Nezaměstnanost jako sociální událost – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Nezaměstnanost jako sociální událost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

Charakteristika

 • Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy nabídka převládá nad poptávkou
 • Za nezaměstnaného se považuje osoba, která je starší 15 let, aktivně hledá práci, nebo je připravena k nástupu do práce do 14 dnů

 

Druhy nezaměstnanosti

 1. Dlouhodobá – více jak 1 rok. Postihuje určit druhy osob, které kvůli zdravotnímu stavu, postoji zůstanou NZ.
  • Důsledky: ztráta kvalifikace, ztráta pracovních návyků, získaný zvyk žít ze sociálních dávek
 2. Sezónní – závislá na počasí, stavebnictví, zemědělství
 3. Částečná – zaměstnanci mají nedostatek práce, nebo jsou placeni tak, že to nepokrývá jejich zákl. životní podmínky
 4. Strukturální – masové propouštění, zrušení některých oborů, jsou propuštěni lidé stejné struktury, volná místa mohou existovat, ale neodpovídají profesní struktuře
 5. Frikční – předvídatelná, lidé si sami hledají nové místo, přechodný stav, nebývá dlouhodobá
 6. Latentní (skrytá) – lidé se neevidují na ÚP

 

Rekvalifikace

 • získávání nové kvalifikace, může provádět jen akreditované zařízení
 • dohody mezi ÚP a uchazečem

 

Duševní zdraví

 • Ztráta sebeúcty a sebevědomí,
 • Ztráta štěstí, životní nespokojenost, zneužívání návykových látek
 • Stigmatizování (označení)-nese nálepku nezaměst.

 

Fyzické zdraví

 • Žaludeční vředy, infarkt, porucha spánku
 • Psychosomatika – onemocnění, které je ze strachu

 

Sociální zdraví

 • Přijetí statusu nezaměst., ztráta kontaktu,dovedností,prac.návyků,rodiny

 

Prostá

 • Nestabilní, zvýšená byrokracie, do 5% je nezam.přirozená (lidi motivuje), nad 20% vážný soc.aekonom.problém

 

Podpora v nezaměstnanosti

 • Výše a délka podpory – lidé do 50let= 5 měsíců, 50-55let=8měsiců, nad 55 let=11měsiců
 • První dva měsíce – 65% průměr.platu čistého měsíčního výdělku z předchozí.zaměst.
 • Další 2 měsíce – klesá na 50% dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby dostane jen 45%
 • Po skončení – nezam. získá jen sociální dávku ve výši živ. minima tedy 3200,-
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!