Obyvatelstvo a sídla světa – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Obyvatelstvo a sídla světa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Dawers

 

 

OBYVATELSTVO A SÍDLA SVĚTA

– existence a činnost člověka vytváří na planetě specifické prostředí – socioekonomickou sféru

– věda zabývající se obyvatelstvem se nazývá demografie

 

SKLADBA OBYVATELSTVA

a) Biologické znaky (tělesný vzhled, rasa, pohlaví, věk)

b) Kulturní znaky (jazyk, náboženství, řeč, vzdělanost)

c) Ekonomické znaky (hospodářská vyspělost, měna)

 

Počet obyvatel

– v současnosti je na planetě Zemi více jak 7 miliard obyvatel

 

Nejlidnatější státy světa:

– Čína, Indie, USA, Indonésie, Brazílie, Rusko, Pákistán

 

Rozmístění obyvatelstva
– rozmístění obyvatelstva na Zemi je velmi nerovnoměrné, příčinou jsou přírodní faktory:
– vzdálenost od mořského pobřeží
– nadmořská výška
– podnebí
– povrch
– přírodní zdroje
– málo obydlené oblasti: pouště, velehory, bažiny a močály, pralesy, polární oblasti

 

Demografické problémy
Přelidnění (Čína, Indie, USA, Indonésie, Brazílie)

Hladomor

Nemoci (AIDS, tumor, rakovina, kardiovaskulární onemocnění)

Nedostatek pitné vody

 

Rasy
– pigment: obrana proti slunci

1) Europoidní: bílá, nejvíce rozšířená, Evropa, S Afrika, Indie, V Austrálie, USA (hlavně potomci otroků)

2) Mongoloidní: žlutá, V a JV Asie, Sibiř (Čína, Japonsko, Thajsko)

3) Australoidní (Negroidní=rovníková): černá, střední, J Afrika, Austrálie
Rasismus: názor, že si lidské rasy nejsou rovnocenné

Apartheid: politiku rasové segregace (oddělení), diskrimina, JAR

 

Míšení mezi rasami

Mestik:  bílá + žlutá (Latinská Amerika, indiáni)
Mulat:  bílá + černá rasa
Zambo:  žlutá + černá rasa
Kreol: potomci Španělských přistěhovalců a indiánů (Brazílie, Kuba, Peru, Argetina)

 

Národ
– společenství lidí se společným historickým vývojem, jazykem, kulturou a vědomím sounáležitosti

– ve světě existuje asi 300 národů a 1500 národností
– nejpočetnější národy – Číňané, Rusové, Japonci, Bengálci

 

Jazyk
– podstatným znakem národa
– světovým jazykem je angličtina (Severní Amerika, VB), španělština (jižní Amerika, Španělsko),

francouzština (Kanada, Francie, Afrika), arabština, ruština

 

NÁBOŽENSTVÍ

Monoteismus

– uctívání jednoho boha (křesťanství, judaismus, islám)

Polyteismus

– mnohobožství, uctívání více bohů (hinduismus šintoismus)

Ateismus

– nevíra v žádného boha

 

Západní náboženství: křesťanství, judaismus, islám

Východní náboženství: hinduismus, buddhismus, Taoismus, Konfucianismus

 

Světová náboženství:

1) Křesťanství

– církev je křesťanská náboženská společnost

– nejrozsáhlejší náboženství

– odvozuje svůj původ od působení Ježíše Krista

– S a J Amerika, Evropa, Rusko, Filipíny, subsaharská Afrika

– skupiny křesťanství:

a) protestanti

– věří v Ježíše Krista, věčný život

– hlásají nezbytnost neustálé reformy církví

b) katolící

– v neděli oslavují vzkříšení Ježíše Krista

c) pravoslavní

– neuznávají autoritu papeže, uznávají ducha svatého

 

2) Islám

– muslimové, arabsky hovořící země, S Afrika, Arabský poloostrov, JZ – JV – J Asie

– šíité (Irák, Írán) a sunnité (S Afrika)
– ramadán, korán, Aláh, zakladatelem prorok Mohamed, Mekka a Medina

 

3) Judaismus

= náboženství a kultura židovského národa

– Izrael, sinagogy, píší hebrejsky

– hebrejská bible = soubor hebrejského písma svatého

 

4) Buddhismus

– nábožensko-filosofický systém

– střední a V Asie (Barma Vietnam, Thajsko, Laos)

 

5) Hinduismus

– J Asie, Indie, polyteistické, reinkarnace

– kráva posvátná

 

6) Šintoismus, Taoismus, Konfucianismus

 

POHYB OBYVATELSTA

Porodnost (natalita): počet narozených dětí na daném území za 1 rok
Úmrtnost (mortalita): počet zemřelých lidí na daném území za 1 rok

Kojenecká úmrtnost: ukazatel úrovně zdravotnictví
Střední délka života: kolik let má jedinec před sebou

 

Stěhování obyvatel

Migrace: přesun obyvatelstva
Emigrace: ubývání obyvatelstva v oblasti
Imigrace: oblast získává obyvatelstvo

Reemigrace: zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci

 

Migrace v rámci jednoho státu
Urbanizace: stěhování z vesnic do měst
Suburbanizace: stěhování z měst do okolních obcí
Reurbanizace: zabydlování do centra města

Důvody: ekonomické, politické, náboženské, sociální příčiny, lepší životní podmínky

 

GEOGRAFIE SÍDEL
– sídlo je trvale obydlené místo

– na rozmístění obyvatelstva mají vliv přírodní podmínky (pobřeží, nížiny, mírný, subtropický pás)

 

SÍDLA
1) Venkovské osídlení
– historicky bylo první venkovské osídlení
– prvotní funkce zemědělství, rybolov, těžba dřeva
– špatná dostupnost MHD, služeb, nižší ceny pozemků, klid, blízkost přírody

– dělení na samotu, osadu a vesnici

– dle typu lineární, návesní, difúzní
2) Městské osídlení
– vznik měst umožnilo oddělení obchodu a řemesel od zemědělství

– vyšší kriminalita, hluk, zplodiny, větší koncentrace obyvatel, volnočasové aktivity

 

Jádrové oblasti

– oblast NY, Z oblast USA, oblast Tokia, nížina Indus a Ganga, Moskva

 

Aglomerace

– město se postupně rozrůstá a „pohlcuje“ okolní vesnice (Praha, Brno, Londýn, Paříž, Moskva,

Madrid, Berlín, Tokio, New York)

 

Konurbace

– souměstí, města do sebe prorůstají (Litvínov, Lovosice, Litoměřice)

 

Megalopole

– shluky velkých měst, přes 10 mil. obyvatel (Tokaidó až Hokkaidó, Severoamerická megalopole Bos-Wash)

 

Slumy

– chudinské čtvrti na předměstích

– vysoká nezaměstnanost, kriminalita, negramotnost

– Indie, Afrika (Nigérie, Etiopie, Keňa), Latinská Amerika (Brazílie, Mexiko)

 

Funkce sídel

Polyfunkční (Praha)

Výrobní (průmyslová a zemědělská)

Obslužná (převaha služeb, KV, ML, FL)

Obytná (Havířov, satelity Uhříněves, Jirkov)

Středisková

 

Vnitřní členění sídel

a) funkční členění: centrum, průmyslová zóna, obytná zóna, obytná zóny (rodinné domy)

b) sociální členění: chudé obyvatelstvo u průmyslové zóny, střední vrstva v centru, bohatá vrstva domy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy