Personalistika – otázka z ekonomie

 

Otázka: Personalistika

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Jeniicek

 

 

 

 

 

 

– soubor činností podniku, jejichž cílem je zajistit, rozmístit a udržet pro podnik kvalitní zaměstnance

– práce s lidmi

 

Personální oddělení ve firmě se zabývá

 1. plánováním počtu a struktury zaměstnanců
 1. získávání a výběr
 2. práce s pracovně-právními předpisy (uzavírání, změny, a ukončení PP)
 3. péče o zaměstnance
 4. odměňování, motivace, hodnocení pracovníků
 5. evidence

 

Faktory ovlivňující personalistiku

–       vnější – vzdělání obyvatelstva, sociálně kulturní faktory (náboženství, tradice), politické faktory (nemocenská, důchody), ekonomická (inflace, nezaměstnanost), diskriminace žen (na stejné pozici mají méně peněz), diskriminace rasy (romové..)

–       vnitřní – povyšování z vlastních zdrojů, taktika otevřené konkurence (boj mezi zaměstnanci o pozici)

 

Rozdělení zaměstnanců

1)     dělníci – fyzická práce, podílejí se na výsledku výroby, 2 typy – pomocní a výrobní

2)     duševní pracovníci – duševní či tvůrčí činnost

 1.                                           i.    technický pracovník (konstruktéři, mistři, laborant…)
 2.                                          ii.    administrativní prac. (ředitel, sekretářka, účetní, manažer…)
 3.                                         iii.    ostatní (školství, výzkum, stát.správa…)

 

 

3)     provozní a obsluhující prac. – pracující ve službách

opravář – provozní, programátor – obsluhující

 

Personální plány

–       plán pracovních míst a jejich obsazení (počet, kvalifikace), plán vzdělávání (školení, kvalifikace), plán získávání a výběru zaměstnanců, plán rozmisťování zaměstnanců (rezerv)

 

 

Plánování počtu pracovníků

–       podle jednotlivých skupin:

a)     odhadem – malé podniky a firmy (duševní pracovníci)

b)    podle norem potřeby práce:

 1.                                           i.    normy výkonové – čas –  jak dlouho trvá jeden výrobek

– množství – kolik výrobků za jednotku času

– jsou vhodné u dělníků

 1.                                          ii.    normy obsluhy – individuální – kolik má 1 prac. Obsloužit strojů

– kolektivní – kolik prac. Obsluhuje 1 stroj

– duševní či obsluhující pracovníci

 1.                                         iii.    normy početních stavů – u duševních pracovníků – 5 sam. + 1 vedoucí

 

Získávání pracovníků

–       výběr nejvhodnějších osob (vlastních, cizích) na obsazení současných nebo budoucích pozic

–       výběr je složitější tím, jak složité a náročné funkce chce podnik obsadit

–       cílem je získat nejvhodnějšího uchazeče

 

 1. inzerce
 2. náborové letáky
 3. z úřadu práce
 4. osobní pohovory
 5. zprostředkovací agenturou
 6. z internetu

–       výběrové řízení:

 • získání podkladů od uchazeče o zaměstnání a jejich vyhodnocení
 • osobní pohovor – cíl zjistit jak uchazeč vypadá, jak vystupuje, proč se uchází o místo
 • zkouška způsobilosti – ověření znalostí, schopností a dovedností
 • zdravotní způsobilost – předložení lékařského posudku
 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

zakázáno používat diskriminující otázky

podle různých kategorií probíhá různě, většinou na vyšší pozice je vypisován konkurz

 

 

Úkolem personalistiky je seznámit pracovníka:

–       s firmou (historie, pravidla řízení

–       s provozem firmy (hlavní útvary, na kterých bude pracovat)

–       s pracovištěm

–       se spolupracovníky

–       s povinnostmi

 

Odborná příprava a rozvoj

– zaměstnavatel je oprávněn vysílat zaměstnance na různé školení kurzy, stáže, rekvalifikace, studium

– zaměstnance je povinen udržovat, obnovovat a prohlubovat si kvalifikaci k výkonu práce

– zaměstnavatel je povinen zaškolit pracovníka, který přichází na nové pracoviště nebo na nový druh práce (rekvalifikace)

 

Hodnocení pracovníků

–       proces hodnocení vykonané práce

–       provádějí ho přímí nadřízení

–       cílem hodnocení je rozlišit úrovně pracovníků pro odměňování

 

Smysl hodnocení:

1)     pro zaměstnance – podnět pro zvýšení výkonu (motivační prvek), odhalení nedostatku

2)     pro zaměstnavatele – základ pro pracovní řízení, pro plánování pracovního postupu, pro odměňování

 

Odměňování pracovníků

Cílem personálního managementu je získávat kvalifikovaný pracovníky, udržet si současné kvalitní pracovníky, udržet rovnováhu mezi mzdou a relevantní hodnotou práce (mzda by neměla růst rychleji než produktivita práce)

 

Zásady odměňování:

–       podle množství vykonané práce

–       podle kvality vykonané práce

–       společenský význam práce

 

Ovlivněno:

–       kvalifikační struktura a profesní znalost pracovníků

–       ekonomickou a soc. politikou daného státu

–       úroveň zaměstnanosti v regionu

–       výše mzdy v konkurenčním podniku

 

Pracovní smlouva

–       podstatné náležitosti – druh práce, den nástupu do práce, místo výkonu práce

–       další možné náležitosti – mzdové podmínky, zkušební doba, kratší pracovní doba, stravování, seznámení s pracovním řádem, práva a povinnosti….

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy