Metodický list do výtvarné výchovy pro pedagogickou praxi

 

   Otázka: Metodický list do výtvarné výchovy pro pedagogickou praxi

   Předmět: Pedagogika, výtvarná výchova

   Přidal(a): Kateřina Zapletalová

 

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Karviná, Kateřina Zapletalová

SCHÉMA PŘÍPRAVY VÝTVARNÉ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKOU PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Věkové složení dětí:      1. až 5 třída

Počet dětí:                         do 25

Časová dotace:                2 x 45 minut (možno rozložit do dvou dnů)

 

Tematický celek (viz oblasti RVP): Kouzelná čepička

Část tematického celku: Tvoření s radostí

 

Cíle:

– rozpoznat v textu hlavní myšlenku

– odlišit dobro a zlo

–  rozvíjet potěšení z knih

– zformulovat základní charakterové vlastnosti postav příběhu

– pomoci fantazie si představit hlavní hrdiny

 

Řízená činnost z výtvarné výchovy nebo pracovní výchovy:

Cíl:

– zdokonalit se v jemné motorice

– rozvoj estetického vnímání

– naučit se nebát se experimentovat ve výtvarné činnosti

– získat radost z tvořivosti, z objevu nových výtvarných vyjadřovacích možností

 

Výtvarná technika:  kombinovaná technika

 

Materiál a pomůcky: 

 • barevné papíry a čtvrtky
 • časopisy
 • zbytky látek šála
 • temperové barvy nebo tekuté vodové barvy
 • špejle
 • pravítko, tužka
 • nůžky,
 • lepidlo, lepidlo na textil

 

Organizace:  v herně – u stolečků, práce individuální, připomenutí hygieny při práci

 

Metodický postup:

 1. ÚVODNÍ ČÁST – MOTIVACE

„Děti,kdo nám přečte jednu krásnou pohádku o Kouzelné Čepičce? (Děti se hlási), Když jste děti tak moc hodné,můžete se střídat všichni ve čtení. Děti o čem pohádka byla? A co kdyby jsme si takovou čepičku nakreslily jakou má Honza? A doděláme mu i rukavičky co na to děti říkate?“

 

 1. REALIZAČNÍ ČÁST – POSTUP PRÁCE:

ROZVRŽENÍ PLOCHY

Děti si  vyberou barevný papír A4.

Narýsují  si pomocné linky tak, že po obvodu si vyznačí  body ve vzdálenosti 3 cm,

které spojí  do kosočtverců. Na tužku netlačíme. Pro děti obtížné snažíme se co nejvíc pomoct,ale práci za něj nedělat!

Se špejlí a bílou barvou děti  tisknout puntíky.

Nejdříve natisknou puntíky na vrcholu,kde se čáry protínají

Pak děti dotisknou  mezi body po dvou puntících.

 

PROVEDENÍ ČEPICE A RUKAVIC

Se špejlí a bílou barvou začnou  tisknout puntíky.

Nejdříve natisknou  puntíky na vrcholy kosočtverců (to je v místech, kde se linky protínají).

Pak dotisknou  mezi body po dvou puntících.Po zaschnutí barev si na rubovou stranu nakreslí jednotlivé díly čepice  a rukavice. Vše děti  vystřihnnou . Díly čepice slepí.Ze zbytků látek si vystřihnou  šálu.

 

OBLIČEJ

Ze světlého barevného papíru vystřihnou  obličej.

Ze zbytků barevných papírů zhotoví oči, ústa a nalepí na obličej.Z časopisů nebo vhodně barevných papírů si vystřihnnou děti vlasy.

S pastelkou (pastelem) dokreslí oči,ústa,nos,řasy,obočí

Přilepí vlasy a čepici.

 

POZADÍ

Vyberou  si barevnou čtvrtku.

Rozmíchájí děti  bílou barvu. Se zátkou natiskneme kolečka.

Přilepíme hlavu a rukavice.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ ČÁST – REFLEXE:

Děti si mohou vyzkoušet více zábavných technik, pro děti velmi zajímavé  a prospěšné pro koordinaci rukou. A pro rozvíjení tvořivosti

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!