Období puberty a adolescence – maturitní otázka

tvarova-psychologie

 

   Otázka: Období puberty a adolescence

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

 

Období puberty a adolescence = psychomotorický vývoj, psychosociální problematika daných období

 

PREPUBERTA

 • období od 10- do 12 let
 • dochází ke změnám tělesných proporcí= růst končetin
 • disproporce vzrůstu mění motorickou koordinaci pohybů
 • chůze klátivá, pohyby neobratné
 • více přemýšlení o sobě
 • utváření svého vlastního názoru
 • přestávání souhlasit s dospělými
 • prosazování své JÁ
 • vznik nesrovnalostí s rodiči, svými vrstevníky
 • uznává toho, kdo ho umí pochopit
 • je- li tělesně potrestán, cítí se ponížen a špatně to snáší

 

PUBERTA=PUBESCENCE(12.-18. let)

Tělesný a pohybový vývoj

 • Utváří se tělo (nárůst váhy a výšky)
  • Dívky 5 cm za rok do 14 let
  • Kluci dorůstají později
 • Zvyšuje se hmotnost u dívek (zaoblení, prsa, dívky získávají svou postavu)
 • Kluci mají větší ramena, užší boky
 • Mění se vztahy mezi děvčaty a hochy (kamarádí se KLUCI S KLUKAMA a HOLKY S HOLKAMA navíc je to OBDOBÍM PRVNÍCH LÁSEK)
 • Dozrávají pohlavní orgány
 • V 16-ti letech se již všichni cítí dospělí (proto začínají patologické jevy jako kouření nebo alkohol→ ALE NEJSOU DOSPĚLÍ POUZE TĚLESNĚ ALE NE PSYCHICKY
 • Nedobré vztahy mezi dětmi a rodiči→ ROZPORY MEZI OBĚMA TÁBORY!!!!!

 

Zvláštnosti chování

 • Impulzivní
 • Zvýšeně kritičtí
 • Unáhlené závěry
 • Nedostatek sebeovládání
 • SEBEUVĚDOMĚNÍ SE
 • Osobní hrdost
 • Vzdor a odmlouvání
 • Neochota plnění povinností (požadavků) OD DOSPĚLÝCH
 • Zvýšená pozornost k vlastní osobě (neustále koukání se do zrcadla)
 • Sebepodceňování je velmi časté

 

ADOLESCENCE

 • Od 16. let do 22. let
 • Končí dospělostí (hlavně psychologicky dospějí)

 

Kritéria psychické dospělosti

 • Výběr povolání nástup do práce
 • Uvážená volba životního partnera→ MANŽELSTVÍ
 • Osamostatnění se od rodičovské kontroly a opory
 • Sebekontrola, spoleh na sebe a na své jednání
 • Získávání emocionální rozvahy převahy pozitivních citů nad negativními city
 • Objektivní posuzování situací hlavně životních→konflikty, překážky
 • Samostatnost a kritičnost myšlenek
 • Vytvoření názorů na svět (vlastní morální kodex)
 • Vsazení se do skupiny=společnosti

 

Tělesný vývoj

 • Pomalé ustávání růstu (muži rostou a ženy nerostou)
 • Vývoj se projevuje v pohybové oblasti (taneční)
 • Intelektuální vývoj →DALŠÍ STUDIUM NEBO PRÁCE

 

Citový vývoj

 • Pozitivní city
 • Emocionální rovnováha
 • Život kolem nás
 • Sociální vztahy k dospělým
 • Závisí na rodičích, jestli jsou nebo nejsou samostatní
 • Rodiče mají styl nás vést
 • Kamarádské vztahy jsou hlubší než před tím
 • Přetrvají do teď (vztahy k přátelům)
 • Změny v heterosexuálních vztazích


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy