Marián Čalfa

dejiny-umeni

 

   Otázka: Marián Čalfa

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Veronika Kalábová

 

 

Marián Čalfa

Marián Čalfa je slovenský právník, jehož alma mater je Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Za doby normalizace (od 70. let) působil jako právník ČTK, později jako vedoucí legislativního odboru Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Ačkoliv byl Čalfa člen KSČ, byl ústřední postavou ve vývoji roku ‘89 a po něm.

V prosinci devětaosmdesátého roku byla Gustavem Husákem jmenována nová vláda Národního porozumění s předsedou vlády Mariánem Čalfou. Následně prezident Husák nad svou funkcí rezignoval. Vyvstával však další problém – volba prezidenta nového. OF vědělo, kdo by měl novým prezidentem po revoluci být, nevěděli však, jak tehdejší parlament donutit, aby zvolil právě Václava Havla.

Občanské fórum si uvědomovalo, že Havel není známý v celé zemi a přímou volbu odmítlo. Čalfa se chopil situace a vyzval Havla k schůzce mezi čtyřma očima. Sdělil mu, že nad KSČ již zlomil hůl, a je připraven jít s demokratickou mocí dělat, co je zapotřebí. Čalfa se zasloužil o jeho zvolení a později stál v čele dvou prvních čs. vlád po listopadu 1989. Ztotožnil se se zásadami V. Havla a stal se jeho blízkým spolupracovníkem a důvěrníkem. Po porážce VPN v roce 1992, které byl Čalfa místopředseda, oficiálně opustil politickou scénu.

 

Zdroje

  • Marián Čalfa | Vláda ČR. Úvodní stránka | Vláda ČR [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/rejstrik-predsedu-vlad/marian-calfa-449/
  • Moderní-Dějiny.cz | Rok po roce – 1985-1989 v Československu – prezentace . Moderní-Dějiny.cz | Úvodní stránka [online]. Copyright © Všechna práva vyhrazena 2009 [cit. 19.03.2020]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rok-po-roce-1985-1989-v-ceskoslovensku-prezentace/
  • ČT24 | [online]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3015158-obcanske-forum-vedelo-koho-ale-calfa-vedel-jak-pred-30-lety-byl-prezidentem-zvolen
  • OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. ISBN 80-7285-011-3. 27 s.
  • Komunistický technokrat, který „udělal“ Havla. Teď je ve službách vlivného miliardáře – Seznam Zprávy. Seznam Zprávy [online]. Copyright © 1996 [cit. 19.03.2020]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komunisticky-technokrat-ktery-udelal-havla-ted-je-ve-sluzbach-vlivneho-miliardare-82221
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!