Marihuana a její legalizace – argumentační esej

 

   Otázka: Marihuana a její legalizace

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): VůbecNeMartina

 

 

Anotace

Tato seminární práce bude zaměřena na problematiku legalizace marihuany k rekreačním účelům. Pro lepší pochopení této problematiky se nejdříve seznámíme s její rolí v historii. Následně porovnáme účinky a dlouhodobé vlivy konopí s ostatními návykovými látkami. V další části seminární práce se podíváme na dopad legalizace v ostatních státech a na její dosavadní a budoucí vývoj v České republice.

 

Klíčová slova:

 • Marihuana
 • Legalizace
 • Návykové látky
 • Droga

 

Úvod

Ve své práci bych chtěla nastínit situaci týkající se legalizace marihuany k rekreačním účelům. Chtěla bych toho dosáhnout nejen díky dlouhé historii využívání konopí a s ním spojených látek, ale i díky významnému vlivu na ekonomiku ve státech, kde marihuanu již legalizovali. Také se budu zajímat o dlouhodobé i krátkodobé účinky marihuany na lidské tělo.

Toto téma jsem si vybrala abych problematiku sama lépe pochopila. Touto prací bych chtěla dojít k víceméně jasnému závěru, zda marihuany legalizovat, či nelegalizovat, protože v současnosti nejsem bez názoru, jako spíš rozpolcená.

 

Dějiny

První zkušenosti

První použití konopí se datuje až 12 000 let zpět, čímž by se zařadilo mezi jednu z nejdéle sklízených rostlin v historii lidstva. Podle většiny historiků se poprvé objevilo na území Asie, přesněji v oblasti Mongolska. Nejprve bylo pravděpodobně využíváno pro svá vlákna na provazy a látky. Následně díky lidské zvědavosti i jako potrava a magická rostlina. Důkazy k těmto tvrzením jsou hlavně archeologické nálezy, přičemž se našli keramické úlomky s obtisky konopného provazu pocházející z let 10 000 – 3 000 před naším letopočtem. Následně se nalezly i kusy konopné látky pocházející z roku 5 000 před naším letopočtem v této době se patrně konopí uchytilo i jako potrava.

 

První písemná zmínka

Kniha písní z 9. – 6. století před naším letopočtem se odvolává na prameny až 2 000 let staré. V knize se nachází spousta zmínek o konopí, dokonce i pokyny k pěstování. S postupným šířením se konopí dostalo i do indických Véd, kde bylo popisováno jako magická a léčivá bylina.

 

Rozšíření konopí

Konopí se postupně z Asie šířilo i dál, buď za pomocí zvěře, která roznášela nevědomky semena, nebo díky kočovnosti většiny kmenů. Nejprve se dostalo pravděpodobně do Evropy, do Velké Británie se dostalo až někdy kolem roku 400 našeho letopočtu.  Následovala Afrika a Jižní Amerika, samozřejmě to neprobíhalo úplně postupně, ale tak nějak zároveň.

 

Obecně

Konopí následně procházelo celou historií, bylo spojováno s kacířstvím, čarodějnictvím, rasismem a s dalšími radikálními směry, ale taky s lékařstvím.  Jako se vším, i u konopí a marihuany jako takové, byli temné a světlé chvíle. A i přes různé zákazy a děsivé pověry se konopí nikdy nepřestalo používat i jako droga, pouze se o tom přestávalo veřejně mluvit.

 

Zajímavosti

Mnoho spisovatelů, bylo známých svou oblibou v opiátech, ale většina se je snažila nahradit něčím ‚lehčím‘. Francouzští spisovatelé v roce 1843 založili takzvaný Le Club des Hachichins – Klub hašišínů, kde experimentovali s konopím a tyto experimenty komentovali a zaznamenávali. Mezi nimi byl například Charlese Baudelaire, Victor Hugo, Honoré de Balzac a další.

Ve 30. letech 20. století sestrojil Henry Ford odolný automobil vyrobený z konopí  a dalších jednoletých plodin a věřil, že budoucí automobily budou vyrobeny z konopí a poháněny konopnou biomasou.

 

20. století

S počátkem 20. století přišly mnohé výzkumy pro prokázání škodlivosti konopí. Konopí se znelíbilo britským úředníkům, a tak se ho snažili ilegalizovat. Zákony proti konopí přicházeli i z jiných zemí a krom ztížení některých politických vztahů s tím přichází i bohatá kultura pašeráků.

 

Zákony

Současnost

Česko mělo ze začátku stejné názory jako zbytek Evropy, až na konci 20. století  se našli odpůrci vůči přísnosti konopných zákonů. Začaly se šířit informace pomocí článků  a knih, což se samozřejmě nelíbilo vládním zástupcům.  V roce 1998 prošla Severova novela zákona č. 112/1998, která zakazovala držení drog i pro vlastní potřeby, takže každý,  kdo si doma zasadil, byť pár semínek, mohl počítat s vězením.

Následovalo pár let nejistoty nad termíny malé množství a větší než malé množství drogy a v roce 2010 přišla nová ustanovení, která tato množství upřesňuje. Dále je zde přesněji, ale stále ne dokonale, určeno, co se smí a nesmí.

Množství větší, než malé Nejvyšší soud změnil 13. 3. 2014, kde se u marihuany posouvá hranice na 10 gramů sušiny s účinnou látkou maximálně 1 gram a u hašiše na
5 gramů s maximálně 1 gramem psychotropní látky.

Upřímně mi ty zákony přijdou zmatené a těžce pochopitelné, protože jak obyčejný člověk vůbec pozná, kolik má konopí účinné látky? Také je v nich spousta mezer, které bývají zneužívány.

 

Budoucnost

V současnosti se lidé snaží o buď úplnou legalizaci, nebo nějaké ulehčení.  Piráti by chtěli zlegalizovat ‚‚pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu od 18 let bez jakéhokoliv postihu. Pěstitel by konopí nesměl prodávat a rozdávat. Směl by „usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1250 g sušených květů“. (Z jedné rostliny je možné získat až 250 g sušeného květenství.) Člověk by směl mít mimo bydliště až 30 g sušeného konopí pro sebe, týká se to se jen zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Poskytnutí konopí nedospělým by bylo dál klasifikováno jako závažný trestný čin.‘‘ Tohle mi přijde jako zajímavá myšlenka, ale podle mě by to mohlo akorát podpořit černý trh. Protože skoro každý i nezletilý pod výmluvou, že pěstuje jeho rodič, by si mohli vypěstovat co chce, a kdo toho člověka zastaví před prodejem. V současnosti je marihuana nelegální, ale i tak se k ní každý jednoduše dostane, takže mi tohle nezní moc funkčně.

 

Vlivy užívání konopí na lidský organismus

Chtěla bych upřesnit, že se zajímám účinkami marihuany a ne hašiše.

 

Dlouhodobé účinky

Studie potvrzují, že pravidelné užívání marihuany zhoršuje již existující psychické nemoci a u nezletilých snižuje viditelně iQ a případné psychické nemoci může vyvolat, například deprese, schizofrenii či úzkosti. Ještě docela závažným výsledkem dlouhodobého užívání marihuany je snížená plodnost. Ovšem co se týče pověr o zvýšeném zapomínání či agresivitě, tak nic v tomto stylu nebylo dlouhodobě nikdy studiemi prokázáno, může se však jednat o projevy intoxikace. Nedávno se prokázalo, že je marihuana skutečně návyková, ale stále je méně návyková než například alkohol a abstinenční příznaky se objevují významně jen u každodenních uživatelů konopí.  Vše se samozřejmě mění případ od případu a tyto argumenty mi nepřijdou stěžejní. V případě legalizace marihuany by bylo rozumné hlídat věkovou hranice psychické zdraví člověka.

 

Krátkodobé účinky

Mezi významné krátkodobé účinky patří určitě úleva od bolesti, záchvatů a navození pocitu euforie. Ovšem během intoxikace dochází u člověka k poruše pozornosti, schopnosti koncentrace, snížení reakční pohotovosti, zhoršení přesnosti zrakového vnímání, zhoršení motorické koordinace, a to na dobu 4-6 hodin po inhalační aplikaci stejné účinky má i alkohol, takže to opět není žádný pádný argument proti.

 

Ankety

Vzhledem k tomu, že nemohu mluvit z vlastní zkušenosti, rozhodla jsem se položit pár otázek svým známým na Instagramu. Celkově mi odpovědělo 66 lidí ve věkovém rozpětí 15 až 28 let.

První otázkou bylo, zda vůbec někdy marihuanu požili. 42 osob přiznává, že marihuanu alespoň jednou zkusilo, přičemž 7 z nich ji užívá pravidelně. Dále jsem se ptala, jestli se při delší pauze mezi požíváním objevily nějaké abstinenční příznaky, na to všech 42 lidí odpovědělo, že ne.

Další mou otázkou bylo, zda na ně požívání marihuany mělo nějaký negativní vliv a případně jaký. ‚Pouze‘ 5 lidí odpovědělo že ano, a 3 se mi svěřili se svými negativními zkušenostmi. Jeden přiznává, že se mu výrazně zhoršila schopnost soustředit se, druhý se zmiňuje deprese a kómata bezprostředně po užití marihuany. Třetí osoba mi sdělila, že i když marihuanu nepozřela nikterak často, neumí ji odmítnout, když ji jí někdo nabídne. Taky mi řekla, že jí přijde marihuana mnohem ‚lepší‘ v porovnáním s alkoholem, protože pocit úlevy po ní přichází instantně po požití.

Ovšem jeden známý mi napsal, že když před lety začínal marihuanu požívat pravidelně, hodně lidí mu říkalo, že bude hloupější a bude zapomínat, ale on je v současnosti na vysoké škole, kde se mu daří. Přiznává, že bezprostředně po užití je zapomnětlivý, ale tím stylem, že třeba nemůže najít zapalovač.

 

Dopad legalizace

Kriminalita

Myslím, že legalizace by určitě snížila kriminalitu, protože je hodně kriminality spojené právě se zneužíváním marihuany. Dříve si lidé mysleli, že marihuana zvyšuje agresivitu, což bylo studiemi vyvráceno. Také by se legalizací dalo zabránit černému prodeji pochybných mutací marihuany, protože každý rozumný člověk by si raději koupil kvalitní marihuanu, o které zná původ.

 

Ekonomika

Při pohledu na prodej marihuany podobným stylem jako se prodávají cigarety, či alkohol, by legalizace marihuany přinesla státu určitě dost peněz z daní. Dále by dalo vzniknout obchodům s tímto zbožím a možným speciálním čajovnám, kde by se dala marihuana i konzumovat. Tím by i vznikly nové pracovní pozice. To se už ukázalo na státech, kde legalizace již proběhla.

 

Závěr

Legalizace by podle mého názoru přinesla hodně pozitiv, pod podmínkou, že by byl její případný prodej dobře hlídaný – přísné hlídání věkové hranice a případná kontrola bezúhonnosti a duševního zdraví člověka, aby se zabránilo negativním následkům užívání marihuany.

Práce na seminární práci mi určitě pomohla urovnat myšlenky, a i přes možné špatné následky požívání marihuany se stavím za názor pro legalizaci, ovšem pod přísným dohledem. Věřím, že lidé nejsou hloupí a pochopí, že když jim z toho není dobře, tak by to neměli dělat. Stejně jako je to třeba s alkoholem, vím, kolik můžu vypít, aby mi nebylo blbě
a jako dospělý člověk se umím pohlídat a nevypít množství větší, než mé tělo snese.

 

Zdroje:

 • BATOH, Martin. Konopí dějiny. Přeložila Jaroslava Kočová. Brno: BB/art s.r.o., 2004. 370 s. ISBN 80-7341-348-5
 • Historie konopí v Evropě[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://www.canatura.com/historie-konopi-v-evrope
 • ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí. Volvox Globator, 2000. ISBN 978-80-7207-339-9.
 • Historie konopí[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://tibeth.cz/forum/viewtopic.php?t=10
 • Trestní zákoník[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: http://www.drogovaporadna.cz/trestni-zakonik.html
 • Aktuální zákon o konopí[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://www.legalizace.cz/aktualni-zakon-o-konopi-v-cr/
 • Piráti a Vobořil: Pět kytek marihuany doma legálně. Zákon pro „huliče“? Je to správně. Https://nazory.aktualne.cz/komentare/pirati-a-voboril-pet-kytek-marihuany-legalne/r~e8502c4cb67111e895620cc47ab5f122/[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://www.legalizace.cz/aktualni-zakon-o-konopi-v-cr/
 • Má dlouhodobější užívání marihuany škodlivé účinky na lidský organismus?[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/2447-ma-dlouhodobejsi-uzivani-marihuany-skodlive-ucinky-na-lidsky-organismus
 • Účinky konopí během intoxikace[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://www.legalizace.cz/ucinky-konopi-behem-intoxikace/
 • LEGALIZACE MARIHUANY BY ROČNĚ PŘINESLA PŘES TŘI MILIARDY, TVRDÍ PIRÁTI[online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://www.euro.cz/byznys/legalizace-marihuany-by-rocne-prinesla-pres-tri-miliardy-tvrdi-pirati-1345968


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy