Prvoci – otázka z biologie k maturitě

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Blade

 

 

 

 

Prvoci

–          jednobuněčné eukaryotické organismy

–          většinou se živí heterotrofně

–          parazité, saprofyté

 

Bičíkovci – Mastigophora

–         pohyb zajišťuje 1 nebo více bičíku

–         živí se osmózou nebo pinocitózou (přenos nějakých větších látek)

–         pelikula – pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb

–         mikroskopické organismy (viditelné jen pod mikroskopem)

–         žijí ve vodě (jsou na ní trvale vázání)

–         mohou žít v těle živých organismu

–         řadíme je mezi houby a živočichy (jsou si podobní)

Trypanosoma gambiense (trypanosoma spavičná)

–    přenašeči mouchy CC

–    v bažinatých oblastech (Afrika)

–    parazituje na krevní plazmě (u člověk a na savcích)

–      způsobuje spavou nemoc (člověk je unavený, má zduřelé uzliny, střídají se horečky a zimnice)

–      chytin (kůra, způsobuje křeče)

Bičenka poševní

–    parazit urogenitálních oblastí obratlovců

–    přenáší se pohlavním stykem

–    silné hnisavé výtoky, poškození plodů i potrat

Lamblie střevní

–    ve střevech obratlovců a savců

–    přenáší se výkaly psů

–    způsobuje horečnaté záněty tenkého střeva

Ničivka útrobní – Leishmania

–    způsobuje těžké nákazy vnitřních orgánu

–      projevuje se horečkami, zvracením, chudokrevností, celkovou slabostí → může nastat smrt

–    přenašeč komár

–    kinetoplast – zvláštní proměnlivá mitochondrie

 

Kořenonožci – Rhizopoda

–         eukaryotní organismy

–         mají panožky – pohyblivé útvary, které umožňují pohyb a slouží k lovení potravy

–         proměnlivý tvar

–         vázaní na vodu – žijí v moři

–         kolem těla si staví schránku s písku a kamínku

–         živí se fagocytózou díky panožkám

Měnavka úplavičná

–    parazit

–    způsobuje úplavice, vysoké horečky

–    krvavý průjem

–    nachází se ve vodě → nepít špinavou vodu

–    ve střevech obratlovců

–    fagocytuje erytrocyty do mozku i jater

Měnavka velká

–      v detritu stojných vod a nádrží (organické a anorganické zbytky na dně)

–    nezpůsobuje nemoci

 

Hlenky – Mycetozoa

–         podobné buňkám hub a živočichů (Myxomycota – mezi houby, Mycetozoa – mezi živočichy)

–         fagocytóza bakterií

–         jsou parazitické (není obou straně prospěšný)

–         mají pohyblivé buňky

myxaméby – nemají bičík

myxomonády – 2 bičíky nestejně dlouhé, umožňují pohyb

–         výskyt ve vlhkém prostředí, pařezy, kameny

–         výrazné zbarvení – zářivě žluté, červené, fialové

–         pohlavní a nepohlavní rozmnožování

pohlavní – ve vegetativním čase haploidní (samostatné) po čase se shlukují → vzniká plasmodium → dochází ke splynutí, splynou plazmy → plazmogamie, z plazmodia → se vytvoří výtrusnice (sporotar) → reprodukční fáze, výtrusnice obsahují spory – z těch kličí myxaméby a myxomonády

Pýchavička vlčí mléko

–    červená barva, poté fialová

–    na tlejícím dřevě, jehličí, listí

Dictyostellium discoideum

–    modelový organismus (pro většinu hub)

 

Krásnoočka – Euglenozoa

–         patří do říše excavata – jsou to jednobuněčné organismy, které mají buněčná ústa ve tvaru rýhy, ve které kmitá bičík a nahání potravu, živí se asimilací (fotosyntéza)

–         mají dva bičíky

–         volně žijící i parazitické organismy, nacházejí se ve sladké vodě

–         někteří se živí myxotrofně – dokáží kombinovat autotrofii (fotosyntéza) a heterotrofii, živí se i dravě

–         jsou součástí planktonu neutrofilních vod (bohaté na živiny)

–         mají chloroplasty – chlorofyl A a B, karotenová a xantofylová barviva

–         mají stigmu → což je drobné tělísko červené barvy – podílí se na fototaktických pohybech buňky (fototaxe – směrově orientovaný pohyb od světla a ke světlu)

–         pelikula – lipoproteinová pružná vrstva, která pomáhá s pohybem – umožňuje změnu těla

–         nepohlavní rozmnožování – dělením

Krásnoočko zelené, Krásnoočko štíhlé, Krásnoočko krvavé

–         význam: součást planktonu sladkých vod, součást potravního řetězce (kořist pro jiné organismy)

 

Výtrusovci – Apicomplexa, sporozoa

–         řadí se do říše chromalveolata (třída alveolata) – nejvyvinutější

–         patří zde endoparazité

–         způsobují závažná onemocnění

–         pelikula – bílkovinné pásy, které drží buňku pohromadě a slouží k pohybu

–         potravu přijímají celým tělem (osmóza nebo pinocytóza)

–         dýchají anaerobně

–         složité vývojové cykly – střídají mnoho mezihostitelů → hlavní je ten na kterém se rozmnožují

–         dělí se na 3 skupiny: hromadinky, krvinovky a kokcidie

Hromadinky

–    onemocnění hmyzu

Hromadinka švábí

Krvinovky

–    parazité červených krvinek obratlovců

Zimnička čtvrtodenní – způsobuje malárii, přenašečem je bodavý hmyz (komár – Anopheles), vyskytuje se v teplých oblastech (JA, JAS, Mexiko), projevuje se těžší chřipkou, poté se po třech dnech objevuje zimnice, zvracení, průjem, léky se nazývají antimalárika, také se používá chytin → zabraňuje jí se rozmnožovat

Kokcídie

Kokcidíe jaterní – způsobuje kokcidií králíků – postižení4urogenitálních traktů a žlučovodu, může vést až ke smrti

Toxoplazma gongii – způsobuje toxoplasmózu – těžší chřipka – člověk se sní dokáže poprat, přenašečem je kočka domácí, parazituje na bílých krvinkách, nebezpečná pro nastávající matku, člověk má zvýšenou teplotu až horečky, zduření mízních uzlin, únava, nejrozšířenější prvokova nemoc

Nálevníci – Ciliophora

–         patří do chromalveolata – skupina alveolata

–         mají protáhlé tělo

–         tělo mají pokryté brvami (ciliemi) – slouží k pohybu

–         mají většinou dvě jádra

Makronukleus – vegetativní – slouží k vývoji, růstu a výživě

Mikronukleus – generativní – slouží k výrobě další generace, rozmnožování

–         potravu přijímají buněčnými ústy – ta prochází buněčným hrtanem až do slepého konce → kde vzniká potravní vakuola → tráví, rozkládá → nestrávené zbytky jsou vyvrhovány buněčnou řití ven (zajišťují to pulzující vakuoly)

–         vyskytují se ve vodním prostředí a to v znečištěné vodě organickými látkami

–         bioindikátory čisté vody

–         rozmnožování

pohlavní – konjugace – každý jedince si rozdělí své micronukleus a přitiskne se buněčnými ústy k druhému → jedno si vymění a odplave → v jedinci se micronuklea splynou a jedinec se rozdělí

nepohlavní – identické kopie, příčné dělení

¨      Trepka velká – častá, vyskytuje se ve vodě s organickými       zbytky

¨      Mrskavka modrá – má velká buněčná ústa

¨      Vířenka konvalinková – nahání potravu – řasy, jiné nálevníky

¨      Slávinka – větší, živí se řasami

¨      Kožovec rybí – způsobuje kožní onemocnění ryb, objevuje se bílá krupice

¨      Bachořci – žijí v bachorech přežvýkavců, kde štěpí celulózu