Organizace a řízení PČR – bezpečnostní příprava

 

   Otázka: Organizace a řízení PČR

   Předmět: Bezpečnostní příprava

   Přidal(a): Libor Kočí

 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PČR – postavení, úkoly a působnost

 

POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 • Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.

 

ÚKOLY:

 • Chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek.
 • Předcházet trestné činnosti.
 • Plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu .

 

PŮSOBNOST:

 • Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.

 

Ministr vnitra ( ,,MINISTR´´) může povolat policisty k plnění úkolů:

 • a) Ministerstva vnitra ( „ministerstvo“),
 • b) v Policejní akademii České republiky, nebo
 • c) ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie.

 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PČR

 • Policie je podřízena ministerstvu.
 • Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.
  Policejní prezidium řídí činnost policie.

 

Policii tvoří útvary, jimiž jsou

 • a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem,
 • b) útvary policie s celostátní působností ( zřizuje na návrh policejního prezidenta ministr. )
 • c) krajská ředitelství policie
 • d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (zřizuje na návrh ředitele krajského ředitelství policejní prezident.)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!