Oblasti Afriky – zeměpis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Afrika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tereza V.

 

1)ISLÁMSKÁ AFRIKA

-Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Západní Sahara, Mauritánie, Mali, Niger, Čad
-tyto země mají společné:

  • náboženství (Islám)
  • historii
  • jazyk (arabština)

-státy u Středozemního moře jsou nejvíce rovzinuté
-převládají zde arabové (na S 98-99%)  ale k J se objevují i černoši (křesťané či animisté)

 

2) ČERNÁ AFRIKA

=subsaharská, území od J Sahary do  JAR (kromě V A)
-nejchudší část světa kromě JAR
-probíhá zde desertifikace (úbytek pastvin, nedostatek vody, hladomor), kácení deštných lesů, drancování přírody kvůli nerostným surovinám
-chudoba, negramotnost, války, nízký věk dožití (45 let)
-dle HDI jsou nejchudší státy: DR Kongo, Niger, Mosambik, Čad, Liberie, Sierra Leone, Středoafrická republika
→ z nejchudších 40 států světa jich je zde 34
-dělí se do 5 regionů : Sahel, Pobřeží Guinejsého zálivu, Cnetrální A, J A, část V A

 

Státy:

JAR

-hospodářsky velmi vyspělá → podíl 40% na těžbě surovin a průmyslové produkci A, vyrobí 60% elektřiny A, podíl 80%  na těžbě uhlí a výrobě oceli
-ale i řada problémů : velké sociální rozdíly, obrovská kriminalita (1. na světě), vysoký podíl lidí s HIV/AIDS
-podle HDI na 121. místě

-historický  vývoj:       

-osídlování v 1. pol 17.st. Holanďany, byl zde založen přístav, někteří námořníci zde zůstali a stali se zemědělci (Búrové)

– využívali černochy jako otroky, domorodé obyvatele zatlačili
-po objevení zlata měla o území zájem i VB → anglo-búrské války (19. a 20.st) → vyhrála VB a do roku 1961 byla JAR britskou kolonií
-VB uplatňovala politiku apartheidu – černoši, asiaté a míšenci byli vysidlování do bantustanů (území s nehostinnými podmínkami) → dochází k rasové segregaci (oddělení bílých a ostatních v běžném životě – oddělené školy, dvojí vchody a schody, zakázána smíšená manželství)
-vyspělé země protestovaly a zahájily politickou a hospodářskou izolaci JAR → ta měla ekonomické problémy, to donutilo vládu ustoupit a zrušit rasistické zákony (19994 všerasové volby, zvítězil Nelson Mandela)

 

GHANA

-relativně vyspělý stát, velké nerostné bohatství(vyváží Au, diamanty, barevné rudy), rozsáhlé plantáže, velká vodní elektrárna na přehradě Volta, vývoz kakaa

 

NIGÉRIE

-nejlidnatější stát A – 160mil ob., závislá na vývozu ropy (80% přijmu statní pokladny), žije zde 250 různých etnik (islám, křesťanství, animismus → bojují mezi sebou)
-Lagos – hlavní a nejrychleji rostoucí město

 

DR KONGO

-žije zde 250 etnik, má 80% světových zásob coltanu (směs rud potřebná k výrobě elektrnických přístrojů)

 

KEŇA

-hl. město: Nairobi, relativně vyspělejší stát, člen Commonwealthu, jazyky angličtina a svahilština
-prochází zde soustava příkopových propadlin – v údolí řeky Omo nalezeny pozůstatky předchůdce člověka
-vystupuje se zde nejčastěji na Kilimandžáro
-řada činných sopek
-je zde výšková stupňovitost – změna krajiny od nížin po velehory

  • nejnižší polohy – savana
  • nad 1800m – náhorní plošiny (pěstování obilí a pastviny)
  • nad 2500m – tropický les