Literární druhy a žánry – literatura

 

   Otázka: Literární druhy a žánry

   Předmět: Český jazyk

   Přidal(a): Tomas Gregor

 

 

Dělení:

Epika- má děj,vypráví příběh

a) veršovaná

 1. bylina – literární útvar-píseň o slavných činech dávných ruských bohatýrů
 2. historický zpěv
 3. epos – literární útvar,který má rozsáhlý děj
 4. legenda-literární útvar,který vypráví o životě,skutcích a zázracích světců

 

b)veršovaná i prozaická  

 • báje(mýtus) – E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
 • pověst- A. Jirásek: Staré pověsti české-zakládá se částečně na pravdě a váže se k určitému místu H.Lisická: Pověsti o hradech a zámcích
 • pohádka- nadpřirozené bytosti, dobro vítězí nad zlem
 • bajka- literární útvar,ve kterém vystupují zvířata(věci), mají lidské vlastnosti,závěr je poučný

 

c) prozaická

 • román- literární útvar,který má mnoho postav a dějových linií,má větší rozsah
 • literární útvar kratšího obsahu,určeno místo i čas
 • novela-literární útvar mezi románem a povídkou,má střední obsah,líčí epizodu ze života
 • novinářská próza-reportáž,fejeton

 

2.lyrika-nemá děj,vyjadřuje dojmy a pocity a prožitky autora

 • Přírodní
 • Milostná
 • Společenská
 • Reflexivní(úvahová)

 

Formy:

 • Óda-oslavná báseň
 • Hymnus-slavnostní píseň
 • Elegie-žalozpěv
 • Píseň-lidová,umělá

 

Lyrickoepické skladby:

 • Balada-báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem
 • Romance-opak balady,bere život s nadhledem
 • Poema-básnická povídka

 

3.Drama – divadelní hra na scéně,základem je dialog

Formy:

 • Tragédie-život hl. hrdiny končí smrtí
 • Komedie-úsměvná hra, kritika nedostatků
 • Činohra-řeší současné a společenské problémy, psychologie postav

 

Základní literární druhy jsou:

1) Próza – výraz pochází z latinského názvu prósa orátiv – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně , próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších.

2) Poezie– je básnictví. Výraz pochází z řeckého poesis-tvorba

-verš=jeden řádek

-rým=souznění na konci veršů

 • Střídavý – a b a b
 • Obkročný – a b b a
 • Sdružený – a a b b
 • Přerývaný- a b c a

3) Drama

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy