Oběhová soustava člověka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Oběhová soustava člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): t.klodnerova

 

 

 

-soustavy přeměny látkové dělíme na:

 • soustava OBĚHOVÁ
 • soustava LYMFATICKÁ

 

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

-zajišťuje oběh tělních tekutin (jsou 3): 53% hmotnosti

 • KREV – nejdůležitější, z krve přes vlásečnice putuje a tvoří se:
 • TKÁŇOVÝ MOK – (tekutina podobného složení jako krevní plazma, ale obsahuje méně bílkovin, obtéká tělní buňky) plyne do mízní soustavy, protože z něj vzniká:
 • MÍZA (lymfa) – plyne zpět do krve (vrací se zpět do žilné krve přes hrudní mízovod)

-nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma, ale s méně bílkovinami, více tuků a jsou v ní přítomny lymfocyty

-proudí v lymfatických cévách, které ústí do krevního řečiště

-dochází k metabolickým přeměnám

 

-TĚLNÍ TEKUTINY – hlavní složkou je voda a v ní rozpuštěné org. a anorg. látky, rozlišujeme:

 • VNITROBUNĚČNÉ (=ITRACELULÁRNÍ) – 32%, jsou součástí buněk

-organismus ji neuvolní-pro nás nedostupná, dochází k proteosyntéze

-její obsah kolísá, ale minimálně aby se osmotická hladina udržovala

 • MIMOBUNĚCNÉ (=EXTRACELULÁRNÍ) – 21%, tvoří ji hl. krev, míza, tkáňový mok

-cytozol (=cytoplazma) – fyziologicky nedostupná voda

-tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stále optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn stálost vnitřního prostředí = HOMEOSTÁZA (homeokinéza)

 

KREV

=červená neprůhledná tekutina, suspenze (heterogen.směs, části viditelné pouhým okem-lze oddělit)

-člověk má asi 4,5-6 litrů krve = 8-9% hmotnosti těla

-objem se liší – ženy (4-4,5 litru), muži (5-6 litru)

-bez potíží můžeme ztratit 0,5 litru krve, ztráta 1, 5 litru je nebezpečná

-polovina všech buněk v těle jsou krvinky (překotně vznikají a zanikají)

 

FUNKCE:

 • SPECIFICKÉ
  • UDRŽOVÁNÍ HOMEOSTÁZY (osmotický tlak-tlak, který vyvíjí voda na buněčnou membránu, kdy dochází k přechodu rozpuštěných molekul přes membránu), pH
  • OBRANNÁ (=imunitní)
  • SCHOPNOST SRÁŽENÍ
 • TRANSPORTNÍ – přechod dýchacích plynů (CO2,O2), živin, splodin metabolismu, hormonů, vitamínů, iontů
 • TERMOREGULAČNÍ – rozvod tepla, udržování stálé tělesné teploty

-nejteplejší orgán: játra, nejchladnější: koncové části (prsty, uši,…)

 

SLOŽENÍ:

 • KREVNÍ ELEMENTY
  • KRVINKY:
   • BUŇKY –
   • a) pravé – mají jádro = BÍLÉ KRVINKY (LEUKOCYTY)
   • b) nepravé – nemají jádro = ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY)

 

 • ÚTRŽKY Z BUNĚKKREVNÍ DESTIČKY (TROMBOCYTY)

-všechny elementy vznikají v kostní dřeni, na vznik elementů jsou různé teorie

KRVETVOBA=hematopoéza=hemopoéza

-vznik bílých krvinek=leukopoéza, červen. krvinek=erytropoéza, krev.destiček=trombopoéza

 • KREVNÍ PLAZMA

-žlutá opaleskující tekutina (=oproti světlu nazelenalá), tekutá složka krve

-pH = 7,4 = zásaditá

-skládá se z vody (91%), rozpuštěné org.l. (8%, glukosa-zdroj E, bílkoviny-albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen), anorganické látky (1%, NaCl, NaHCO3-aby se udržovala  stálá osmotická hladina a určitá koncentrace solí – odpovídá FYZIOLOGICKÝ ROZTOK = 0,9% roztok NaCl)

-obsahuje vápnitý kation Ca2+ – důležitý pro vznik KREVNÍ SRAŽENINY (trombus), když se dá do pohybu v cévách VMETEK (embol)

-HEMATOKRIT (sedimentace) = poměr krevních tělísek a krevní plazmy, udává se v %, ženy nižší

-myoglobin – přenos kyslíku ve svalech

 

ČERVENÉ KRVINKY

-mají charakteristický tvar – okrouhlé, bez jádra

-VZNIK: v kostní dřeni, životnost 120 dní

-ZÁNIK: orgány RES – slezina největší

-rozkladem hemoglobinu vzniká ŽLUĆOVÉ BARVIVO – BILIRUDIN, BILIVERDIN

→projevuje se u novorozenecké žloutenky (mají v krvi 7mil v mmš červených krvinek, aby se

to srovnalo, tak hned po narození zaniká velké množství č.krvinek→novorozenec. žloutenka)

-větší povrch – naváží více O2 na hemoglobin Hb (=červené krevní barvivo)

-váže na sebe kyslík: Hb + O2→Hb-O2 =OXYHEMOGLOBIN (reverzibilní-lehce vazba zaniká)

Hb + CO→Hb-CO = KARBONYLHEMOGLOBIN (ireverzibilní-nezničitelná pevná vazba)

-v různých fázích života různý hemoglobin

-malé děti: náchylný Hb na dusitany a kys. dusitou→Fe se zoxiduje na III: Hb+HNO2METHEMOGLOBIN s Fe 3+ (děti zmodrají→smrt novorozence udušením)

-OBSAH: muži – 5-5,5 milionu krvinek v 1mm3 krve

ženy – 4,5 milionu v 1mm3 krve

-protože muži mají více svalů a potřebují do těla dostat více O2

-pro tvorbu je nutná přítomnost Fe, vit. B12, kyseliny listové, bílkovin

-HEMOLÝZA = rozpad červ.krvinek, dochází k prasknutí jejich povrchové membrány a úniku Hb

 

BÍLÉ KRVINKY

-není rozdíl mezi mužem a ženou, množství se mění v závislosti na situaci a denní době

-na obranyschopnost, buňky pravé = mají jádro

-nemají svůj stálý tvar (pohyb měňavkovitě – vystrkují panožky) = přelévají se

-v 1mm3 je 5-9x10na9 leukocytů

DIAPEDÉZA=přestup z krevního řečistě do tkání, bílé krvinky se prosmeknou přes otvory

-uplatňuje se pŕi obraně proti infekci

-rozlišujeme 2 skupiny:

 • GRANULOCYTY-buňky s jádrem, různý tvar a lalokovité jádro, v cytoplazmě barvitelná grana
 • NEUTORFILNÍ – barvíme pŕi pH=7 (neutrální), fagocytují cizorodé částice (70%)
 • BAZOFILNÍ–při pH větším než 7 (zásadité), obsahují heparin=protisrážlivá látka (0,5%)
 • EOZOFILNÍ – barvíme eozinem (1-9% – zvyšuje se při alergiích, když máme parazity)

-fagocytují cizorodé částice

 • AGRANULOCYTY – bez jader, neobsahují barvitelná zrníčka, rozdílná životnost
 • MAKROFÁGY = monocyty – ze všech bílých krvinek 5%

-vznik v kostní dřeni – když vznikají nazýváme monocyty a když vycestují z krevního řečistě=makrofágy→fagocytují a likvidují cizorodé patogeny

-ledvinovité velké jádro, bez gran v cytoplazmě, hladký

 • LYMFOCYTY – 20-40% ze vśech bílých krvinek

-nejdůležitější, protože mají odpovědnost za specifickou imunitu

-na boj proti patogenům, každá buňka dokáže obnovit makrofág, ale na lymfocyty

 • T-LYMFOCYTY– T=thymus (brzlík) – dětská žláza, tam je jejich škola

-odpovědnost za buněčnou imunitu

-schopny rozpoznat a likvidovat cizorodé buňky (např. buňky nádorové, transplantované, poškozené,…)

-mohou za odvržení transplantátů (imunosupresiva=léky, které musíme po transplantaci vzít na tlumení imunity jinak by lymfocyty odvrhli orgán)

-dělení: 1. PŔIROZENÍ ZABIJÁCI NK (natural killers)

-naleznou špatnou buňku a zabijí ji

 1. POMOCNÍCI H (helpeři) – nikoho nezabíjejí, označují

-mají čísla – TH4-napadány virem HIV

 • B-LYMFOCYTY – název podle žlázy u ptáků = FABRICOVA BURZA – škola

-odpovědnost za látkovou (humorální) imunitu

-ochraňují organismus před antigeny (škodlivé pro tělo)

-jako odpověď na antigeny tvoŕí protilátky=IMUNOGLOBULINY – tvar Y

-kulovité jádro, označená b.→změna propustnosti pro vodu→buňka praskne a to co zbyde sežere makrofág

 

KREVNÍ DESTIČKY

nepravé buňky – útržky z mateřské buňky, která se nazývá MEGAKARYOCYT – obrovská buňka která vzniká v kostní dřeni, ze které se utrhávají útržky = krevní destičky (placaté)

-v 1mm3 jich je 200-300000

-uplatňují se při poranění cév (zahajují srážení krve)-zástava krvácení (hemostáza) je ochranný postup při poranění cév (dochází při ní k zúžení cév v místě poranění, shlukování destiček a srážení krve):

             –složitý kaskádovitý systém – za sebou jdoucí faktory:

 • krevní destička – pak se otevře krevní řečiště→dojde k poranění cévy a na krevní destičku se dostane 02→krevní destička uvolní účinkem O2 ENZYM TROMBOKINÁZA -aby mohla zafungovat jako biokatalyzátor, tak tam musí být přítomen CA2+ a vit. K, když tam nejsou tak se proces zastaví
 • trombokináza zapůsobí na PROTROMBIN – změní se na TROMBIN jeho působením
 • trombin působí na rozpustný FIBRINOGEN a změní na nerozpustný FIBRIN (bílkoviny)
 • fibrin tvoří pevnou síť do které se zachytí krevní destičky a vzniká KREVNÍ KOLÁČ (trombus) – na jeho povrchu se vyloučí KREVNÍ SÉRUM (=krevní plazma zbavená fibrinogenu, srážecích faktorů – těch je zbavena menstruační krev jako jediná krev)
 • po zaschnutí koláče vzniká STROUPEK

-zabránit srážení krve: KYS. CITRONOVOU se vysráží CA2+ ve zkumavce

 

-SEDIMANTACE ČERVENÝCH KRVINEK: v nesrážlivé krvi můžeme uskutečnit nespecifickou zkoušku dokazující zánětlivé onemocnění a účinkem gravitace u zdravého muže klesají erytrocyty ke dnu→ sedimentace 2-5mm, u ženy 3-8mm/hodina

-při zánětlivém onemocnění se mění složení plazmy→zvýšená sedimentace

ONEMOCNĚNÍ KRVE:

 • HEMOFÍLIE = dědičná krvácivost
 • LEUKÉMIE = rakovina krve, zhoubná nadprodukce bílých krvinek
 • ANÉMIE = chudokrevnost
 • EDÉMIE = otoky, hromadění tkáňového moku

KREVNÍ SKUPINY

-ANTIGEN: chemická látka schopná vyvolat imunitní reakci:

 • SPECIFICKÁ – přesně vědí, co zabijí (T-lymfocyty, B-lymfocyty, vědí proč nićí)
 • NESPECIFICKÁ – nerozlišují co zabijí, vše stejně,př:
  • KŮŽE-močovina, pot, nedovolí aby prošly patogeny
  • SLINY-obsahují slinnou amylázu (enzym, vśe rozleptá)
  • HCl-v žaludku (pH=1)
  • VŠE CO FAGOCYTUJE (neutrální lymfocyty, makrofágy)
  • ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ TEPLOTY (pomocí pyrogenů, buňky napadené viry uvolní pyrogeny-ty v mozku, v hypotalamu způsobí zvýšení t→ souvisí se vznikem ZÁNĚTŮ-zvýšení t na malé části těla – hrnou se tam b.krvinky a zvyšuje se t (HEMOTAXE=pohyb za určitými chem.l.)

-hromadění b.krvinek v určité části těla a když je tam delší dobu tak se objeví HNIS=mrtvé leukocyty po boji

SYSTÉM KREVNÍCH SKUPIN

 • ABO na červených krvinkách – nejznám.

-na buňce=červené krvince na plazmatické membráně jsou důležité antigeny nazývané AGLUTINOGENY – název: způsobují aglutinaci = shlukování

-rozlišujeme aglutinogeny A a B

-v krevní plazmě jsou protilátky AGLUTININY – rozlišujeme anti A a anti B

-žádná krev nemůže obsahovat protilátky proti vlastním antigenům

-kombinací aglutinogenů vznikají 4 základní krevní skupiny:

KREVNÍ SKUPINA AGLUTINOGEN  (na č.krvince) AGLUTININ (v krevní plazmě) ZASTOUPENÍ V EVROP. POPULACI
A A anti B 43%
B B anti A 14%
AB AB 6%
0 Anti A, anti B 37%

KREVNÍ PŘEVOD=TRANSFUZE – provádí se KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA v laboratoŕi:

-smíseny krvinky dárce a plazma pŕíjemnce

krvinky příjemce a plazma dárce

-nesmí se shlukovat (aglutinovat), zajišťuje se slučitelnost jejich krví

-může dojít k transfuzi mezi člověkem a šimpanzem, protože mají stejnou krev

-1907 – klasifikoval všechny 4 krevní skupiny český lékař a profesor psychiatrie JAN JÁNSKÝ

 • RH-FAKTOR na červených krvinkách

-další významný antigen na červených krvinkách

-název: jako první s objevily u makaka rhesus

-existují jen aglutinogeny, v plazmě nemáme žádné aglutininy (anti-Rh v plazmě nejsou!!)

-lidé s tímto faktorem=Rh pozitivní Rh+ (85%), lidé bez faktoru=Rh negativní Rh- (15%)

-vznik jako reakce na nejběžnějšího parazita axoplazma gondi (všichni protilátky proti ní)

-kdo má Rh-faktor je odolnější a lépe snáší toho parazita

-mohou se vytvořit protilátky v plazmě:

 • když je špatná transfuze (pŕi transfuzi Rh+ krve do těla jedince s krví Rh-)
 • když žena je Rh- a nosí plod manžela Rh+ (partneři mají jiné krevní skupiny – 1. těhotenství bez problémů, ale pak už ne)
 • KREVNÍ SKUPINY NA BÍLÝCH KRVINKÁCH – SYSTÉM HLA

-složitější, nezkoumáme je většinou, zkoumáme při transplantacích

 

KREVNÍ ŘEČISTĚ

-má 3 důležité části:

 • TEPNY (ARTERIE) – cévy, které vedou krev ze srdce, větví se na tepénky (arterioly)

-na povrchu vazivová blána, pod ní tlustá vrstva hladké svaloviny, jednovrstevná výstelka buněk z endotelu

-tepou, vysoký tlak, pevné, pružné (ve stěnách elastická vlákna), větví se a vytváří:

 • VLÁSEČNICE (KAPILÁRY) – tenkostěnné, 1 endoteliální vrstva buněk, průsvitné

-tlak krve téměř nulový, malá rychlost pohybu krve, netepou

-výměna dýchacích plynů, vitaminů, hormonů, živin – přechod do tkání

-tvoŕí přechod mezi tepnami a žílami – vlásečnice se sbíhají a vytváří:

 • ŽÍLY (VENY) – vedou krev do srdce, stěna tenká, větví se na žilky na které navazují vlásečnice

-složení podobné jako tepna, ale hladké svaloviny menší vrstva

-v dolních částech těla mají kapsovité CHLOPNĚ – zabraňují zpětnému toku krve

NÁVRAT ŽILNÍ KRVE: faktory návartu:

 • chlopně zabraňují návratu krve v dolních končetinách
 • podtlak v krevní dutině (krev se nasává)
 • činnost příčně pruhovaných svalů

 

SRDCE (cor)

-dutý svalový nepárový orgán

-v 17. st. Wiliam Harwey dělal na sobě pokusy a objasnil jak funguje krevní oběh, nikdo mu nevěřil

-zajišťuje nepřetržitou cirkulaci krve v cévním řečišti

-umístěno v dutině hrudní mezi pravou a levou plicí za hrudní kostí, uložené ve vaziv.pouzdře OSRDEČNÍKU (perikard)

-VLASTNOSTI:

 • RYTMICITA – neustále funguje rytmicky bez zástavy celý život (smrštění, ochabnutí)
 • AUTONOMIE – samo sobě si reguluje svoji činnost, vlastní převodový systém
 • NEUNAVYTELNOST – vlastní koronární oběh a vlatsní cévy s nejokysličenější krví

NA PRŮŘEZU SRDCE ROZLIŠUJEME:

 • ENDOKARD – vnitřní vazivová výstelka srdce
 • MYOKARD – srdeční svalovina
 • EPIKARD – vnější vazivový list na povrchu

-SCHÉMA: srdce je rozděleno PODÉLNOU PŘEPÁŽKOU na pravou a levou polovinu:

 • každá polovina funguje odděleně, musí tam být ventily (mezi PP a PK, a LP a LK)
 • každou polovinu tvoří PŘEDSÍŇ (atrium, slabá svalovina) a KOMORA (ventricilus, silná sval.)
 • vzájemně jsou oddělené CÍPATÝMU CHLOPNĚMI:
  • mezi pravou síní a komorou je TROJCÍPÁ CHLOPEŇ (vulva tricuspidalis)
  • mezi levou síní a komorou je DVOJCÍPÁ CHLOPEŇ (vulva bicuspidalis)
 • z levé srdeční komory vychází AORTA (srdečnice), z pravé komory vystupuje PLICNÍ TEPNA, od komor jsou odděleny POLOMĚSÍČITÝMI CHLOPNĚMI (valvuli seminularis)
 • chlopně zabraňují zpětnému toku krve z komor do síní
 • zvuk při uzavírání chlopní = SRDEČNÍ OZVY (lub-dub)
  • lub=vyšší tzv OZVA SYSTOLICKÁ = smršťování srdce, v systole nejvyšší tlak

-vznik: zavřou se cípaté chlopně mezi předsíň a komorou

 • dub=nižší tzv. OZVA DIASTOLICKÁ = ochabování srdce, nejnižší tlak

-srdce je v klidu, protože krev vychrlila z komor – z pravé do plic, z levé do těla

-zavřou se poloměsíčité chlopně ve velkých cévách

 • ŠELESTY – šlasinky na chlopních, krev se vrací a syčí a bublá

-vznikají při poškození chlopní – příčina: rychlý růst, přenos bakteriální infekce z angin nebo zkřípání zubů na endokard

 • VÝŽIVA SRDCE: přívod kyslíku je zajištován věnčitými (koronárními) tepnami

 

ČINNOST SRDCE = SRDEČNÍ REVOLUCE:

-sládá se ze 2 čerpadel – systola, diastola

-autonomní, vlastní převodový systém, samo si vytváří elektrické impulzy a vede si je

PŘEVODOVÝ SYSTÉM SRDCE = vznik el. impulzů→jsou vedeny aby docházelo k systole = smrštění

-vznik impulzů v uzlících pozměněné svaloviny

 • SYNUSOVÝ UZLÍK (=sinoatriální, Keit-Flack-objevitelé)

-u ústí horní duté žíly v PP, zde vznikají umpulzy

 • ATRIOVENTRIKULÁRNÍ (=síňokomorový, Aschov-Tawarův) -mezi pravou síní a komorou
 • HISŮV SVAZEK – na přepážce, svazek svalových vláken,z něj vedou vlákna a vedou impulz do celých komor:
 • PURKYŇOVA VLÁKNA→dochází k systole jak se impulz přesouvá

TEP neboli PULS je tlaková vlna způsobená vypuzením krve z LK do komory, normální klidové hodnoty jsou v rozmezí 60-80 tepů za minutu

 

KREVNÍ OBĚH

 • VELKÝ KREVNÍ OBĚH (TĚLNÍ)LK→aorta→tělo→horní a dolní dutá žíla→PP

-rozvádí okysličenou krev do celého těla a zpět k srdci přivádí z těla krev odkyslićenou

-okysličená krev proudí z LK pomocí AORTY je vedena do TĚLA→odtud je vedena neokysličená krev HORNÍ A DOLNÍ DUTOU ŽÍLOU do PP→z PK je vedena neokysličená krev PLICNÍM KMENEM do PLIC→okyslićená krev se PLICNÍMI ŽILAMI (2+2) vrací do LP(=malý KO)

 • MALÝ KREVNÍ OBĚH (=PLICNÍ)PK→plicní kmen→plíce→4 plicní žíly→LP

-odvádí odkysličenou krev do plic, kde dochází k jejímu okysličení

 • VRÁTNICOVÝ KREVNÍ OBĚH (=PORTÁLNÍ) – včleněný do VKO

-krev ze žaludku, sleziny, střev a slinivky břišní proudí do vrátnicový žíly ústící do jater, kde se větví na vlásečnice vstupujících do jaterních lalůčků, kam přivádějí vstřebané látky

-jaterní tepna – zásobuje játra okysličenou krví

-HYPOTENZE=nízký krevní tlak, HYPERTENZE = vysoký krevní tlak

 

ŘÍZENÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY

 • HORMONÁLNÍ (=LÁTKOVÉ)

-starší, pomocí tkáň.hormonů – hormony nadledvin = hl. ADRENALIN (způsobuje zrychlení činnosti srdce a zúžení cév→zvýšení krevního tlaku)

 • NERVOVÉ – samotné centrum pro činnost srdce = PRODLOUŽENÁ MÍCHA

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM = autonomní – neovládáme vůlí

-ovládá ho MINUTOVÝ SRDEČNÍ OBJEM = 5litrů/min srdce přečerpá(při zátěži se může

zvýšit až na 40l/min, u jedinců s hypertrofií až 70l)

-SYMPATIKUS – zvyšuje činnost

-PARASYMPATIKUS – tlumí činnost

PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI:

 • TEPOVÁ VLNA – zužování a rozšiřování tepen, po celém těle, 70 tepů/min

-projevuje se na krkavici a vřetenní tepně

 • KREVNÍ TLAK–SYSTOLICKÝ =horní-na horních tepnách při systole (120mm sloupce)

-DIASTOLICKÝ=dolní – 80mm Hg sloupce

 • EKG = ELEKTROKARDIOGRAM – křivka elektrokardiograf – výchylky pŕi S. a D.

-grafický zápis srdeční činnosti, zíakáme měřením el. projevů srdce na povrchu těla

 

IMUNITA

=schopnost organismu chránit své vnitřní prostredí a neporušenost svých buněk a tkání proti vnějším vlivům (např. mikroorganismy)

-ANTIGENY= cizorodé látky schopné vyvolat v organismu imunitní odpověď

-jsou tělu cizí a tedy potencionálně škodlivé (jsou to viry, bakterie, pyl.zrna,…)

 

 • NESPECIFICKÁ IMUNITA (=PŘIROZENÁ)

-vrozená, jde o přirozené reakce organismu, které nevyžadují předchozí setkání s antigenem

-napŕ. Schopnost monocytů fagocytovat choroboplodné mikroorganismy

 • SPECIFICKÁ IMUNITA (=ZÍSKANÁ)

-schopnost specificky reagovat na přítomnost antigenu

-vázána na funkci T a B-lymfocytů

-výsledkem je tvorba specifických protilátek nebo buněk schopných reagovat s antigenem, který jejich tvorbu vyvolal, a vznik buněk s imunologickou pamětí, tzn. Zvýšenou schopnost reakce na stejný antigenní podnět

 

NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY A IMUNITY

 • KŘEČOVÉ ŽÍLY (varyx) =ŽILNÍ MĚSTKY –porucha pružnosti žilních stěn, jejich rozšiřování-otoky
 • ARTERIOSKLERÓZA (=ATEROSKLERÓZA)

– ukládání cholesterolových plátů, lipidů a dalších l ve stěnách cév

-kouřením si lidé likvidují cévy nebo smogem – poškodí se endotel cév→usaz. Cholesterolu

-srdce-okys.krev→koronární (=věnčité) cévy – obklopují celé srdce ze všech stran

-jako jediné v těle se plní krví při diastole a odstupují na začátku aorty

-způsobuje zúžení cév (zvyšuje se krevní tlak), až ucpání

vyskytuje se v koronárních cévách:

-1. Příznaky: angina pektoris – nedokysličuje se sval – bolest

-2. Stadium: dochází k odumření části =ISCHÉMIE – zaškrcení cévy

-3. Stadium: INFARKT MYOKARDU = odumření části myokradu (srdeční svaloviny)

Způsobené úplným ucpáním nebo prsknutím věnčité cévy

 • SRDEČNÍ VADY – mohou být:
  • VROZENÉ – vznikají v důsledku působení napŕ. Toxických látek nebo infekčních onemocnění v době těhotenství
  • ZÍSKANÉ – vznik vlivem komplikací pŕi infekčních onemocnění

-zánětlivé změny postihují hlavně svalovinu a obaly srdce

 • CHUDOKREVNOST (=ANÉMIE) – pokles počtu červených krvinek způsobené jejich nedostatečnou tvorbou nebo zvýšenými ztrátami
 • LEUKÉMIE – zhoubná nadprodukce bílých krvinek

-v kostní dřeni se hromadí velké množství nefunkčních bílých krvinek→vede k potlačení normální tvorby červených a bílých krvinek

 • MOZKOVÁ MRTVICE (náhlá cevní mozková příhoda)

-náhlé selhání funkce mozku způsobené uzávěrem mozkové tepny

 • AIDS (syndrom získané imunitní nedostatečnosti)

-smrtelné onemocnění způsobené virem HIV, který napadá a ničí T-lymfocyty

-napadený lidský organismus ztrácí schopnost imunitní obrany i proti běžným onemocněním

-přenosný krví a spermatem

 • NEDOMYKAVOST CHLOPNÍ
 • ŠELESTY


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy