Klasicismus – dějiny hudby

dějiny

 

   Otázka: Klasicismus

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): mkhole

 

 

 

Klasicismus (1770 – 1830)

 • Klasicismus se vyznačuje konečnou krystalizací polyfonně prohloubeného homofonního instrumentálního slohu, stabilizací sonátové formy a třívětého až čtyřvětého sonátového cyklu (symfonie, sonáta, koncert, kvartet).

 

 • K dalšímu rozvoji došlo v oblasti operní tvorby. Klasicismus kladl důraz na přehlednou stavbu hudební skladby, převážně diatonickou harmonii a pravidelnou rytmiku. Převládla melodika písňového charakteru a periodického založení (při jejím formování byl významným činitelem tanec)

 

 • Významní představitelé:

Christoph Willibald von Gluck (1714 – 1787)

 • německý hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších operních skladatelů tohoto období
 • usiloval o silný dramatický výraz a pravdivou charakteristiku postav i děje v opeře
 • významnou úlohu má motivická práce jako jednotící dramatický prvek
 • vedle árie se uplatňuje doprovázený recitativ, zvýšila se úloha orchestru
 • napsal přes sto oper : Orfeus a Eurydika, Alceste, Paris a Helena

 

Luigi Boccherini (1743 – 1805)

 • italský skladatel a violončelista, autor převážně instrumentální hudby, z níž vývojově významná je zejména tvorba komorní a symfonie

 

Antonio Salieri (1750 – 1825)

 • italský skladatel, kapelník a hudební pedagog
 • konkurent Mozarta
 • napsal asi 40 oper (Semiramida, Danaidy, Axur), oratoria, kantáty, mše, symfonie, konceny a jiné skladby
 • k jeho žákům patřil mimo jiné Ludwig van Beethoven


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy