Obory a disciplíny pedagogiky

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Obory a disciplíny pedagogiky

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): BerLin

 

 

Obory pedagogiky:

Základní pedagogické disciplíny

 • obecná pedagogika
 • dějiny pedagogiky
 • komparativní pedagogika
 • didaktika
 • metodologie pedagogiky
 • teorie výchovy

 

Základní pedagogické disciplíny

 • pedagogická psychologie
 • sociologie výchovy
 • další disciplíny:
  • sociální pedagogika
  • školská statistika
  • školní zdravotnictví a šk. Hygiena
  • ekonomika vzdělávání

 

Aplikované pedagogické disciplíny

Školská pedagogika

 • předškolní pedagogika
 • ZŠ ped.
 • SŠ ped.
 • VŠ ped.
 • Speciální pedagogika: Každá s disciplín znamená „výchova a vzdělávání jedinců“ s určitými speciálními potřebami
  • etopedie – obtížně vychovatelných jedinců
  • psychopedie – výchova a vzdělávání jedinců s rozumovými nedostatky
  • somatopedie – výchova a vzdělávání jedinců s tělesnými vadami
  • oftalmopedie – výchova a vzdělávání jedinců s vadami a poruchami zraku
  • logopedie – výchova a vzdělávání jedinců s vadami a poruchami řeči
  • surdopedie – výchova a vzdělávání jedinců s poruchami sluchu
  • jako součást se uvádí i specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dysmuzie, dyspinxie, dyspraxie)
 • mimoškolní pedagogika
  • rodinné výchovy
  • volného času
  • sociální ped.
  • vojenská ped., atd.
 • další odvětví
  • andragogika = výchova a vzdělávání dospělých
  • gerontopedagogika = výchova a vzdělávání starých lidí (seniorů, důchodců)

 

Další (pomocné) pedagogické disciplíny

 • Etnopedagogika
  • Zabývá se problémy výchovy a vzdělávání etnických menšin, u nás pěstována hlavně v rámci romistiky (multikulturní výchova)
 • Edukometrie
  • (edukace = výchova a vzdělávání; metrie = měření)
  • Oblasr pedagogické teorie a výzkumu zabývající se měřením pedagogických jevů
 • pedagogická prognostika
  • prognózuje vývoj školství a vzdělávání, hledá optimální řešení; vytváří modely a strategie budoucího rozvoje vzdělávacích soustav, vzdělávacích procesů
 • filozofie výchovy
  • výchova ve vztahu k podstatě člověka a společnosti, etické otázky výchovy (mravní), stanoviska jedince k lidskému životu a světu hodnot, komplexní nazírání na svět výchovy → výsledky tohoto zkoumání pak určují normy pro pojetí cílů výchovy

 

Pedagogika a ostatní vědy

 • čerpá z:
  • psychologie
   • pedagogika využívá poznatku z psychologie, proto aby věděla co se děje v psychice dítěte a kdy a jak je vhodné na dítě působit,
   • zásadní postavení má vývojová psychologie( popisuje vývoj dítěte od narození),
   • bez znalosti psychologie není možná pedagogická praxe.
   • Např. zjistí jaký má IQ a tak víme, že se zaměříme spíše na rozvoj na praktické dovednosti a ne nějaké náročné intelektuální nebo víme co můžeme jaké dítě v kolik letech učit
  • Sociologie
   • navazují na sebe od 19. stol., zkoumají problémové situace v rodině, vrstevnické vztahy, zaměřuje se na problematiku volného času a médií, vliv tradic na výchovu
   • zabývá se zkoumáním společenské podmínky výchovy
   • společnost říká kdo a co může člověk a jak
  • filozofie
   • filozofie se snažila pochopit svět jako celek, pedagogika se z ní oddělila a zaměřila se jen na určitý úsek reality à zaměřila se na výchovu
   • filozofie se ptala odkud se bere naše vědění, od Sokrata se zabývala tím, jak člověk poznává, jak se učí a zkoumala různé postupy, jak vyučovat ( sofisti- promlouvali na pódiu, Sokrates
    • bavil se s žáky, kladl jim otázky, aby se k tomu dostali sami)
   • filozofie formuje ideály- rozvinutý člověk
  • biologie
   • popisuje lidské tělo a na základě toho, byly vytvářeny různé hygienické normy (nábytek, rozvrh, výška lavic, domácí úkoly, plavání…)
  • historie
   • díky historii víme, jak a kdy pedagogika vznikla, poučíme se ze zkušeností a poznatků, které udělali ti před námi, zdroj informací a zkušeností
   • civilizace stojí na tom, že si generace předávají poznatky a další generace to stále rozvíjí

 

Obecnější otázku Pedagogika jako společenská věda najdete zde:

http://zsv-maturita.cz/pedagogika-jako-spolecenska-veda/