Lidská společnost v pravěku – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Lidská společnost v pravěku

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): vklimova

 

 

 

 

Pravěk=prehistorické období-do vzniku písma

jednotlivé typy pravěkého člověka:antropogeneze=proces utváření člověka od zvířat k formě homo předchůdci rodu homo- 40-35mil.let-egyptopitékus-malé opice-5kg,kenyapitékus,dryopitékus-nález v Evropě-35kg-po čtyřechAustralopitékus-první hominidé,v jižní Africe-hodně,téměř vzpřímený,používájednoduchých nástrojů -africanus-snaží se pohybovat po 2,50kg,150cm,mozkovna dlouhá+nízká(400cm3)

->hominizace=polidštění

Homo habilisčlověk zručný (2,5 mil.let stáří)-nejstarší forma homo-výška do 150cm a do 50kg váha,vydává artikulované zvuky -vědomě zhotovuje a používá nástroje- dokonale vzpřímený, 700cm3mozkovna-velké vykopávky v Africe v Tanzánii

Homo erectusčlověk vzpřímený (stáří 1,8mil.-60tisíc let) -160-165cm výška-mozkovna 1200cm3 -znal oheň-nálezy-Asie,Afrika,Evropa-i ČR(Praha,Brno,Přezletice u Prahy)

Homo sapiens-člověk rozumný=neandrtálec-vědci nevědí, jestli jsou 2větve nebo jen 1-pračlověk, zvuk-max.jedno slovo-mozkovna srovnatelná s naší-1500cm3-byl schopen rozdělávat oheň-vyrábí daleko lepší nástroje(např.pazourek)

Homo sapiens sapiens-člověk dnešního typu-člověk moudrý -170cm-180cm-postava jako dnes -souvislá řeč,žije v organizované tlupě

-nástroje-pěstní klín-vytváří umělecké artefakty(malby,sochy) -další rasy-černoši,běloši,asijské-mongoloidní

Utváření lidských znaků=hominizace-polidštění a mizení opičích znaků-mizí zvířecí obličej,brada vysutá,vytváří se čelo -chůze bez pomoci rukou,vzpřímený-mluva,lebka-objem mozku roste-ruka-umožnění úchopu-palec naproti ost.prstům-mírně se zmenšuje ochlupení

Starší doba kamenná=paleolit

(paleo=starý,litos=kámen)3mil.př.n.l-8.tis.př.n.l. –vystřídají se všechny druhy homo -hospodářství-kořistnické(přisvojovací)-nic nevyrábí,základem lov a rybolov,sběr plodin -střídání ledových a meziledových dob->mění se flóra a fauna

Nejstarší paleolit

Afrika-homo habilis -jednoduché kamenné nástroje -lovili ve skupině,kočovnický zp.života,jednotlivé zvuky

Starý paleolit

homo erectus-používá oheň,propracovanější nástroje-pěstní klín -lovili větší zvířata,jednoduché pevnější přístřešky-z Afriky do Evropy a Asie

Střední paleolit

homo sapiens=neandrtálec-jemnější pěstní klín,umí rozdělat oheň,žije v jeskyních-lepší organizace v tlupách -rituální pohřby se rozvíjí-lidé přemýšlí o posmrtném životě

Mladý paleolit

homo sapiens sapiens -vyrábí propracované nástroje-začíná mluvit artikulovanou řečí -umění-zcela účelové->rituální-zabezpečit chycení zvěře(sošky zvěře)–rozvíjí se malby na stěny jeskyň-přírodní barvidla(krev)-jeskynní komplex Lascaux (lasko) ve Francii -jeskyně Altamira v Kantábrii na severu Španělska -ženské sošky(plodnost)-venuše->Věstonická venuše-první keramické předměty-vypalování figurek-rituální pohřbívání-do hrobu lidé skrčení -nálezy: Dolní Věstonice,Jeskyně Kůlna, Šipka

Střední doba kamenná=mezolit(

8př..n.l.-do neolitizace Evropy) -doba poledová,závěr kořistnického způsobu života-šíří se lesy,rybaření-počátek domestikace(zdomácnění)-první pes-dálkové zbraně-bumerank,harpuna,luk,kopí-vytváření osad-rákos,bláto,jíl

Mladší doba kamenná=neolit

-nedá se moc časově určit-v každé části světa jiná-Přední Východ-nejvyspělejší část-10,9.tis.let př.n.l.-ukončuje období mezolitu(ve střední Evropě někdy asi 6 tis.př.n.l)-asi ve 4.tisíciletí př.n.l. pozvolna přerůstá v období eneolitu->konec kořistnického způsobu životaNeolitická revoluce-v oblasti úrodného půlměsíce(Přední Východ)-nížiny-zásadní přechod k výrobnímu(produktivnímu) hospodaření od lovu a sběru – obilí-postupně cílené pěstování-pšenice,ječmen,len -žďářili-půdu spálili,stromy scházeli,zorali půdu a zasázeli plodiny->rozvoj pastevectví a zemědělství-lidé si v blízkosti staví obydlí

-prudce se rozvíjí výroby-kamenné nástroje: srp-dřevěný i kamenný,sekery,sekeromlat,kladiva,tkalcovský stav-dřevěný,kamenné mlýnky na obilí,hliněné nástroje,keramika-nádoby,sošky)

-Kultura s lineární keramikou-ozdoby na keramice -Antropomorfní keramika-s prvky člověka(ruce-držák,nohy-opěrka) -Vypíchaná keramika-vytváření výzdoby na nádobách->vpichy -Šňůrková keramika

Obydlí-opustil jeskyně,stavěl si dlouhá stavení ze dřeva(20m délka) -v každém domě-2-3 rodiny se 7-15 dětmi -více rodin->rod-živili se hlavně zemědělstvím(pro svoji potřebu)

Matriarchát-výsadní postavení měla žena

Naleziště Bylany u Kutné Hory-některé lokality osídlené dodnes

Kolonizace lidí-Z Iráku přes Turecko,Řecko,Balkán do střední Evropy –přes Turecko na ostrovy ve středozemním moři->zvyšování počtu obyvatel

Pozdní doba kamenná=eneolit

časově 4-2 tis.př.n.l. ve Střední Evropě,v nejvyspělejší Přední Východ-6-2 tis.př.n.l. =chalkolit-chalkos=měď=doba měděná,získávají se i jiné kovy -poprvé člověk vyrábí-nadprodukt-směna a obchod-nabízí něco někomu jinému-dělba práce(kupec prodává)-zlato a stříbro velmi hodnotné-nevýrobní skupiny-kupci,úředníci,hlídači-majetkové rozdělení lidí->vedoucí vrstvy -opouští matriarchát a je patriarchát-hlavní postavení muž-bojovník,výrobce,obchodník

Rozvoj zemědělství: poprvé dobytek jako tažná síla-jho-jsou spojeni dva kusy dobytka k sobě a mají zapřáhlí vozík->efektivnější způsob orby,kola-plná,dřevěná

-výroba z mědi-cílené hornictví-desítky metrů pod zemí->ruda-lomy-Makotřasy u Kladna-tavící pohárek=tyglík-slévání mědi

-dálkový obchod-z oblasti Iráku až na Balkán

Megality-typická eneologická stavba,cílené nakupení různě velkých kamenů ->hrobky(dolmen),obětiště,své ´´chrámy´´menhir-jednotlivě vztyčené kameny-rituální,astronomické účely (Carnac ve Francii) -nejslavnější anglický Stonehenge-kruhová stavba,tvoří ji desítky kamenných kvádrů-obětiště,astronomická pozorovatelna

Sídliště nového typu=hradiště(na vyvýšeném místě)-srub-dřevěný-polozemnice-obydlí částečně do země(1m)-vypadá, že je to malé obydlí -zemnice-na povrchu jen střecha-na nejvyšším místě hradiště měl svůj dům náčelník -několik bran=vstupů –když mělo hradiště až 10 baráků pořádaly se tam trhy (sůl,kožešina,med,zvířata..)

-mluva-indoevropskými jazyky-společný základ

Sídliště českých zemí v eneolitu-trvalé osídlení,rozlišujeme podle typu keramiky: kultura s nálevkovými poháry-civilizace zemědělskášňůrková keramika-obrázky do keramiky šňůrkami kultura se zvoncovitými poháry->pro nápoje,obilí,skoro všechno jídlo

Doba bronzová

2000-750př.n.l. –bronz-slitina mědi a cínu-vyspělé oblasti-vyspělejší než střední Evropa je Řecko,dříve Mezopotámie(Irák,Egypt) -rozvíjí se společenská dělba práce-řemesla(kovotepectví,kovolitectví) -rozvoj obchodu-z bronzu zbraně,nástroje -běžná výroba-odlévání na ztracenou formu-vyrobilo se něco voskem,obalilo se hlínou,dalo vypálit,otvor-tím vosk vytekl a zůstala hliněná forma-do ní se lil bronz -měď-hřiven(tyčinky) -šperky-z bronzu-náušnice,knoflíky,spony

Společnost-kmenový svaz-v čele-kmenový náčelník(ovládá jeden i více kmenů)-km.svazy mezi sebou válčí-berou si plodiny,zvířata i lidi–někteří jsou ne jednom místě, někteří kočují

Starší doba bronzová-únětická kultura

2000-1500př.n.l.–vyspělá civilizace,velká sídliště-koflík-má ouško u dna nádoby –významné lokality i v Jižních Čechách-horní tok Vltavy-pohřbívání-mohylové(knížecí) hroby-depoty=sklady výrobků-směnný obchod-výrobky za jiné

Střední doba bronzová-mohylová kultura(pohřebiště)

1500-1200př.n.l.–nálezy více mohyl-desítky -tyto mohylové hroby jsou velmi často zaplněny milodary(kostrový ritus) -jantar(pryskyřice)-také i jako platidlo-kultovní obětiště -mohylový lid-sdružen do kmenových svazů(stovky,tisíce)- i na Českobudějovicku

Mladší doba bronzová-lid kultury popelnicových polí(urny)

1200-750př.n.l. –popel v keramické nádobě do jámy na polích(žárový ritus) -i tisíce uren vedle sebe-nejvýznamnější kultu slunce-Bronzový kultovní vozík -náboženství-animismus-víra v nadpřirozené duchy,každý předmět má duši-polyteismus-vše má bohy(měsíc, voda,oheň,vzduch) -rituální kanibalismus-symbolicky pojíme kus nepřítele->síla protivníka

Knovíz(Střední Čechy)-knovízská kulturadepot=sklady výrobků,zásoby na horší časy -v závěru-všechny národy na území Evropy hovořily indoevropskými jazyky+utváření etnických skupin-např.Baltové,Germáni,Italikové,Keltové

Doba železná

700př.n.l.-0

Starší doba železná

700-400př.n.l.-období halštatské(halštatská kultura)-Halštat je naleziště v Rakousku-rozvíjení oborů s železem-tavení železné rudy-nálezy pecí,strusky(vedlejší produkt při tavení) ->rozvinutá řemeslná výroba-zkvalitnění nástrojů-kámen se opustí-zbraně-šperky-halštatská mohylová kultura -J.Čechy-Svákov -nalezené bohaté knížecí hroby-stoupla úroveň koně(tažné,jezdecké zvíře)+výroba vozů s prázdnými koly-loukotě

Skythové-kočovníci na koních ->poprvé se objevují Keltové-prohlubuje se společenské rozvrstvení(zvyšuje se bohatství vůdce a naopak) ->budují se hradiště-př:Hallstatt,Závist nad Zbraslaví-jedno z největších hradišť v ČR+jedno z největších hradišť Keltů

-náboženství-polyteismus-mnohobožství -antropomorfismus-vytváření bohů,kteří jsou podobni lidem

Mladší doba železná

400př.n.l.-0-Laténská-La Tene ( ve Švýcarsku) -Keltové-střední Evropa-i na území ČR

-poznamenána expanzí francouzských Keltů (Galů)-od 5 stol.př.n.l. –Bójové-Bohhemum->Bohemia(dodnes) -keltové-vyspělý národ->žili na hradištích-oppidium(Stradonice u Berouna,Závist u Zbraslavi,Třísov u Českého Krumlova)OPPIDIUM- stavěli Keltové na trochu vyvýšeném místě,velké -řemeslníci měli své dílny,na vyvýšeném místě měl svoje místo velitel(náčelník)-nad řekou nebo blízko vodního toku

-Keltové nevytvořili žádný stát, nakonec Germány vyhnáni na západ -Druidové(kněží)-obřady-mnohdy rozhodovali skoro o všem,znali léčivé byliny Náboženské svátky:Čarodějnice-30.4, Dožínky-úroda obilí, Dušičky-začátek listopadu -pozorovali jevy na nebi-rovnodennost,slunovrat-používali řadu nástrojů-pilka,kleště,pilník,kladivo,krumpáč.. –znali hrnčířský kruh-mince: statéry, duhovky-vyráběli šperky,rýžovali zlato(Otava),látky-nosily kalhoty

-Keltové byli vytlačeni na území Francie,Irska,Anglie,Walesu

->v Evropě určitě závěrečné období pravěku

Doba římská

0-400let-znamená opuštění pravěku-říše římská-už starověk -Svobodná Germánie-Římané nikdy nedobyli-většina stř.Evropy-pravěkbarbar=člověk nevzdělaný, Římané tak nazývali Germány castrum-vojenský římský táborlimes romanus-hranice mezi Svobodnou Germánií a Římskou říší,zde castra,limity=jakoby celnice,obchody-naše území osídlily v prvních staletích po změně letopočtu germánské kmeny-Markomanů-král Marobud a kmen Kvádů-Germánové-žili často v podzemnicích,dvorec-zde několik desítek polozemnicí,hradiště se moc nevyskytují-jsou dobří řemeslníci-zbraně přezky -žárový ritus-do popelnic –náboženství-pesimistické-vyhraje zlo->jsou dobří válečníci,polyteistické-bohové Thor,Vodan-vládne říši mrtvých,Odin -psali znakovým-runovým písmem

Doba stěhování národů

4-6.století -velké přesuny různých kmenů-z Východní Asie na západ až do Evropy -Hunové-kočovníci,Slovani,Germáni->Pád Západořímské říše-476 -451-bitva na Katalánskách polích-v Galii-poraženi Hunové(Attila-nejmocnější král)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!