Metody sociální práce se skupinou, stadia vývoje skupiny

 

   Otázka: Metody sociální práce se skupinou, stadia vývoje skupiny

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): zd.polackova

 

 

Skupina

 • Hlavní faktor ovlivňující názory člověka, předsudky a nálady
 • Člověk kvalitně existuje jen jako člen skupiny
 • Patří většinou k více skupinám současně
 • Každý vnáší do skupiny svou osobitost, ale zároveň je skupinou formován
 • Už 2 osoby, když mají určitý počet společného
  • Např., manželé bez dětí

 

Dělení skupin

PODLE EXKLUZIVITY

 • Otevřené
 • Uzavřené

PODLE ZPŮSOBU POZBÝVÁNÍ ČLENSTVÍ 

 • Zrušitelné
 • Nezrušitelné

PODLE FORMÁLNOSTI

Formální

 • Určitá organizační struktura
 • Vzniká za určitými cíli
 • Např. politická strana

Neformální

 • Vzniká spontánně
 • Mezi členy jsou osobní pouta, citové vztahy
 • Parta

PODLE DOBY EXISTENCE

 • Trvalé
 • Dočasné

PODLE VELIKOSTI

 • Malé
  • 2-15 členů
  • Kontakt tváří tvář
 • Střední
  • 15-40
 • Velké
  • >40
  • Chybí kontakt, spojují je společné cíle

PODLE VZNIKU

 • Primární
  • Je v ní bez vlastního rozhodnutí
 • Sekundární
  • Je v ní z vlastního rozhodnutí

 

Dělení skupin z hlediska osobní moci ve skupině rozlišujeme

 • Vůdce
  • Dominující osoba
 • Pomocníka
  • Aktivní osoba
 • Souputník
  • Závislá osoba
 • Pasivní jedinec

 

Skupinová práce

 • Nezastupitelnou součástí sociální práce
 • Nabízí jiné možnosti práce s klientem, než umožňuje individuální práce
 • Skupinová dynamika vytváří energii, tvořivost a odvahu něco změnit
 • Rozvíjí se vzájemné pozitivní sociální vztahy
 • Klienti sdílí své myšlenky, názory a zkušenosti s dalšími lidmi
 • Učí se přijatelnějším způsobům chování
 • Každý úspěch jednoho člena skupiny je motivací pro ostatní

 

Cíle skupinové práce

 • Vzájemná podpora
 • Získávání informací
 • Osobní růst
 • Příprava na návrat do běžného života

 

Sociální pracovník ve skupinové práci

 • Skupinová práce je náročná na zkušenosti a znalosti
 • Začátečník potřebuje supervizi
 • Sociální pracovník podporuje vývoj skupiny

 

Stádia vývoje skupiny

1) Formování

 • Členové nejdříve komunikují hlavně se sociálním pracovníkem
 • Sociální pracovník musí vtáhnout členy skupinového dění

ÚKOLY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Krátce představí
 • Požádá členy o krátké představení
 • Skrze informace, které členové dostali před vznikem skupiny
 • Dá každému příležitost vyjádřit svá očekávání
 • Shrne otázky
 • Stanový normy, které podporují naslouchání a toleranci
 • Má zájem o každého

 

2) Bouření

 • Vytváří si páry a subskupiny

ÚKOLY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Zachovat klid v případě konfliktu
 • Pokud je napadena autorita sociálního pracovníka, neoplácí to
 • Otevřeně uznává, že jsou lidé rozumní
 • Nevystavuje pozornosti izolované nebo obtížné klienty
 • Přenáší zodpovědnost na klienty
 • Načasuje, kdy zasáhnout a kdy být tiše

 

3) Normalizace

 • Vzniká skupinová soudržnost
  • Vzniká vědomí MY
 • Členové mohou bez obav vyjádřit své postoje
 • Je zde již vysoká intimita
 • V této fázi je těžší příchod nových členů
 • Členové respektují normy

ÚKOLY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Dovolí, aby si lidé navzájem pomáhali
 • Odstupuje s řídící role do role naslouchajícího
 • Ptá se na názor skupiny a nabízí jí vlastní pohled

 

4) Uskutečnění

 • Skupina je schopna společně řešit problémy
 • Sociální pracovník je na okraji skupiny
 • V roli vedoucího může být nahrazen někým jiným

ÚKOLY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Pozoruje, jak skupina odchází se svými členy
 • Poskytuje nápady, pokud má skupina zájem

 

5) Zakončení

 • Po dosažení cíle
 • Může vzniknout pocit ztráty
 • Odstoupení ze vztahů
 • Nebo i pocit naplnění

ÚKOLY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Aktivnější
 • Shrne cíle, které si skupina stanovila, shrne zkušenosti, zdůraznění zisky i pocity ztráty
 • Posiluje zájmy mimo skupiny
 • Pomáhá skupině pokračovat, ale s jiným cílem
 • Zhodnotí schůzky, požádá o zpětnou vazbu


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy