Melodicko-Harmonický sloh – hudební výchova

dějiny

 

   Otázka: Melodicko-Harmonický sloh

   Předmět: Dějiny hudby/Hudební výchova

   Přidal(a): houmeleta

 

MELODICKO-HARMONICKÝ SLOH

a) Baroko(1600-1750)

– rozvoj vícehlasých technik

-zvuková bohatost

-„terasovitá“ dynamika- vysoce kontrastní(- zákl. charakter. Znak baroka- rozpolcenost)

– rozvoj homofonie, zůstává, ale i polyfonie

– bouřlivý rozvoj nástrojařství a tím i technických možností hud. Nástrojů, vznik nových hud. nástrojů

– typickou barokní formou je opera. S operou je úzce spjato oratorium. Je nazýváno duchovní operou.

– skladatelé: Claudio Monteverdi, Georg Fridrich Händel, Johan Sebastian Bach, Antonío Vivaldi…

 

b) Klasicismus( 2. pol. 18. stol.)

– instrumentální hudba se hraje pro zábavu. Veřejné koncerty a divadla poskytly hudebníkům osobní nezávislost.

-skladatel komponuje pro poslech a je najímán a odměňován

-snaha o vytvoření jednotného a dokonalého stylu

Manheimská škola– zakladatel- Jan Václav Stamic

– František Xaver Richter

– vrcholný klacisismus vrcholí tvorbou tzv. 1. Vídeňské školy, kterou představují Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven

 

c) Romantismus ( 1. pol. 19. stol.n. l.)

– hudba je vnímána mezi měšťanskou  vrstvou jako samozřejmá součast vzdělání

– písně beze slov, nocturno, impromtus, fantazie, apod.

– vznik národních škol

– melodika je ve skladbách vedoucí složkou, programní skladby, rozvoj národních škol.

– skladatelé: Franz Schubert, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Hektor Berlioz, Ferenz Liszt, Richard Wagner, Zdeněk Fibich, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana

 

d) Impresionismus (přelom 19. a 20. stol.)

-„impression“ – nálada, dojem

– vzor v malířství

– snaha o zachycení jedinečného okamžiku

– převaha harmonické složky- barevnost

– skladatelé: Claude Achille Debussy, Josef Suk, Vítězslav Novák, Maurice Ravel, Otorino Respigi, Manuel de Falla

 

e) Expresionismus (1. pol. 20. stol.)

– „exprese“- výraz

– střediskem tohoto umění se stala Vídeň

– vrcholí tzv. dodekafonií- Tj. model 12 tónů obměňovaný kontrapunktickými metodami, přičemž žádný tón se nesmí opakovat dřív, dokud nezazní všechny ostatní tóny

Skladatelé: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern

– tzv. II. Vídeňská škola

 

f) Období pozdních syntéz ( pol. 20. stol.)

-zahrnují se zde:

1. Futurismus (futurum- budoucnost)

  • odmítá tradiční hud. projevy
  • hluky, šumy,  šramoty se povýšily a chápou se jako hud. zvuky

2. Bruitismus

  • využívá netónových zvuků (hluky), navazuje na futurismus

3. Dadaismus

  • využívá prvků náhody, používal prvků sebeironie a grotesknosti

4. Surrealismus

  • absolutní svoboda ducha, chod volných asociací

5. Neofolklorismus

  • vzn. jako rekce na impresionismus
  • inspiračně se vrací ke klasicismu

6. Neoklasicismus

  • navazuje na klasicismus, ale novými vyjadřovacími prostředky

 

Skladatelé: D. Šostakovič, O. Messiaen, B. Bártok, I. Stavinskij…

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!