Obsluhoval jsem anglického krále – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Obsluhoval jsem anglického krále (Bohumil Hrabal)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): deidei

 

Bohumil Hrabal

 • (1914–1997) byl český prozaik jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století
 • Psal povídky, romány, novely, experimentální texty
 • Vystudoval práva
 • Vystřídal řadu povolání
 • Nebyl členem KSČM, proto v 70. a 80. letech nemohl publikovat
 • Některé knihy vyšly v exilu
 • Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století
 • Za své dílo několikrát oceněn nejen v České republice, ale i v mnoha jiných zemích
 • V jeho dílech se často objevují prvky autobiografie.

 

Kontext autorovy tvorby:

  • Považováno za vrcholné dílo Bohumila Hrabala
  • Napsáno bylo v roce 1971, ale vydáno až v roce 1989, kvůli svému politickému obsahu
  • Reflektuje válečné období a totalitní režimy. Celkově byl Hrabal ovlivněn druhou světovou válkou a velmi se vůči ní vyhrazoval i ve svých dílech.

 

Vlivy na dané dílo a celkovou tvorbu:

  • Do svých děl si vybírá postavy obyčejné, nemocné, smolaře, ztroskotance – lidi, kteří v životě nic nezažili, ale o životě velmi rádi mluví
  • Jejich řeči se stávají narážkou skutečného života
  • Hrabal má pro tyto lidi svůj vlastní název – Pábitelé
  • Hrabal psal své texty na stroji, které, když dopsal rozstříhal a pak je zase slepil
  • Chápal život jako velké dobrodružství plné neočekávaných náhod a setkání
  • Často navštěvoval hospodu U Zlatého tygra, kde se také scházel s přáteli
  • Právě zde se setkal s Václavem Havlem, americkým prezidentem Billem Clintonem a Madeleine Albrightovou.

 

Další díla:

  • Postřižiny
  • Slavnosti sněženek
  • Ostře sledované vlaky (obdržel státní cenu K. Gottwalda za oscarové zfilmování)
  • Skřivánci na niti
  • Příliš hlučná samota
  • Pábitelé
  • Dopisy Dubence

 

Literárně historický kontext

 • Literatura v období 70. a 80. let
 • převažuje obraz soudobého člověka
 • vzniká próza venkovská, historická, vědeckofantastická
 • Vpád techniků – autorů z praktických povolání (V. Páral, J. Švejda – chemici, Frais – důlní technik, Dub – lékař atd.)
 • Témata z různých prostředí a každodenní praxe.

 

Politická situace:

 • Mnozí autoři publikovali v samizdatu nebo exilu, z důvodu nadvlády komunistické strany na našem území, se kterou byla úzce spjata cenzura a věznění pro odlišné politické názory
 • Spousta děl bylo také vydáno až po Sametové revoluci v roce 1989.

 

Další autoři tohoto období:

  • Vladimír Páral (tzv. černá pentalogie -3 novely, 2 romány)
  • Jiří Švejda (román Havárie)
  • Milan Kundera (představitel postmoderní prózy, Nesnesitelná lehkost bytí, Valčík na rozloučenou)
  • Josef Škvorecký (Zbabělci, Prima Sezóna)

 

Rozbor díla: Obsluhoval jsem anglického krále

Literární druh, žánr a směr:

 • Epika, krátký román/ novela (jeden jednoduchý děj, gradace, zvrat)
 • druhá vlna válečné prózy

 

Téma a motivy:

 • překonání pocitu méněcennosti, sen pikolíka stát se milionářem
 • hotel, válka, méněcennost, láska, peníze, nevěstince, zakomplexovanost, posedlost penězi …

 

Časoprostor:

 • Různé hotely v Čechách (okolí Prahy a Chebu), 20. – 50. léta

 

Vyprávěcí způsob a typy promluv:

 • Ich-forma v min. čase (autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou)
 • nepřímá a polopřímá řeč (=přímá, bez uvozovek)
 • monology
 • dialogy
 • extrémně dlouhá souvětí (někdy až 20 řádků)
 • nepřerušovaný proud myšlenek
 • časté odbočky k erotice (obkládání žen jídlem nebo květinami)

 

Slovní zásoba:

 • Profesní mluva (číšnický slang)
 • germanismy
 • vulgarismy
 • prvky obecné češtiny
 • jinak hovorová

 

Vypravěč:

 • Hlavní postava – Jan Dítě (nevševědoucí)

 

Postavy:

 • Jan Dítě – ústřední postava, díky své výšce vysoce zakomplexovaný a nerozvážný, trochu sobecký a skoro až posedlý penězi, chce si našetřit dost na vlastní hotel
 • Líza – německá nacistka (bezvýhradně souhlasí s filozofií Hitlera), učí tělocvik, manželka Jana, zbohatla na Židech, sběratelka známek, zemře při bombardování
 • Vrchní Skřivánek – znalý, obsluhoval anglického krále, odhadují spolu s Janem lidi

 

Kompozice:

 • 5 kapitol, každá začíná slovy: „Dávejte pozor, co vám teďka řeknu.“ a končí: „Stačí vám to? …
 • příběhově na sebe chronologicky navazují

 

Hlavní myšlenka díla:

Dílo bylo zakázáno údajně kvůli otevřeným erotickým scénám. Bylo to ale hlavně kvůli otevřené kritice všech totalitních režimů a popsání kolaborace Čechů. Hrabal kritizuje totalitní režimy a vyhrazuje se vůči 2. světové válce. Také popisuje vývoj zakomplexovaného člověka, který se neustále srovnává s ostatními.

 

Shrnutí děje:

Jan Dítě se za každou cenu snaží stát úspěšným (má komplexy ze své malé výšky). Stane se pikolíkem v hotelu Zlatá Praha. Když přejde do hotelu Paříž, vsází se se svým kolegou Skřivánkem, jaký host si objedná jaké jídlo. Skřivánek vždy vyhrává a vysvětluje to slovy: „Obsluhoval jsem anglického krále.“ Jan je z hotelu propuštěn, když se zamiluje do Němky Lízy. Odstěhují se spolu do Německa a jsou velkými příznivci nacistů. Vezmou se a narodí se jim postižený syn. Když Líza zemře během náletů, Jan prodá její sbírku známek a koupí si za ně hotel, který se stane tím nejlepším v Čechách. Hotel je mu ale nakonec zabaven a je přesunut do vězení pro milionáře. Jan je ale nadšený, že je mezi milionáři. Po propuštění je zaměstnán na Šumavě jako opravář cest. Pochopí, že přizpůsobovat se světu je zbytečné a smíří se svým životem.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!