Obchodní společnosti – ekonomie (2)

 

   Otázka: Obchodní společnosti

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Lemurek

 

 

 

 

Vytváření obchodních společností:

1)      1. fáze – založení

–          Společenskou smlouvou (u V. o. s., k. s., s. r. o.)

–          Zakladatelskou listinou

–          Obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikace společníků (kromě a.s.), základní kapitál

 

2)      2. Fáze – vznik

–          Dnem ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Společnost se stává právním subjektem

 

Majetkové otázky:

1)      Ručení akcionáře – akcionáři neručí za závazky společnosti

2)      Základní kapitál – povinný, min. 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč

3)       Vklad společníka – jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný

4)      Rezervní fond – je povinný

 

Práva společníků:

a)      Majetková práva (podíl ze ziků a podíl na likvidačním zůstatku)

b)      Právo řídit společnost

 

Povinnosti společníků:

–          Základní povinností je splácení vkladu

 

Znaky osobních a kapitálových společností:

1)      Osobní společnost:

a)      ručení za závazky je neomezené, společné a nerozdílné

b)      osobní účast na řízení společnosti

c)      tvorba základního kapitálu není povinná

 

2)      Kapitálové společnosti

a)      společníci neručí nebo ručí omezeně

b)      osobní účast na řízení je nahrazena společnými orgány

c)      povinně se tvoří základní kapitál

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!