Potrubí a příslušenství, rozvody a vytápění budov

 

Otázka: Potrubí a příslušenství, rozvody a vytápění budov

Předmět: Stroje a zařízení

Přidal(a): David Veselík

 

 

Trubky

 • Nejpoužívanější materiál na potrubí je litina, ocel, neželezné kovy, plasty, sklo.

 

Základní technické údaje:

 • Jmenovitá světlost, vnitřní průměr – DN (v mm).
 • D – vnější průměr (mm), d – vnitřní průměr, L – délka trubky, t – tloušťka trubky
 • Pracovní teplota – maximální hodnota trvalé dovolené teploty, udává se u plastů.
 • Montážní teplota – minimální teplota pro zpracování, dopravu, plasty + 5 C.

 

Druhy materiálů potrubí:

 • Ocelové potrubí – černé trubky, tenkostěnné bezešvé trubky, měděné potrubí.
 • Potrubí z plastů: Dvouvrstvá, třívrstvá trubka.
 • Provedení trubek: svařované, bezešvé, pájené, lepené, přírubové.
 • Podle tlaku: nízko-, středně-, vysokotlaké

 

Příslušenství:

 • Tvarovky:  slouží ke změně směru proudění nebo průměru potrubí Materiál tvarovek – litina, ocel, měď, mosaz, plasty, sklo.
 • Armatury:  konstrukční prvek potrubí, potrubní spojky, T-kusy, ventily, kohouty, šoupátka, záslepky, pojistné ventily. Trubky potrubí se zpravidla armaturami spojují nebo zakončují.
 • Měřicí přístroje: vodoměry, tlakoměry, teploměry
 • Kompenzátory – vyrovnávají změnu teplot (gumový, vlnkový, potrubní).

 

Rozvody zajišťují oběh vody mezi kotlem a otopným tělesem.

Potrubí topné – teplé vody, potrubí vratné – ochlazené vody.

 

Zabezpečovací zařízení:

 • Zajišťuje bezpečnost provozu otopné soustavy ústředního topení
 • Expanzní nádoba, popř.:  pojišťovací ventil.

 

Měřící a regulační zařízení:

 • Zajišťují hospodárný provoz, kontrolu základních provozních hodnot vody (teploty a tlaku).

 

Vytápění budov:

 • Ústřední topení, je soustava vytápění, která teplo z jednoho tepelného zdroje rozvádí po celé budově nebo její části. Pokud se tak vytápí jen jeden byt nebo patro budovy, mluví se o etážovém vytápění, pokud se naopak z velkého a vzdáleného zdroje vytápí celá řada budov, mluví se o dálkovém vytápění.
 • Stavbou a údržbou systémů ústředního vytápění se zabývají topenáři.
 • Kotel, stoupačky, otopná tělesa, přívod vody.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!