Otvory ve zdech, nadpraží otvorů, osazování zárubní a rámů

 

   Otázka: Otvory ve zdech, nadpraží otvorů, osazování zárubní a rámů

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

FUNKCE

– Osvětlení místnosti denním světlem

– Komunikační spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním (dveře)

– Přirozené větrání

 

DRUHY

 1. Okenní otvory

– Funkcí je osvětlení denním světlem

– Přirozené větrání

– Tepelná ochrana

– Ochrana proti povětrnostním vlivům

– Zařizují se převážně v obvodových vnějších stěnách

 1. Dveřní otvory

– Komunikační spojení vnitřních a vnějších prostorů

 1. Vratové otvory

– Otvory větších rozměrů   (šířka 2400 – 2500mm, výška 2100 – 5100mm)

 1. Průchody a průjezdy

– Jsou bez výplně

– Mají průběžnou podlahu

 

ČÁSTI OTVORŮ

Nadpraží

– Horní vodorovné ohraničení

Ostění

– Boční svislé ohraničení otvoru

– může být rovné nebo zalomené

Poprsník

– parapet

– dolní část otvorů u oken

– Může být lícovaný nebo odsazený

Prah

– Dolní část otvoru u dveří a vrat

– pro zajištění bezbariérového přístupu je otvor bez prahu

 

NADPRAŽÍ OTVORU

– Horní část otvorů tvořená nosnou kcí.,kterou  tvoří klenby nebo překlady

– Nadpraží může být rovné s jedním ozubem nebo se 2 ozuby a drážkou

 

FUNKCE PŘEKLADŮ

– Přenášejí veškerá zatížení z oblasti nad překladem do přilehlých stěn,sloupů a pilířů

 

POŽADAVKY

– Statické

– Tepelně technické požadavky

 

ROZDĚLENÍ PŘEKLADŮ

1. Podle technologie provedení 

– Zděné

– Monolitické

– Montované

 

2. Podle materiálu

– Kamenné

– Cihelné

– Z keramických nosníků

– Z vyztuženého betonu

– z lehkých betonů

 

TVARY OKENÍCH NADPRAŽÍ

Zděné překlady

– U starších staveb

 1. Kamenné
 2. Cihelné
 3. Cihelné mírně vyklenuté s rovným podhledem
 4. Cihelné přímé vyztužené pásmovou ocelí

 

Ocelové překlady

– Pro otvory větší světlosti

– Nadpraží více zatížené

– Tvořeny válcovými nosníky tvaru I

 

Monolitické překlady z vyztuženého betonu

– Vhodné pro libovolná rozpětí, tl. stěn a různá zatížení

– Provádí se do bednění

– Nutnost zamezení tepelných mostů

 

Montované překlady

 1. Prefabrikované z vyztuženého betonu
 2. Překlady z lehkých betonů
 3. Keramické překlady

 

OSAZOVÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

– Zajištění zárubně ve správné poloze podložením  prahové spojky a vzpěrami

– Kontrola správné výšky

– Zajištění stojek rozpěrami proti vybočení a vyboulení

– Vyzdění zdiva

 

OSAZOVÁNÍ OKENÍCH RÁMŮ

– Pevný rám osadíme do otvoru

– Zkontrolujeme správnou polohu a svislost

– Mezi nadpraží a rám vložíme těsnící vložku a rám dotáhneme proti nadpraží

– Ukotvíme rám

– Konečná úprava = vyplnění spár

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!