Ovládací panel CNC stroje

 

Téma: Ovládací panel CNC stroje

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Ovládací panel CNC soustruhu:

 • 1 Nouzový vypínač (při kolizi nebo nouzové situaci) – všechny pohony zastaveny
 • 2 Reset přerušení zpracovávání aktuálního programu (ŘS NC zůstane synchronizován se strojem, bude se nacházet v základní poloze a připraven pro spuštění nového programu  vymazání alarmu
 • 3 Jog – aktivace manuálního režimu stroje
 • 4 MDA – aktivace režimu MDA
 • 5 Auto – aktivace automatického režimu stroje
 • 6 Single Block – zpracování programu blok po bloku
 • 7 Repos – zpětné polohování, opětovné najíždění na konturu
 • 8 Ref Point – najíždění na referenční bod
 • 9 Ruční režim – ruční volba os a velikost inkrementu posuvu
 • 10 Přerušení pohybu osy – pohyb osy se zastaví
 • 11 Cycle Stop – zastavení zpracovávání programu
 • 12 Cycle Start – spuštění zpracovávání programu

 

Význam základních tlačítek ovládacího panelu:

 • 1 Obrazovka CNC soustruhu
 • 2 Tlačítka obrazovky
 • 3 Vodorovná soft-klávesová lišta (hlavní)
 • 4 Svislá soft-klávesová lišta (pomocná)
 • 5 Alfanumerická klávesnice
 • 6 Řídící klávesnice pro zápis dat
 • 7 Kurzor pohybu
 • 8 Ovládací prvky řídícího panelu stroje
 • 9 Tlačítko zapnutí pohonů
 • 10 Nouzový vypínač
 • 11 Inkrementální kolečko pro pohyb v ručním režimu stroje
 • 12 Override kolečko posuvu (zvýšení nebo snížení rychlosti naprogramovaného pracovního posuvu nebo rychloposuvu)
 • 13 Tlačítka pro obsluhu a údržbu stroje
 • 14 Tlačítka pro ruční ovládání stroje
 • 15 Servisní klíček
 • 16 Ovládací tlačítko pro pohyb koníka
 • 17 Cycle Start – spuštění stroje
 • 18 Tlačítko pro pohyb dopravníku třísek
 • 19 Tlačítko brzdy vřetene
 • 20 Tlačítko pro odblokování dveří

 

Tlačítka ovládacího panelu:

 • 1 Alarm Cancel – zrušení alarmu
 • 2 Help – přepínání mezi plánem pracovního postupu a programovací grafikou (nápověda)
 • 3 Page Up a Page Down – listování o stránku nahoru nebo dolů
 • 4 Cursor – přesouvání mezi různými políčky a řádky
 • 5 Select – přepínání specifikovaných možností (stejné jako „Alternativa“)
 • 6 End – přesouvání kurzoru na poslední vstupní políčko v masce s parametry
 • 7 Backspace – vymazání hodnoty ve vstupním poli
 • 8 Shift – pro zápis znaků nacházejících se v horní části tlačítek, která mají dvojí popis
 • 9 Del – vymazání hodnoty v poli parametru
 • 10 Insert – aktivování režimu vkládání nebo funkce kalkulačky
 • 11 Input – dokončení zápisu hodnoty do vstupního pole
 • 12 Program – rychlí vstup do posledního otevřeného programu
 • 13 Program Manager – otevření složky všech uložených programů
 • 14 [M] – Machine – návrat zpět do základní obrazovky stroje, ze všech oken stroje

 

Tlačítka na ovládacím panelu:

 •  1 Tlačítko pro ruční zapnutí chladicí kapaliny
 • 2 Čítač obrobků
 • 3 Měření výrobního času výrobku
 • 4 Tlačítko pro ruční vypnutí chladicí kapaliny
 • 5 Spindle Dec. – snížení naprogramovaných otáček
 • 6 Tlačítko pro vyvolání označení pozic revolverové hlavy
 • 7 Tlačítko pro ruční zapnutí dopravníku třísek
 • 8 100% otáček – opětovné nastavení naprogram. otáček
 • 9 Tlačítko pro způsob upínání vřetene (vnější, vnitřní upnutí)
 • 10 Tlačítko pro otevření parametrů koníka
 • 11 Tlačítko pro ruční vypnutí dopravníku třísek
 • 12 Spindle Inc. – zvýšení naprogramovaných otáček
 • 13 Tlačítko pro roztočení vřetene doleva
 • 14 Tlačítko pro roztočení vřetene doprava
 • 15 Tlačítko pro zastavení vřetene
 • 16 Tlačítko pro směr posuvu nahoru
 • 17 Tlačítko rychloposuvu
 • 18 Tlačítko pro otevření hlavního menu hlavní lišty
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy