Organizace a řízení PČR – bezpečnostní příprava

 

   Otázka: Organizace a řízení PČR

   Předmět: Bezpečnostní příprava

   Přidal(a): Libor Kočí

 

 

 

 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PČR – postavení, úkoly a působnost

 

( 1.H. ) POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
* Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.

 

ÚKOLY:
*Chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek.
*Předcházet trestné činnosti.
*Plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu .

 

PŮSOBNOST:
* Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.

 

Ministr vnitra ( ,,MINISTR´´) může povolat policisty k plnění úkolů:

a) Ministerstva vnitra ( „ministerstvo“),

b) v Policejní akademii České republiky, nebo

c) ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie.

 

( 2.H. ) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PČR

*Policie je podřízena ministerstvu.
*Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.
* Policejní prezidium řídí činnost policie.

 

Policii tvoří útvary, jimiž jsou

a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem,

b) útvary policie s celostátní působností ( zřizuje na návrh policejního prezidenta ministr. )

c) krajská ředitelství policie

d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (zřizuje na návrh ředitele krajského ředitelství policejní prezident.)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy