Novověká filozofie (4)

 

   Otázka: Novověká filozofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): tercahavlu

 

 

FRANCIS BACON

 • mezi renesanční a novověkou (spíše)
 • z bohaté rodiny
 • zajímal se o matematiku, přírodní vědy atd.
 • řešil jestli se má stát právníkem nebo vědcem, nakonec vystudoval práva
 • seznámil se s hrabětem z Essexu, díky němu rychle stoupala jeho kariéra
 • zradili se, obvinění z přijimání úplatků, ze dne na den jeho politická kariéra skončila
 • příležitost se věnovat vědě

 

O důstojnosti a pokroku věd

 • snaží se o obnovu všech vědeckých poznatků
 • součastnou vědu kritizuje, věda podle něho stagnuje už v antice
 • snaží se znovu rozdělit vědy a její úkoly
 • zájem o přírodní vědy
 • pokusil se popsat a vysvětlit všechny tehdejší vynálezy a objevy

 

Nové Organon

 • reaguje na Aristotela
 • snaží se nají metodu, pomocí které by mohl pochopit a ovládnout přírodu
 • člověk by se měl zbavit 4 omylů (idolů):
  • idol rodu → lidské špatné vlastnosti (afekty, emoce), má je každý (obsahuje všechny omyly)
  • idol jeskyně → k chybám dochází výchovou, prostředním kde jsme vychováváni
  • idol trhu → lidé spolu mluví stejnou řečí, ale i přesto si nerozumí, navrhuje vytvoření univerzální řeč, aby nedošlo k nedorozumnění
  • idol divadla → neměli bychom přebírat to, co jsme někde viděli nebo slyšeli, ale měli bychom jednat na základě vlastní zkušenosti (všechno si vyzkoušet) → projevuje se zde EMPIRISMUS
 • když tohoto dosáhnu, porozumím přírodě a stane se ze mě člověk moudrý

 

Nová Atlantida

 • naivní utopické názory jak by měl vypadat stát
 • Atlantida → ostrov, laboratoř, řídí ho vědci
 • 1x za 12 let je skupina lidí z ostrova vyslána do světa, aby sledovala, jak tam lidé žijí, co používají apod.
 • pak se vrátí a poznatky použijí pro život
 • někdy se tvrdí, že by mohl být autorem Shakespearových děl

 

RENÉ DESCARTES [dekárt]

 • nejvýznamnější představitel RACIONALISMU
 • ze šlechtické rodiny, dán na výchovu do kláštera
 • bavila ho matematika
 • účastnil se večírků, společenských akcí
 • pak se stáhl a s nikým nekomunikoval
 • válečná tažení bere jako možnost cestování
 • následně se zase stáhl
 • téměř 20 let byl v Holandsku

 

Svět

 • nikdy o nezveřejnil, nejspíš ze strachu, dílo zničil

 

Rozprava o metodě

 • zpočátku ho vydal anonymně, čekal na reakce
 • zajímá se o to, kde je pravda, jestli jsou to vědy

 

Meditace k první filozofii

 • objevuje se zde ZÁKLAD RACIONALISMU, nejlepší metodou je dedukce
 • cílem přetvoření filozofie na univerzální matematiku
 • myšlenka ,,Cogito, ergo sum’‘ → Mylím, teda jsem, náš rozum se může mýlit, jediná jistota je to, že o všem pochybujeme, protože tím přemýšlíme, teda existujeme
 • švédská královna ho zvala na konzultaci o jeho dílech, nakonec odjel, dostal tam zápal plic, na který zemřel

 

BARUCH SPINOZA

 • RACIONALISTA
 • žid, narodil se v Holandsku (rodina měla kořeny ve Španělsku, které bylo pod nadvládou Arabů – vstřícní, ale křesťané je potom vyhnali)
 • 2 cesty → konvertovat x vycestovat
 • vychováván k tomu, aby se stal rabínem
 • vyučil se brusičem skla → moc prachu → tuberkulóza → smrt
 • měl velké názorové neshody s křesťany (vyhnán z obce), ale i s židy:

 

Teologicko-politický traktát

 • byl pronásledován židy a křesťany
 • názor, že by Bible měla být psaná jednoduchým jazykem, aby v ní mohli číst i méně vzdělaní lidé → zjednodušení písma svatého
 • navrhuje, aby byla postava Ježíše Krista zbavena všech dogmat a brána jako člověk s mimořádnými schopnostmi

 

Etika vyložena způsobem užívaným v geometrii

 • co je štěstí člověka, jak ho dosáhnout: ,, Šťastný je ten, kdo je svobodný.’‘ → pochopení fungování všech věcí a zákonitostí
 • snaha o spojení humanitní etiky a přírodní geometrie
 • při zkoumání bychom se měli oprostit od smyslů a emocí

 

Panteismus

 • Bůh = substance (podstata)
 • Bůh = modus (prochází celou přírodou)

 

Příroda:

 • stvořená = natura naturata
 • tvořící = natura naturans

 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ [gotfríd wilhelm laibnic]

 • mimořádně nadaný a talentovaný člověk, už v 17 letech získal titul Bc., ve 20 usiloval o doktorát
 • nabízeli mu místa na různých univerzitách, ale dlouhou dobu je odmítal, protože tíhl spíše k politické kariéře
 • začal pracovat na soukromém ministerstvu zahraničních věcí, v této době přichází s nápadem, že by křesťanské státy měli přestat mezi sebou bojovat (tím se akorát vyčerpávají), měli by se spojit proti 1 nepříteli = celý nekřesťanský svět
 • dopisoval si s ruským carem Petrem Velikým – psali si o plánech, jak by změnili kulturní Evropu
 • stál u zrodu berlínské Akademie věd
 • vychází z Descarta, představitel RACIONALISMU – v souvislosti s pohybem těles, vysvětluje ho, dává do souvislostí pohyb a sílu pohybujících se těles

 

Monády = podstatou/základem světa, mají různé podoby:

 1. Body – spojováním bodů vznikají silová centra
 2. Silová centra
 3. Duše
 • duše na nejnižší úrovni je ve stavu jakéhosi omámení, opojení (živočichové)
 • nad nimi je duše člověka, ta už má nějaké vědomí
 • nejvyšší duši má Bůh, ta je vševědoucí
 • MONÁD je nekonečné množství, ale každá je jiná (nikdy se neobjevují 2 stejné monády), každá monáda v sobě obsahuje zárodek svého protikladu a dohromady vytvářejí PŘEDJEDNANOU HARMONII → to způsobil Bůh

Teodicea – vyznává se zde ze svého vztahu k Bohu a říká, že Bůh stvořil náš svět a ten je nejlepší, jaký by mohl být, což vyplývá z Boha který je nejlepší, nejdokonalejší, všemohoucí, kdyby náš svět nebyl nejlepší, odporovalo by to tomu, co si o Bohu myslíme

 

POJMY:

→ racionalismus – zdůrazňuje rozumovou stránku či složku poznání

→ empirismus – za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti

→ senzualismus – smyslové poznání

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy