Měření a měřidla – maturitní otázka

 

   Otázka: Měření a měřidla

   Předmět: Technologie a strojírenství, Fyzika

   Přidal(a): danny

 

MĚŘENÍ

 • Je jednou ze základních operací, která se uplatňuje při ručním opracování kovů
 • Při měření porovnáváme rozměr určitého předmětu s velikostí takzvané měřící jednotky

 

Měření rozdělujeme:

a) Měření skutečných hodnot – PŘÍMÉ měření

 • Měříme universálními měřidly, na nichž přímo odečítáme skutečný rozměr

 

b) Měření porovnáváním – NEPŘÍMÉ měření

 • Zjišťujeme, zda nepřesahují-li rozměry mezní hodnoty

 

CHYBY MĚŘENÍ:

 • V průběhu ,měření se můžeme dopustit chyb a ty mohou být zpusobena:
 • -měřidlem
 • -metodou měření
 • -prostředím
 • -pracovníkem

 

MĚŘIDLA

1) Měřítko

 • Slouží k měření délek s přesností 0,2 až 0,5 mm
 • Vyrábějí se : plochá, se šikminou plochou
 • Ocelová měřítka
 • Svinovací metry
 • Pásma

 

2) Hmatadla

 • Pro přenášení rozměrů a tam kde nelze použít posuvné měřítko
 • Dutinové hmatadlo
 • Obkročné hmatadlo

 

3) Posuvné měřítko

 • Nejpoužívanější universální měřidlo, kterým můžeme, měřit : vnější nebo vnitřní rozměry, hloubky, osazení
 • Hlavní části: – měřící ramena, hl. stupnice, nonius, hloubkoměr, výstředník
 • Přesnost je odvozena od noniusové stupnice

 

4) Měření hloubky a výšky

 • POSUVNÉ HLOUBKOMĚRY
 • VÝŠKOMĚRY

 

5) Mikrometr

 • Je velmi přesné měřidlo, kterým měříme rozměry s přesností 0,01 mm
 • Měřený rozměr se určuje počtem otáček a pootočením mikrometrického šroubu
 • (šroub má rozteč 0,05 mm = 1 otáčka = posun o 0,5 mm)
 • stupnice na bubínku je dělena tak, že 1 dílek odpovídá posunutím pohyblivého dotyku o 0,01mm

 

 • TŘMENOVÝ MIKROMETR
  • Měřící rozsahy:
  • 0-25
  • 25-50
  • 50-75
  • 75-100
  • části : měřící dotyky, matice se stupnicí, mikrometrický šroub, brzda, řehtačka

 

 • DUTINOVÝ MIKROMETR
 • MIKROMETRICKÝ HLUBKOMĚR

 

6) Měření úhlů

 • PEVNÁ MĚŘIDLA – úhelníky (90°)
  • Úchylka od úhlu se projevuje jako světelná štěrbina mezi předmětem a plochou měřidla
 • PŘESTAVITELNÁ MĚŘIDLA

 

 • Obloukový úhloměr
  • Umožňuje odečítat pouze celé stupně, minuty se musejí odečítat odhadem

 

 • Universální úhloměr
  • Odečítá stupně a minuty

 

 • Optický úhloměr
  • Má lupu

 

7) ÚCHYLKOMĚRY

 • Přesnost 0,01 mm

 

8) Kalibry

 • VÁLEČKOVÝ
 • TŘMENOVÝ
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!