Národní obrození

zeměpis

 

Otázka: Národní obrození

Předmět: Český jazyk – literatura

Přidal(a): AndreaCh

 

 

Národní obrození

 • 70- 80. léta 18. stol – poč. 50 let 19. stol
 • společenské hnutí, cílem vytvořit moderní češtinu a národ
 • ovlivněno reformami Marie Terezie a Josefa II.

 

3 období:

 1. obranná fáze – Klasicismus, Josef Dobrovský, bránění češtiny
 2. útočná fáze – Preromantismus, Josef Jungmann, vznik moderní češtiny
 3. politická fáze – Romantismus, František Palacký

 

1 fáze:

Josef Dobrovský

 • učitel, učil na Hradisku v Olomouci pak v Praze
 • dílo:
  • Gramatika češtiny
  • Gramatika staroslověnštiny
  • Slovník německo-český – 2 díly
  • Dějiny české řeči a literatury

 

2. fáze:

Josef Jungmann

 • jazykovědec, překladatel, básník, překládal z francouzštiny do angličtiny
 • dílo: 5 dílný slovník – obohacení slovní zásoby ( nově vymyšlená a vypůjčená slova z jiných jazyků)
 • Slovesnost – učebnice + čítanka
 • Rozmlouvání o jazyce českém

 

Ján Kollár

 • Slovák, studoval v Německu
 • dílo: Slávy dcera – hl. hrdinou poutník, 3 části – Sála, Labe, Dunaj, hl. myšlenka smutek nad zánikem Slovanů v Německu

 

František Ladislav Čelakovský

 • básník, sběratel lidové slovesnosti, profesor slavistiky
 • dílo:
  • Ohlas písních českých – inspirováno lidovou slovesností, básně, lyrika
  • Ohlas písních ruských – inspirováno ruskou slovesností, byliny

 

Rukopis královodvorský – nalezl ho Václav Hanka, 13. stol, epika

Rukopis zelenohorský – nalezl ho Josef Linda, 9. Stol, Libušin soud

 

3. fáze:

František Palacký

 • politik, historik, nekatolík, bohatě se oženil, liberál=chtěl zachování Rakouska
 • dílo: Dějiny národa českého
 • dále patří: K. H. Mácha, K. J. Erben, J. K. Tyl, B. Němcová a další
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!