Zvedáky, navíjedla, zdvihací zařízení

 

Otázka: Zvedáky, navíjedla, zdvihací zařízení

Předmět: Stroje a zařízení

Přidal(a): David Veselík

 

 

Zvedáky

Slouží k občasnému nadzvednutí těžkých břemen při malé ruční síle a malému zdvihu, vyvozují značnou sílu. Pohon bývá nejčastěji ruční, je ale také motorový. Používá se jich ponejvíce k pomocným pracím jak v montážních dílnách, tak i na stavbách. Mají mít proto podle možnosti malou vlastní hmotnost, aby je bylo možno snadno přemisťovat. Jsou omezeny krátkým zdvihem, mají malou hmotnost vůči hmotnosti zdvihaného břemena.

 

Dělíme na:

  • Hřebenové (nosnost 2 až 20 tun) = pastorek zabírá do ozubeného hřebenu, síla se přenáší na pastorek pomocí převodu ozubenými koly.
  • Šroubové (nosnost 2 až 35 tun) = základem je šroub a matice. Při otáčení šroubem se nám vysunuje matice
  • Hydraulické = funguje na základě Pascalova zákona, používá se pro nejtěžší břemena. Zvedací síla F2 je oproti působící síle F1 tolikrát větší, než kolikrát je větší plocha pístu F.
  • Pneumatické (nosnost do 50 tun)  = rozšířené ve vybavení hasičů

 

Navíjedla:

Jsou ruční nebo motorová, výjimečně i se spalovacím motorem. Využití ve stavebnictví, sklady, montáže. Břemena se zdvihají nebo táhnou lanem, které se navíjí na buben.  Zdvihací síla je do 5 tun, maximálně 10 až 15 tun. Při poměrně značném zdvihu (několik desítek metrů). Na rozdíl od zvedáků a kladkostrojů nemění navíjedla v pracovních přestávkách tak často své umístění.

Navíjedla se používají při montážích, ve skladech, pro zvedání šoupátkových uzávěrů apod. Břemena se zdvíhají ocelovým lanem nebo řetězem navíjeným na buben. Převod mezi hřídelem kliky a bubnem je přes šnekové nebo několikastupňový čelní soukolí. Zdvíhací nebo tažná síla bývá do 5 Mpa. V prostředí s nebezpečím výbuchu (důlní provozy) se používá pohon pneumatický. Nejpoužívanější jsou navíjedla nástěnná a kozová. Pro zvedání automobilů se nehodí.

 

Zdvihací zařízení:

Zdvihadla slouží ke svislé dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Jednoduchá zdvihadla (zvedáky, kladkostroje, navíjedla) patří k malým mechanizačním prostředkům. Značně usnadňují namáhavé práce, jsou jednoduchá, levná a snadno přemístitelná. Malých rozměrů a co nejmenší hmotnosti (se dosáhne jakostním materiálem a jednoduchou konstrukcí, mnohdy i za cenu horší účinnosti).

Šroubový zvedák (v různých konstrukčních obměnách) a hydraulický zvedák je ve výbavě silničních motorových vozidel zejména z důvodu výměny poškozeného kola. Kladkostroje mají široké uplatnění při zvedání břemen v dílnách a ve stavebnictví. Navíjedla se používají např. ve stavebnictví pro zvedání břemen a jako součást lanových zvedacích ústrojí jeřábů. Vrátky mají využití na železnici (při posunu vagónů) a na lodích (zajišťují pracovní pohyby zdvihacího zařízení).

 

Použití:

  • přemístění těžký materiál nestejných rozměrů a hmotnosti – materiálový tok přerušovaný, zpravidla v nestejných intervalech – materiál se přemisťuje na omezené, stále stejné ploše nebo prostoru, – nedostatek místa u jednotlivých pracovišť – nevyhovující dopravní cesty – požadavek vertikální i horizontální doprava břemen.

 

Druhy:

  • jednoduchá, jeřáby (mostové, portálové, silniční, kolejové, lanové, plovoucí)
  • dále dle pohonu: ruční, elektrický, hydraulický, pneumatický, spalovacím motorem, sdružený

 

Dle způsobu práce:

  • pojízdné, nepojízdné, plovoucí, otočné
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!