Občanské právo – maturitní otázka (3)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Občanské právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Elis

 

 

Občanské právo:

  •  vlastnické
  • dědické
  • závazkové

 

Dědické právo

Dědí 3 způsoby:

  • 1) ze závěti
  • 2) ze zákona
  • 3) dědická smlouva

 

Dědická smlouva:

zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života
ze závěti: nepominutelný dědici-děti, u nezletilého musí dostat alespoň ¾ zákonného nároku a zletilí ¼ musí dát dětem, musí být sepsána, nejlépe s notářem

  • vlastnoručně napsáno, podepsáno; přesný datum
  • možnost měnit závět, či více závětí

 

Důvody k nedědění:

1) když neposkytl pomoc v nouzi
2) neprojevoval zájem
3) trvale vede nezřízený život
4) při odsouzení, trestný čin (zvrhlá povaha)

 

Dědická nezpůsobilost (dáno zákonem):

1) kdo se způsobil trestného čino vůči zůstavitely
2) manžel- dopuštěl se domácího násilý
3) rodič – zbaven rodič. odpovědnosti

 

– zřeknutí dědického práva: za život, musí podepsat
– odmítnutí dědictví: např.dluhy
– vzdání se dědictví: ve prospěch někoho jiného
– odpovědnost za dluhy zůstavitele: dříve jsme museli do nabitého dědictví (výše) ale dnes situace může nastat že uhradíme dluhy do výše vlastního majetku-> v případě že věřitel dokáže že nebylo zahrnuto vše platá vše (například nepřiznali obraz)=nejednali fér
– způsob jak se tomu vyhnout= pořízení soupisu pozůstalostí
– ze zákona se dědí v 6 sklupinách1) manžel, děti 2)manžel, rodiče -> pak to jde níž, dědictví= pozůstalost
– závěť = poslední vůle

 

Právo závazkové
– vzniká z právních úkonů – ze smluv
– závazek znamená práva či povinnosti
– patří sem odpovědnost za vady
–  pokud během záruky (24měsíců)  zjistíme vadu  reklamace –> oprava, výměna, vrácení peněz prodloužení záruky
– nákup na internetu – možnost odstoupit do 14 dnů

zánik závazků:  řádným splněním
uplynutí doby, kdy závazek platil
dohodou obou stran
znemožněno jeho plnění

úprava smluv: v Občanském zákoníku
v Obchodním zákoníku
v Zákoníku práce
– lze uzavřít smlouvu, která není upravená v zákoně = nepojmenovaná smlouva

uzavření smluv:  písemně – nejčastější používání, uzavření před notářem
ústně
konkludentně – záleží na situaci
– není ani ústní ani písemná

před uzavřením: seznámit se s obsahem (jaká práva a povinnosti z ní vyplívají)
typy smluv:  kupní, darovací, nájemní, o dílo, o půjčce, o úschově, o ubytování, o přepravě, cestovní, pojistná, o výpůjčce (bezplatně používám danou věc)