Odmrazovací soustava – letadla

 

   Otázka: Odmrazovací soustava letadla

   Předmět: Letadla

   Přidal(a): matyka97

 

 

 

 

Odmrazovací soustava

 • Slouží k tomu, aby z letounu odstranila námrazu
 • Námraza vzniká ve vlhkém vzduchu při nulových teplotách a tvoří jí souvislý potah namrzlých vodních kapiček, který se postupně vytváří jejich nárazem na povrch v oblastech zbrzděných rychlostí, kde kapičky v malé vzdálenosti od povrchu již vzhledem ke své hmotnosti nestačí sledovat proudnice vzduchu a naráží tak na povrch.
 • Je-li teplota vzduchu pod bodem mrazu, kapičky na povrchu vymrzají
 • Námraza má negativní dopad na letové vlastnosti, řízení letu, namáhání konstrukce a činnost pohonné jednotky.

 

Druhy námrazy:

 1. Jinovatka
 • Jemný povlak na povrchu bez vlivu na aerodynamiku a řízení
 1. Zrnitý led (matný)
 • Neprůhledný a nesourodý povlak letadla
 • Vzniká okamžitým zamrznutím malých podchlazených kapek vody
 1. Ledovka
 • Průsvitný, čirý kompaktní led, způsobený zmrznutím velkých podchlazených kapek vody

 

Vznik a intenzita námrazy závisí na podmínkách

Meteorologických:

 • Podchlazení vodních kapek
 • Velikost vodních kapek
 • Teplota a vlhkost vzduchové hmoty

 

Aerodynamických

 • Teplota povrchu letadla
 • Rychlost letu
 • Velikost zakřivení náběžných hran a ploch

 

Podmínky vzniku, klasifikace a indikace námrazy

 • Námraza vzniká při letu v mlze, oblacích a ve srážkách za záporných teplot v rozmezí od 0°C do 20°C
 • Velké nebezpečí vzniku této námrazy je v prostředí s přechlazenými kapkami mrholení nebo deště

 

Dělení námrazy dle rychlosti přibývání námrazy za 1 minutu

 1. Slabá – do 0,6mm/min
 2. Mírná – od 0.7 – 1 mm/min
 3. Silná – od 1.1 – 2 mm/min
 4. Velmi silná – nad 2 mm/min

 

Vliv námrazy na let:

 • Ovlivňuje výhled z kabiny
 • Zhoršuje aerodynamiku
 • Zvyšuje hmotnost
 • Ohrožuje vrtuli a motor
 • Blokuje kormidla

→ kombinace těchto závad může vést ke katastrofě

Nejčastěji napadané části letadla vlivem námrazy:

 • Náběžné hrany křídel a kormidel
 • Pohonné jednotky: Vstupní ústrojí, kompresory, vrtule, karburátory
 • Čelní štítky kabiny
 • Kormidla
 • Pitotovy trubice, antény a jiné výstupky a čidla na letadle

 

Signalizátor námrazy

 • Vizuální
 • Frekvenční
 • Rotační
 • Tlakový

 

Odstraňování námrazy (Pneumatické odmrazování)

 • Střídavým nafukováním a vyfukováním vzduchových komor dochází k rozlámání ledové vrstvy a jejímu odpadnutí.
 • Tento proces je řízen automaticky

 

Palubní ochranné systémy proti tvorbě námrazy

 • Používá se u součástí u nichž se nesmí připustit vznik námrazy

 

 • Tyto systémy mohou být:
 1. Elektrické
 • k ochraně menších ploch, energeticky náročné
 • využívá tepla které vzniká při průchodu elektrického proudu odporovým drátem (topné tělísko)
 1. Tepelné
 • Využívá horkého vzduchu přivedeného teplovzdušným potrubí k vyhřívaným místům
 • Používá se pro větší plochy
 1. Chemické
 • K ochraně větších částí křídel a ocasních ploch
 • Vrtulových listů

 

Elektrické odmrazování – ochrana před námrazou a zamlžením

 • Další snímače které je nutno za letu vyhřívat jsou sondy pro určování úhlu náběhu resp. Signalizátory vysokých úhlů náběhu (přetažení) letounu

 

Chemické odmrazování

 • Povrch nastříkáme daným kapalným prostředkem, který námrazu rozpustí např. k odmrazování vrtule se používá líh nebo glykol

 

Horkovzdušný systém

 • Používá se u letadel poháněných tryskovými motory, horký vzduch vedeme od kompresoru
 • Vyhříváme křídla, kormidla, vstupní ústrojí motoru

 

Odmrazování letadel na zemi

 • U stojících letadel na zemi vznikají při záporných teplotách rovněž různé typy námrazy
 • Před letem je třeba zbavit kompletně povrch letounu námrazy, je nepřípustný vzlet letadla i s malou námrazou. Ani tenká vrstva se totiž při vzletu nesfoukne a je následovně zdrojem intenzivního nárůstu námrazy v mracích
 • Standartně se používají dva typy rozmrazovací kapaliny (A a B) pomocí rozprašovacího zařízení
 • Kapalina má jak odmrazovací účinky, tak ochranné

→ chrání před vznikem námrazy před startem a po určitou dobu po startu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy