Metody programování + funkce, pevné cykly

 

Téma: Metody programování + funkce, pevné cykly

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Struktura programu:

 • V programu pro číslicové řízení musí být obsaženy všechny geometrické a technologické informace nutné pro obrábění dané součásti. Geometrické informace obsahují způsob pohybů nástroje, tzn. Údaj o tom, zda se bude pohyb vykonávat posuvem nebo rychloposuvem, po přímce nebo po kruhovém oblouku.
 • Technologické informace informují např. o posuvu řezné rychlosti, případně otáčkách.
 • K dalším technologickým funkcím patří např. volba směru otáčení pracovního vřetena, výměna nástrojů, zapnutí a vypnutí chlazení a konec programu.

 

Struktura věty:

 • Celé programování na CNC strojích se rozkládá na jednotlivé kroky, každý krok obrábění představuje větu programu. Věty jsou čteny ve své posloupnosti z programové paměti, zpracovávány a výsledkem tohoto zpracování jsou pohyby nástroje a technologické funkce.
 • Věta se skládá z jednotlivých slov, G00, X30, S100, přičemž jednotlivé slovo sestává z adresné části tvořené jedním písmenem např. S a významové části tvořené posloupností číslic.

 

Přípravné funkce:

 • Absolutní programování G90
 • Přípustkové programování G91
 • Najíždění souřadnic rychloposuvem G00
 • Lineární interpolace G01
 • Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček
  • Nástroj se pohybuje ve směru hodinových ručiček naprogramovaným posuvem po kruhové dráze do uvedeného koncového bodu.
 • Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček:
 • Řezání závitů G33
 • Pevné cykly
 • Pro často opakující se operace je řídicí systém vybaven spoustou pevných cyklů, které usnadňují programování. ¨ Jednotlivé řídicí systémy jsou vybaveny různými pevnými


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy