Metalografie, tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli

 

Otázka: Metalografie, tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli

Předmět: Technologie

Přidal(a): Žádné

 

 

Metalografie

 • Zabývá se porovnáváním a zkoumáním vnitřní stavby kovů a slitin.
 • Zjistíme tak strukturu kovu, která souvisí s chemicko-tepelným zpracováním
 • Při pohledu pouhým okem uvidíme povrch jen jednolitý bez struktury, pokud však kov pečlivě obrousíme, očistíme a pomocí elektrického mikroskopu zvětšíme 10 000 x, tak můžeme vidět velmi členitou mikrostrukturu a z toho poznáme že se skládá z jednotlivých krystalů
 • Jsou z toho složeny všechny kovy v pevné stavu, krom rtuti
 • Příčinnou je kovová vazba,která drží jednotlivé částice kovů
 • Kovová vazba je pevná a to díky velké hustotě, tvrdosti, pevnosti většiny kovů
 • Atomy kovů jsou v prostoru rozloženy podle přesného pořádku, kterému se říká mřížka
 • Druh mřížky závisí na kovu a teplotě

 

Kovy mají mřížku

 • Krychlovou prostorově střeženou
 • Krychlovou polohově střeženou
 • Šesterečnou

 

Druhy mřížky

Krychlová prostorově středěná (9 atomů)

 • Mají je například – chrom, wolfram, železo při teplotách pod 911oC, tyto kovy jsou za studena málo plastické.

Krychlová plošně středěná (14 atomů )

 • Hliník, měď, zlato, stříbro, olovo, železo nad 911 oC, tyto kovy jsou měkké.

Šesterečná ( šestiboký hranol )

 • Hořčík, zinek a titán
 • Některé kovy mohou mít za jiných teplot různou mřížku a změnou mřížky se mění jejich vlastnosti.

 

Tepelné zpracování

 • Od oceli po slitinu požadujeme různé vlastnosti, aby byla tvrdá a jindy zase aby byla houževnatá a pružná. A splnění těchto rozdílů a protichůdných vlastností, nám umožňuje tepelné zpracování. Patří sem ŽÍHÁNÍ a KALENÍ

 

Žíhání

Normalizační žíhání

 • Materiál se ohřeje nad teplotu 727 oC – 911 oC a pomalu chladne na vzduchu

Žíhání na měkko

 • Zlepšuje se obrobitelnost oceli
 • Zmenšuje tvrdost, pevnost
 • Ohřev podle množství uhlíku nad 680 až 750 oC

Žíhání na odstranění vnitřního pnutí

 • Účelem je odstranění vnitřního pnutí způsobené před chlazením, upravení bez změny struktury
 • Účelem žíhání je odstranit vliv jiných operací na strukturu materiálu
 • Účelem žíhání je také zmenšení tvrdosti a zlepšení obrobitelnosti

Kalení

 • Získáváme tvrdost a otěruvzdornost.
 • Oceli pod 0,2% uhlíku nelze kalit
 • Kalení se skládá z ohřevu na danou teplotu a výdrž na určité teplotě a následně rychlému zchladnutí. Při kalení ohříváme 30 až 50 oC nad teplotu přeměny.

 

Chemicko-tepelné zpracování

Cementování

 • Při cementování zvyšujeme obsah uhlíku v povrchových vrstvách, u součásti s nízkým obsahem uhlíku umožňují dokonalé získání povrchové vrstvy. Doba cementování je poměrně dlouhá, závisí na tloušťce cementované vrstvy. Sycení trvá několik hodin.
 • Cementuje se v tekutém prostředí, v plynném prostředí, v solných lázních

Nitridování

 •  Sycení povrchu dusíkem, který se při teplotách 480 – 600 oC slučuje se železem na nitridy
 •  Nákladně a zdlouhavé tloušťka 0,1 mm trvá 10- 12 hodin
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!