Opravy betonových konstrukcí – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Opravy betonových konstrukcí

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Poruchy konstrukcí

 • vadou,
  • poruchy způsobené ve fázi projektu – chybný geologický průzkum, nevhodně zvolený model kce, statický výpočet, chyby ve výkresech výztuže, nesprávné předpoklady (využití),
  • vady způsobené při provádění – technologická nekázeň, špatné provedení výztuže (špatné rozmístění, záměna profilů),
 • provozem,
  • užívání kce,
  • nepřípustné zatížení,
  • nepříznivé vnější vlivy – dynamické zatížení od dopravy, agresivní prostředí,
  • nehody a živelné pohromy – požár, náraz do objektu, výbuch, povodeň, seizmická zatížení,
 • stářím,
  • karbonatace,
  • koroze výztuže,
  • odpadávání krycí vrstvy,
  • projevují se trhlinami, způsobenými namáháním kolmo na trhlinu,

 

Diagnostika poruch

 • zjišťování aktivnosti trhlin,
  • pomocí sádrových terčů,
  • odstraníme omítku,
  • navlhčíme povrch,
  • vytvoříme sádrový terč, do kterého vyryjeme datum,
  • teodolitem,
  • zvolíme 2 body,
  • v pravidelných intervalech měříme,
  • tenzometrem,
  • drátek v plastu,
  • kontrolujeme přetržení,
 • zjišťování příčin poruch,
  • podle tvaru a umístění trhlin,
  • trhliny na objektu,
  • karbonatace,
  • koroze výztuže,
  • odpadávání krycí vrstvy,
  • problém v podzákladí,
  • zvýšení HPV,
  • kaverna,
  • porucha vodovodu, kanalizace,
  • stavební práce v okolí,
  • porušení základového pasu,
  • staré zděné základy → vydrolení malty,
  • rozpad základu,
  • koroze betonu vlivem agresivního prostředí,
  • trhliny na trámu a průvlaku,
  • smykové trhliny,
  • přetížení v podpoře,
  • nedostatečná smyková výztuž,
  • tahové trhliny,
  • tah za ohybu, tah,
  • přetížení kce, poddimenzování kce, koroze výztuže,
  • vodorovná trhlina,
  • kdekoliv po délce,
  • nedostatečné ošetření pracovní spáry,
  • svislé trhliny v pravidelných vzdálenostech,
  • nedostatečná krycí vrstva třmínků,
  • trhliny na sloupu,
  • vodorovné trhliny v polovině výšky → vybočení,
  • svislé trhliny na krajích → přetížení, dochází k drcení betonu,
  • trhliny v pravidelných vzdálenostech kopírující výztuž → porucha krycí vrstvy,

 

Způsoby oprav

Kosmetické opravy

 • opravy nevýznamných poruch (otlučení, odpadlá krycí vrstva bez koroze výztuže),
 • předchází vzniku staticky závažných poruch,
 • suché směsi, tmely, lepidla,
 • základní princip:
 • odstranění volných částí,
 • reprofilace → doplnění průřezu vhodným materiálem,

Konstrukční opravy

 • deska,
  • koroze výztuže zanedbatelná,
   • očistíme na zdravé jádro,
   • otryskáme vodou nebo pískem,
   • doplníme průřez – navlhčíme nebo použijeme lepidlo, naneseme maltu (ručně, torcret),
  • odpadlé velké kusy + zkorodovaná výztuž,
   • očistíme na zdravé jádro,
   • doplníme výztuž (příložka nebo kari síť),
   • doplnění profilu,
   • varianta: místo doplnění výztuže přilepíme po doplnění profilu uhlíkovou tkaninu,
  • porucha nad podporou,
   • odstraníme podlahu,
   • očistíme na zdravé jádro,
   • je-li třeba, doplníme výztuž,
   • doplníme průřez,
   • varianta pro zesílení: přidáme nosnou výztuž → zvýšíme účinnou výšku, pozor na důkladné spojení nově nabetonované desky s původní,
 • trám,
  • doplníme výztuž a dotvoříme průřez,

  • smykové trhliny: pásková ocel, válcované U profily, uhlíkové lamely,
 • sloup,
  • oprava silně poškozeného sloupu,
  • kci očistíme na zdravé jádro,
  • nová nosná výztuž – příložky, třmínky,
  • dotvoření průřezu – stříkaný beton,

 • trhliny v obvodovém plášti,
  • zjistíme, jestli je trhlina aktivní,
  • vyčistíme trhlinu,
  • malé trhliny pouze vyplníme maltou, do velkých vkládáme kusy cihel nebo zatvrdlé malty,
  • stažení trhliny ocelovými pásky nebo pomocí uhlíkových lamel.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy