Na větrné hůrce – rozbor díla

 

Kniha: Na větrné hůrce

Předmět: Literatura, Rozbory

Přidal(a): Toubi

 

Emily Brönte (1818 – 1848)

 • pseudonym Ellis Bell
 • jediný román: Na větrné hůrce 1847 vydán, rok před smrtí
 • dílo: klasický anglický venkov, klasický anglický román
 • narozena v Yorkshiru
 • sestry Brönteové: ona – druhá nejmladší
 • psala také básně, ona a její sestra Charlotte, spolu vydaly sbírku básní – 1846
 • na pohřbu svého bratra prochladla, odmítla lékařskou pomoc, zemřela na tuberkulózu

 

Literárně-historický kontext

 • Realismus s prvky romantismu – hl. postava
 • realismus – skutečnost ukazuje pravdivě, zachycuje náladovost, snění, opravdovost lidí
 • převládá rozum, ale boj s city a pocity
 • vynálezy, rozmach přírodních věd
 • dílo doceněno až ve 20. století
 • ženy se bály vydávat pod svým jménem – společnost mužů – spisovatelů – je nepřijímala

 

Další autoři:

 • její sestra: Charlotte Brönteová – dílo – Jana Eyrová
 • Jane Austenová – pýcha a předsudek
 • Gogol – revizor
 • současníci z Čech: bratři Mrštíkovi, Alois Jirásek

 

Rozbor: Na větrné hůrce

 • Epika, román, próza, realistická kniha, ale se značnými prvky romantismu viz hl. postava

 

Inspirace vzniku

 • vřesoviště v její domovině

 

Kompozice

 • chronologická: vyprávění ale i retrospektivní
  • chronologický děj, začátek 19. stol., retrospektivní pohled na začátku knihy: cca začátek 18. století, anglický Yorkshire – panství Drozdov a Větrná hůrka
 • vydáno a rozděleno na dva díly

 

Jazyk a styl

 • spisovný jazyk, přímá řeč postav – v přímé řeči i vulgarismy a nespisovné výrazy
 • metafory

 

Vypravěč

 • psáno v ich formě, vypravěči pan Lockwood a služebná Nelly

 

Časoprostor

 • 19. století, Drozdov, Větrná hůrka, město Gimmerton

 

Postavy

Větrná Hůrka

 • Pan Earnshaw a Paní Earnshawová
  • jejich děti: Hindley a Kateřina, nalezenec: Heatcliff
   • Hindley měl ženu Frances
    • spolu měli dítě Hareton
   • Kateřina měla muže Edgara Lintona
    • spolu dcera Katka
     • ta si vzala bratrance Lintona Heathcliffa
   • Heathcliff měl ženu Isabellu Lintonovou
    • spolu měli syna Lintona Heathcliffa
     • žena sestřenice Katka Lintonová Heathcliffová
 • Josef – čeledín
 • Zilla – čeledínka

Drozdov

 • Pan Linton a paní Lintonová
  • jejich děti: Edgar a Isabellu
   • Edgar měl ženu Kateřinu Earnshawovou
    • spolu měli dceru Katku Lintonovou
   • Isabella měla muže Heathcliffa
    • spolu měli syna Lintona Heathcliffa
     • žena a sestřenice Katka Lintonová Heathcliffovou
 • Ellena Deanová – čeledínka
 • Podnájemník Lockwood

Další postavy:

 • Doktor Kenneth

 

Děj (obsah) díla

Děj románu začíná příchodem nového podnájemníka Drozdova, pana Lockwooda, na Větrnou Hůrku, aby se seznámil se svým domácím, Heatcliffem. Tam se s ním setká a pozná se ještě s mladým Haretonem a Kateřinou Heatclifovou. Nechápe jejich rodinné vztahy, ale nic moc se od nich nedozví. Snad jen to, že Kateřina je Heatclifova snacha. Pan Lockwood se na Hůrce zdrží dlouho do večera a už se nestihne vrátit na Drozdov před soumrakem a přicházející vánicí. Pan domácí tedy uloží pana Lockwooda do jedné z ložnic na Hůrce. Ještě předtím, než usne, čte si pan Lockwood deník Kateřiny Earnshawová, který v ložnici našel. Po přečtení pár pasáží z deníku, se rozhodl že půjde spát. Po pár hodinách spánku se probudí s tím, že mu ženská postava, skoro jako duch, klepe na okno a ječí, že chce dovnitř. Pan Lockwood vyběhne z pokoje a chce jít domů na Drozdov. Probudí tím pana Heathcliffa, který vběhne do pokoje a snaží se přivolat přízrak ženy zpátky a mluví na něj, ale ten už byl tou dobou pryč. Pan Hůrky nakonec přikázal čeledínovi Josefovi, aby ráno doprovodil pana Lockwooda na Drozdov.

Další den došli na Drozdov, ale pan Lockwood se po cestě nachladil, jak šlapali vysokým sněhem a byl upoután na lůžko na několik neděl. K této příležitosti si nechal každý večer zavolat služebnou Ellenu, aby mu vyprávěla historii rodiny Earnshovových a historii Větrné Hůrky a Drozdova. To bylo asi takhle: Na hůrce byl Pan Earnshaw a jeho paní. Ti spolu měli děti Hindelyho a Kateřinu. Na hůrce pracovala jako služebná matka Elleny a Ellena byla ještě malá holka a hrávali si s dětmi od Pána a Paní. Jednou z cest dovezl Pan nalezence cikána Heathcliffa. Děti ho ze začátku nepřijímaly, ale nakonec ho neměl rád jen Hindley, ale Kateřina se s ním moc zkamarádila a trávili spolu veškerý čas. Jednou se spolu zaběhli až na Drozdov, kde bydleli nóbl lidé, Pan a paní Lintonovi a jejich děti Edgar a Isabella. Nezvaní hosté nebyli na Drozdově vítáni a byli na ně poštváni psi. Lintonovi se ale po chvíli uvědomili, že nejde o zloděje, kdo zavítali na Drozdov, ale jsou to děti. Psi uklidnili a podívali se s kým mají tu čest. Cikán Heathcliff utekl v dešti domů a malá kateřina za ním běží, ale moc nastydne. Lintonovi si ji vzali domů, aby ji ošetřili. Malá katka našla zalíbení v mladém panu Edgarovi.

Po čase zemřeli rodiče Katky a Hindelyho a tak se stal pánem Hůrky právě Hindley. Našel si ženu a udělali si syna Haretona. Matka Haretona zemřela při porodu, a tak se Hindley dostal do depresí, alkoholismu a dluhů. Na Hůrce začal vládnout Heatcliff a pomáhal mu Hindley a Josef. Ellena se starala o malého Haretona. Kateřina se vdala za pana z Drozdova, Edgara Lintona. Tím zlomila srdce Heatclifovi a ten se naprosto uzavřel do sebe.

Edgar se stal po smrti rodičů pánem na Drozdově a tento dům získal jan Novou paní Kateřinu tak i novou služebnou Ellenu. Haretona vychovával starý pobožný Josef na Hůrce, ale moc mu to nešlo a vyrostl z něj sprosťák a nevzdělanec. Edgar nesnášel Heathcliffa a nechtěl, aby chodil k nim domů. Proto se jednou nepohodli a poprali se. Isabella, sestra pana Edgara, našla zalíbení v Heathcliffovi a myslela si, že je to dobrý člověk, a že je jen panem Edgarem nepochopen. Vzali se a pan Heathcliff udělal Isabelle ze života peklo. Po čase utekla z Hůrky do jiného města. Tam porodila jeho dítě a vychovávala ho sama. Na Drozdově se Kateřině narodila dcera Katka, ale matka zemřela při porodu, protože byla psychicky vyčerpaná z bojů, které kvůli ní sváděli pan Edgar a pan Heathcliff.

Za nějaký čas, asi za 13 let, zemřela Isabella, sestra pana Edgara. Edgar se vydal na dlouhou cestu pro svého synovce, aby ho dovezl na Drozdov. Malá slečna Katka se začala moc těšit na bratrance. Po příjezdu došel na Drozdov Josef, sluha z Hůrky, že ho posílá Heatcliff, aby mu dovedl svého syna, pana Lintona Heathcliffa. Muselo se mu vyhovět. Na hůrce se zatím odehrálo to, že Hindley a Heathcliff spolu svedli poslední boj, ve kterém zahynul pan Hindley a tak se stal právoplatným pánem Hůrky Heathcliff. Zbyl mu tam po něm ještě synovec Hareton, ten mu tam s Josefem dělal čeledína. Když získal ještě vlastního syna Lintona, napadlo ho, že by získal zrovna kromě Hůrky i Drozdov. Věděl, že pan Linton Edgar umírá, a stejně tak umírá i jeho vlastní syn Linton, a tak vysílal svého syna, aby si získal srdce mladé slečny Katky, což se stalo. Ti se po únosu a násilí vzali. Pan Edgar zemřel, a tak se majitelem Drozdova stal pan Linton Heathcliff, ale ten zanedlouho zemřel, a tak se stal majitelem Heathcliff. Ten nakonec zůstal žít na Hůrce se slečnou vdovou Katkou, sirotkem Haretonem a čeledínem Josefem a začal pronajímat Drozdov panu Lockwoodovi, kde stále sloužila Ellena, a tak mohla tento příběh vyprávět. – To se stalo v roce 1800

V roce 1802 se pan Lockwood zastavil na noc na Drozdově a na Hůrce, kde si doposlechl, co se dělo poslední dva roky, a co se stalo s panem Heathcliffem a dalšími: služebná Ellena se přestěhovala na Hůrku poté, co Zilla odešla. Na Hůrce zavládla lepší nálada a Hareton se se slečnou Katkou začal kamarádit a koketovat. Pan Heathcliff se postupně zbláznil, přešla ho jeho hrubost a přestal jíst. Na to nakonec zemřel. Hareton a Katka se stali majitelé Drozdova a Hůrky a tím končí tento roztodivný román.

 

Kritika díla

 • Vydáno a rozděleno na dva díly
 • Smíšené reakce společnosti – dílo doceněno až ve 20. století
  • doba romantismu
   • ale Heathcliff – hlavní postava – neromantitovala
   • byl to člověk jak milující a citlivý, tak krutý a drsný
   • na konci románu není žádné usmíření, polepšení – zblázní se
  • postavy nemají stereotypně genderově rozdělené role, ale většina postav je rozporuplná
  • Lintonovi – rodina co žije v rukavičkách, bojácní, nemocní, nikam moc nechodí a do ničeho se nehrnou, ani kluci, ani holky
  • Earnshawova rodina – nebojácní, žijí jejich prostředím – kopce, vřesoviště, pracovití, jak kluci tak holky
  • ženy Kateřina a její dcera Katka jsou v tomto díle mnohem výše postaveny, než jejich mužské protějšky, jsou vzdělanější, bystřejší
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!