Německo – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Německo

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

 

NĚMECKO

-rozloha: 360 000 km2

-počet obyvatel: 80 mil. obyvatel (1. místo v Evropě)

-hospodářsky nejvýznamnější stát Evropy, člen G8

-vyniká ve všech oborech hospodářství, výrobky jsou spolehlivé a velmi kvalitní

-náš nejvýznamnější hospodářský partner

 

Poloha

– z hlediska fyzické geografie  stát střední Evropy  ale z politické geografie je to ale stát západní Evropy

-přímořský stát  (Severní a Baltské moře)

-sousedí s 9 zeměmi: Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, ČR, Polsko, Dánsko, Francie

-dobré dopravní spojení s okolními státy pomocí řek

 

Povrch

-povrch Německa se postupně zvedá od S k J, dělí se na 3 části:

1)Sever

-tvoří ho nížiny –  Severoněmecká nížina

-krajina je místy bažinatá, pokryta štěrky a písky ledovcového původu, rašeliniště, vřesoviště
-chudé půdy → využívají se jako pastviny či pro pěstování nenáročných plodin

-hodně jezer:     Müritz – 2.největší jezero Německa, součástí Meklenburská jezerní plošiny

Berlínská jezera

 

2)Střed

-vysočiny:            Harz, Středoněmecká vysočina, Durinský les, Krušné hory, Smrčiny

-pohoří dosahují výšky kolem 1000 metrů

-nacházejí se tu úrodné úvaly kolem řek (Rýn, Mosela, Mohan), využity jako vinice a rostlinné sady

 

3) Jih

-podhůří Alp → Schwarzwald (pramen Dunaje) → Švábský a Franský dura

-Šumava (Bavorský les)

-na jihu Alpy – nejvyšší hora Zugspitze (2963 m.n.m, na hranici s Rakouskem)

-v Alpách čistá přírodní ledovcová jezera → největší Německé jezero Bodamské jezero

 

Podnebí

-na S přímořské (větrné, deštivé, malé teplotní rozdíly během roku, oblačné)

-směrem k J a V se zvyšuje kontinentalita podnebí

-nejteplejší jsou kotliny kolem Rýna (Porýní) – pěstuje se zde ovoce a zelenina

-teplé klima je na březích Bodamského jezera (město Kostnice), je tu téměř středomořské podnebí

 

Vodstvo

-hustá říční síť, řeky jsou propojené kanály ty mají často rovnoběžkový směr

např. Středoněmecký kanál – od města Postupim → napříč Německem přes Nizozemsko až k Severnímu moři

-pro kanály se využilo původní koryto řek → původně se nedostaly přes ledovec a tak netekly na sever

-řeky se využívají pro dopravu + při výrobě elektrické energie (v horách)

 

Rýn     

-spojuje řadu států (Švýcarsko, Německo, Benelux) – pramení ve Švýcarsku v Alpách

-je splavný od města Basilej

-přítoky:              Mohan – je spojen kanálem s Dunajem → spojena 2 moře Severní a Černé

Mosela

Neckar

 

Dunaj

-pramení ve Schwarzwaldu, je splavný od města Ulmu

-horní tok má Alpský režim → všechny přítoky z Alp

 

Labe   

-pramení na Labské louce, největší přístav Hamburk

 

Odra  

-pramení na S Moravě v Oderských vrších, tvoří část hranice mezi Německem a Polskem

-přítok Lužická Nisa

 

Nerostné bohatství

hnědé uhlí                   -největší světový těžař,  využívá se v tepelných elektrárnách, které  jsou u hranice s ČR

-těží se:               v Lužicích            mezi Lipskem a Hallem                 Porúří (řeka Ruhr)

černé uhlí                     -nejvíce v Porúří, vyrábí se z něho koks, pro hutě a ocelárny

soli                                     -kamenné a draselné, podél Středoněmeckého kanálu

ropa a zemní plyn   -malé zásoby, musí dovážet, těží se v Severním moři a na pevnině v severním Německu

železná ruda a barevné rudy         -dnes malá těžba (už vytěžená), nutný dovoz

 

Obyvatelstvo

-federace 16 spolkových zemí, patří do nich 3 města: Hamburg, Brémy, Berlín

-ČR sousedí s Bavorskem a Saskem

Bavorsko – nejbohatší a největší spolková země            Sársko – nejmenší spolková země
Braniborsko – obklopuje Berlín

 

Hustota osídlení

-vysoká  230 ob/km2

-3 oblasti s nejvyšší hustotou osídlení:    Porúří                   Porýní                  J Sasko

 

Urbanizace

-vysoká,  až 90%

-velký počet velkoměst (města nad 100 000 obyvatel)

-ale pouze 3 milionová města :                  Berlín – 3,4 mil.ob.           Hamburg – 1,7 mil.ob.                   Mnichov – 1,3 mil.ob.

-velká města tvoří aglomerace a konurbace – např.:         Rýnsko-rúrská konurbace – 11 mil. obyvatel

 

Přirozené přírůstky

-jsou záporné, tak dochází k stárnutí populace

-počet obyvatel ale neklesá díky přistěhovalcům

 

Národnostní složení

Národnostní menšiny              -Dánové, Vlámové, Romové, Lužičtí Srbové (60 tisíc, Chotěbuz, Budyšín)

Cizinci                – přistěhovalci, přes 7 mil., největší podíl cizinců v Berlíně a Hamburgu
-Turci, Afgánci → přinesli islám (Německo má přes 2 000 mešit)

-Řekové, Portugalci, Italové, Španělé

Němci – 91%

– jsou kulturně i jazykově odlišní, protože Německo bylo rozdrobeno na mnoho malých knížectví a sjednoceno
bylo v 2.pol 19. století Ottou von Bismarckem

-po 2. sv se Německo rozpadlo na Německou spolkovou republiku a na Německou demokratickou republiku

Západní Německo – hl. město: Bonn                       Socialistické Německo – hl. město: část Berlína

-Německo znovu sjednoceno 1990

 

Hospodářství

Průmysl

1)Těžký průmysl

-těžké strojírenství – výroba železa, oceli i barevných kovů, obráběcích strojů  +energetika

-soustřeďuje se v Porúří, protože se tady těží uhlí a je zde největší koncentrace těžkého průmyslu v Evropě

 

2)Dopravní strojírenství

-osobní auta:     Volkswagen, Seat ,BMV (Mnichov), Audi (Ingolstadt), Opel, Mercedes  (Stuttgartu), Porsche(Stuttgart)

-nákladní auta: Man

 

3)Moderní obory

-elektronika, telekomunikace, optik, měřící přístroje
-firmy:   fotoaparáty a kamery:   Seica
elektrospotřebiče:          Bosh, Siemen, Grundig, Miele
elektrobaterie:                 Varta

 

4)Chemický průmysl

-největší v Evropě – umělá vlákna, pohonné hmoty, hnojiva

– firmy:                 Schwarzkopf, Wella, Nivea, Eucerin, Henkel
-v Německu je největší chemický závod na světě, kde se vyrábí průmyslové a stavební chemikálie
BASF – na Rýnu v městě Ludwigshafen

 

5)Ostatní

Potravinářství :                                              Milka     Dr. Oetker           Miller                   Haribo

Textilní a oděvní průmysl a obuvnický     Puma     Adidas                  Hugo Boss

Sklářský průmysl

 

Služby

-zaměstnávají asi 60% obyvatel, Německo vyniká ve 3 oborech:

finanční služby (bankovnictví, pojištěnství)

cestovní ruch (turistika v ČR)

doprava (perfektní silnice a dálnice, vynikající železnice →superexpresy ICE)

 

Zemědělství

– zaměstnává 4% obyvatel, dováží zemědělské produkty hl. z Francie a Itálie

-má vysokou úroveň, základem je živočišná výroba:

chov prasat (1. v Evropě)
chov skotu          – na severu v Severoněmecké nížině  pastevectví, na jihu v Alpách na mléko

chov drůbeže a ovcí, rybolov

-rostlinná výroba:

obiloviny (pšenice, v méně úrodných oblastech: žito, oves, ječmen)

brambory, cukrová řepa, zelí, chmel (1. na světě v celkové sklizni), víno

 

Hospodářské oblasti a střediska

1)Hospodářské jádro: severní Porýní  – Vestfálsko

-SZ Německa, patří sem Porúří, kde je velká koncentrace průmyslu
(původně těžkého, dnes i moderní průmyslová odvětví)

-má 17. mil. obyvatel
-města:                Düsseldorf           Dortmund          Duisburg (nej. říční přístav Essen)    Kolín na Rýnem  (petrochemie)

 

2)Porúří

-tato oblast má vysokou hustou osídlení i koncentrací průmyslu + významné zemědělství

-města: Frankfurt             – považován za nejvýznamnější obchodní, finanční a dopravní centrum Německa

-je zde 3. největší letiště v Evropě

Stuttgart              -automobilový průmysl, elektronika

Karlsruhe             -chemický průmysl, ropovod z Marseille

 

3)Bavorsko

– největší spolková země Německa, zaměřuje se na moderní strojírenství + významná zemědělská oblast (chmel, skot)

-cestovní ruch (Alpská střediska)

-města:

 • Mnichov              -strojírenství, potravinářský průmysl
 • Norinberk            -po 2. sv zde probíhal norimberský proces a je zde tradiční výroba hraček
 • Ingolstadt            -je zde petrochemie (vedou sem ropovody z Itálie), odtud vede přípojka ropovodu do ČR, významné strojírenství

 

4)Severozápadní Německo

-významné přístavy, obrovské loděnice a hutě
-města:

 • Hamburg -strojírenský pr. (výroba letadel), potravinářský průmysl (rybolov a zpracování ryb)
 • Brémy
 • Hannover

 

5)Bývalá NDR

-je zde nižší životní úroveň, největší životní úroveň oblasti má Berlín
→památky : Braniborská brána, Televizní věž, židovské památky

-rozvinuto i Sasko – vynikají:

 • Drážďany
 • Lipsko
 • Míšeň – porcelán

-města:

 • Magdeburg – přístav na Labi
 • Rostock – přístav na severu