Pedosféra – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Pedosféra

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): pavel

 

 

– půdní obal země, který vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením různých půdotvorných činitelů:

a) teplota

b) srážky

c) geologický podklad

d) reliéf

e) živočichové + člověk

f) půdní mikroorganismi – umožňují vznik humuse

g) čas

 

Složení půdy:
a) neživá složka
1) anorganická (zvětralina, voda, vzduch)
2) organická (humus)

b) živá složka – kořeny rostlin, mikroorganismi, živočichové

 

Půdní druhy
– rozdělení podle zrnitosti ( podle % zastoupení jílových částic nebo podle velikosti zrn)
– píščitá, hlinitá, jílovitá

 

Půdní typy
– rozdělení půd podle půdních horizontů = vstrev
– podle úrodnosti + liší se barvou, složením (obsah humusu), sílou

 

Podzolizace = proces kdy dochází k silnému vyluhování horizontu A2 (ochuzený) do B (obohacený)

 

Rozšíření půd na zemi- řídí se zákonitostí zeměpisné zonálnosti
– horizontální = zeměpisná šířka
– vertikální = zeměpisná výška
…pro ČR: černozemě do 350 metrů (nejúrodnější)
hnědozemě do 600 metrů
hnědé půdy
podzolové půdy (neúrodné, velké srážky, málo humusu)

 

Význam půd
– přirozené stanoviště rostlin a živočichů
– významnýa těžko obnovitelný přírodní zdroj
– vodohospodářství = filtr, zadržování vod
– živitelka rostlinstva, živočišstva a lidstva

 

Vlastnosti půd
a) úrodnost = (záleží na množství humusu) schopnost poskytnout rostlinám vodu, vzduch a živiny
b) půdní reakce ( kyselé, neutrální, zásadité)
c) struktura = velikost hrudek
d) pórovitost