Pravopis češtiny nejen do školy

Kurz pravopisu českého jazyka pro střední školy, který je doplněný o cvičení a bonusové materiály.

Obsah tohoto kurzu:

Pravopis a gramatika

 • Velká písmena (obecně)
  06:36
 • Velká písmena: zeměpisné názvy
  04:51
 • Velká písmena: obyvatelé a skupiny
  03:37
 • Vyjmenovaná slova
  04:11
 • Shoda podmětu s přísudkem: Y x I
  03:20
 • Přídavná jména: Y x I
  03:55
 • Číslovky, procenta a zkratky
  07:26
 • Mně x Mě
  04:12
 • Kondicionál JSI x SI
  03:34
 • S x Z x Vz
  02:48
 • S x Z – dvojice slov
  04:37
 • Předpona vy-
  02:49
 • Předpona s-
  02:55
 • N x NN, Š x ŠŠ
  03:26
 • Složená přídavná jména
  06:17
 • Příslovečné spřežky
  04:53
 • Tituly a jejich zkratky
  06:26

Slova, věty a souvětí

Procvičování z pravopisu

Bonus: Studijní materiály do Čj

Bonus: Tisíce materiálů do 53 předmětů

299 
Enrollment validity: 731 days
Licence kurzu na 2 roky │

Co se v kurzu naučíte?

Pro koho je kurz určen?

Pro koho je kurz určen:

 • Absolventi ZŠ
 • Středoškoláci a maturanti
 • Kdokoliv se zájmem o psaní bez chyb