Soustava soudů v České republice

 

Otázka: Soustava soudů v České republice

Předmět: Právo, Společenské vědy

Přidal(a): Roman Přikryl

 

 

Soudní systém České republiky je tvořen Ústavním soudem České republiky a soustavou tzv. obecných soudů.

 • Soustavu obecných soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soud, krajské soudy a okresní soudy
 • Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Druhy soudů:

Soustava obecných soudů je tvořena čtyřmi organizačními články

 • Okresní soudy
 • Krajské soudy
 • Vrchní soudy
 • Nejvyšší soud v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně

 

Okresní soudy:

 • v České republice je 74 okresních soudů
 • kdo rozhoduje:
 • samosoudce
 • senát (v zákonem stanovených případech)
 • co rozhodují:
 • jako soudy I. stupně všechny spory (pokud není uvedeno jinak), např. exekuce

 

Krajské soudy:

 • v České republice je 7 krajských soudů; mohou mít i pobočky
 • kdo rozhoduje:
 • samosoudce – u soudu I. stupně v případech stanovených zákony, např.:
 • spory ve věci směnek šeků
 • spory ve věci investičních nástrojů
 • spory ve věci jednání shromáždění společenství vlastníků
 • nebo senát (při odvolání)
 • co rozhodují:
 • jako soudy II. stupně o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí okresních soudů
 • ve věcech správního soudnictví (specializované senáty) v případech stanovených zákonem
 • v dalších zákonem stanovených případech (např. insolvenční řízení)

 

Vrchní soudy:

 • v České republice jsou dva vrchní soudy (Praha, Olomouc)
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhodují: jako soudy II. stupně rozhodují o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí krajských soudů

 

Nejvyšší soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: Senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (dovolání) proti rozhodnutí krajských a vrchních soudů
 • zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů

 

Nejvyšší správní soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (kasační stížnost) ve správním soudnictví

 

Ústavní soud:

 • je jeden, sídlí v Brně
 • nepatří do soudní soustavy České republiky
 • poskytuje ochranu v případě porušení základních práv a svobod občana


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy