Pedosféra – maturitní otázka (4)

 

   Otázka: Pedosféra

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): pavel

Půdní obal země, který vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením různých půdotvorných činitelů:

 • a) teplota
 • b) srážky
 • c) geologický podklad
 • d) reliéf
 • e) živočichové + člověk
 • f) půdní mikroorganismi – umožňují vznik humuse
 • g) čas

 

Složení půdy:

 • a) neživá složka
  • 1) anorganická (zvětralina, voda, vzduch)
  • 2) organická (humus)
 • b) živá složka – kořeny rostlin, mikroorganismi, živočichové

 

Půdní druhy

 • rozdělení podle zrnitosti ( podle % zastoupení jílových částic nebo podle velikosti zrn)
 • píščitá, hlinitá, jílovitá

 

Půdní typy

 • rozdělení půd podle půdních horizontů = vstrev
 • podle úrodnosti + liší se barvou, složením (obsah humusu), sílou

 

Podzolizace = proces kdy dochází k silnému vyluhování horizontu A2 (ochuzený) do B (obohacený)

 

Rozšíření půd na zemi – řídí se zákonitostí zeměpisné zonálnosti

 • horizontální = zeměpisná šířka
 • vertikální = zeměpisná výška
 • …pro ČR:
  • černozemě do 350 metrů (nejúrodnější)
  • hnědozemě do 600 metrů
  • hnědé půdy
  • podzolové půdy (neúrodné, velké srážky, málo humusu)

 

Význam půd

 • přirozené stanoviště rostlin a živočichů
 • významnýa těžko obnovitelný přírodní zdroj
 • vodohospodářství = filtr, zadržování vod
 • živitelka rostlinstva, živočišstva a lidstva

 

Vlastnosti půd

 • a) úrodnost = (záleží na množství humusu) schopnost poskytnout rostlinám vodu, vzduch a živiny
 • b) půdní reakce ( kyselé, neutrální, zásadité)
 • c) struktura = velikost hrudek
 • d) pórovitost
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!