Myšlení – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Myšlení

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

Myšlení = proces, který umožňuje poznání obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů a vztahů mezi nimi ­

 • myšlení vzniká na základních myšlenkových operací

 

Myšlenkové operace ­

 • analýza = oddělení jedné vlastnosti od jiných ­
 • syntéza = spojení částí v celek ­
 • srovnání = zjištění podobnosti nebo rozdílnosti dvou či více předmětů ­
 • abstrakce = je hledání a nacházení podstatných vlastností předmětů a vztahů ­
 • konkretizace = opačná operace než abstrakce ­
 • indukce = myšlenkové vyvození obecného tvrzení z jednotlivých případů ­
 • dedukce = aplikace obecného poznatku na konkrétní případ ­
 • podstatou myšlení je využíváni pojmů

 

pojem = vyjadřuje obecný nebo podstatný znak podnětu nebo jevu

 

Dělení pojmů – jedinečné => charakteristický pro tu danou věc ­

 • má konkrétní, jedinečné vlastnosti př. můj řetízek ­
 • obecné => vyjadřuje nějakou obecnou vlastnost

 

Pojem

 • soud = vyjadřuje vztah mezi dvěma pojmy
 • úsudek = vztah mezi dvěma soudy
 • premisa = jednotlivé soudy

 

Vlastnosti myšlení

1) hloubka myšlení => udává podstatu problému

2) šířka myšlení => využití co nejvíce možností

3) pružnost => reagovat rychle, pružné na změny

4) rychlost => reagovat rychle

 

Druhy myšlení

a) praktické myšlení – myšlení v činnosti (metoda pokusu a omylu) př. bombón a děti

b) myšlení slovně­-logické – využití představ př. popis cesty

c) myšlení abstraktní – využití teoretických pojmů s určitou formou př. matika

 

Myšlení můžeme dělit na:

1) konvergentní = sbíhavé myšlení ­> myšlení má jedno řešení

2) divergentní = rozbíhavé myšlení ­> má více řešení

 

Poruchy myšlení

1) poruchy dynamiky myšlení = rychlost ­

 • řadíme sem zpomalené myšlení ­
 • nedostatek myšlenek ­
 • opožděné chování ­
 • zpomalená řeč s pauzami ­
 • při zpomaleném myšlení je u člověka vidět velká námaha ­
 • může vyústit v myšlenkový zásek ­
 • typické u lidí, kteří berou drogy
 • zrychlené myšlení – spousta myšlenek ­
 • řeč překotná, zrychlená ­
 • může vyústit v myšlenkový trysk

 

2) porucha struktury myšlení – nelogické ­

 • typické pro P/K s demencí ­
 • pezemerační = ulpívavé myšlení ­
 • opakování slov, vět stále dokola

 

3) myšlení nesouvislé

 • člověk skáče z jedné myšlenky na druhou

 

4) poruchy obsahu myšlení

 • typický je blud = mylné přesvědčení dotyčného o čemkoli, je přesvědčen o pravdě a věří jim ­
 • bludy způsobují drogy ­
 • může se objevit žárlivecký blud ­
 • paranoidní bludy – vztahuje cokoli vůči sobě ­
 • obsedantní myšlení = vtíravé, např. několikrát kontroluje jestli zamkl