Pěstování okopanin – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Pěstování okopanin

   Předmět: Pěstování rostlin

   Přidal(a): Lucka

 

 

Rozdělení okopanin:

 • Morfologická stavba
  • Hlíznaté – brambory
  • Bulevnaté – cukrová řepa, krmná řepa, krmná mrkev
 • Botanické zařazení
  • Merlíkovité – cukrová řepa, krmná řepa
  • Lilkovité – brambory
  • Hvězdnicovité – topinambur
  • Mrkvovité – krmná mrkev
  • Brukvovité – krmná kapusta
 • Účel spotřeby
  • Stolní – potravina
  • Průmyslové – škrob, líh, cukr
  • Krmné – řepa, mrkev
 • Podle způsobu množení
  • Vegetativní (nepohlavní) – např. hlíza
  • Generativní – vždy ze semen
 • Podle obsahu živin – Obsah cukru, škrobu…

 

BRAMBORY (Solanum tuberozum )

 • Hospodářský význam: Potravina -celé hlízy, hranolky, lupínky, surovina ke zpracování – výroba škrobu a lihu, krmné účely – využívá se omezeně
 • Výhody pěstování – Zlepšující plodina v OP, vyřešen způsob pěstování
 • Nevýhody pěstování – Náročná sklizeň a skladování – sklízíme velké množství vody, problematická ochrana – proti chorobám, problematická výroba sadby, náročné ošetřování

 

Spotřeba na jednoho obyvatele se pohybuje kolem 85kg/rok (z toho cca 15,5kg raných)

 • 23 500ha plochy:  1 100ha rané (výnos 19t/ha)
 • 19 500ha ostatní (výnos 30t/ha)
 • 2 800ha sadby (výnos 21t/ha)

 

Krajové názvy brambor

 • Zemáky, erteple, bandury, zemská jablka, kobzole, zemčátka, jablóška, grule.

 

Biologická charakteristika:

 • Rod: lilek, čeleď: lilkovité, vegetativní rozmnožování – z mateřské hlízy – jednotlivé pupeny – jednotlivé lodyhy, části: podzemní, nadzemní

A) PODZEMNÍ ČÁST ROSTLINY

 • Kořen, který se silně větví, je soustředěn hlavně ve vrchní vrstvě půdy
 • Stolony podzemní osy, křehké, vodnaté, bílé barvy (2-3mm silné), na světle zelenají, jelikož obsahují chlorofyl.
 • Vlastní hlíza –  slupka a dužina (76% voda, 24% sušina), hlavní část sušiny – škrob, obsah škrobu 17% (v průmyslových bramborách více), cukry, tuky do 1%, bílkoviny do 2%, vitamín C, B1, B2
 • Pupková část (spojení stolónu s hlízou),
 • Korunková část (jsou zde více soustředěny pupeny)

B) NADZEMNÍ ČÁST

 • Trs- shluk lodyh – jejich počet je odrůdový znak, je ovlivněn velikostí sadbových hlíz, výška a rozkladitost trsu je ovlivněna i hnojením
 • Listy – lichozpeřené, podle olistění rozlišujeme typy trsů
  • Typ stonkový – málo olistěn (stonek je vidět)
  • Typ listový – silně olistěn (stonek je zcela zakryt listy)
  • Typ přechodný
 • Květ – složitý dvojvijan, barva: bílé, fialové, růžové až do červena – dle odrůdy
 • Plod – BOBULE (obsahuje 50 – 100 semen)

 

Výnosové prvky – dány účelem pěstování brambor

 • Počet trsů/ha, hmotnost hlíz pod 1 trsem, hmotnost 100 hlíz, počet hlíz pod 1 trsem

 

Ovlivnění výnosových prvků

 • Počet trsů/ha –  výsadbou (počtem rostlin/ha – sponem na sazeči), kvalitou sadby
 • hmotnost hlíz po 1 trsem a hmotnost 100 hlíz – částečně geneticky, hustotou sadby, N hnojením, ochrannou proti houbovým chorobám, průběh počasí – srážky, délkou vegetační doby
 • Počet hlíz pod 1 trsem – hnojení P, částečně K, nepřímo hustotou výsadby (hustší – méně hlíz)

 

ABK

Vstupní

 • vhodnost pozemku (rovinaté), zaplevelenost (pýr plazivý), karanténní choroby a škůdci (háďátko, kroužkovitost, rakovina brambor – nepěstovat sadbu), půdní druh, svažitost a kamenitost – ne větší než 8%, obsah živin a vyhnojení pozemku – obsah P, K, organického hnojení
 • sadba – kvalita a velikost, příprava chemická – moření, příprava mechanická – třídění (kalibrace), příprava biologická – probuzení, narašení, naklíčení, zakořeňování
 • odrůda – ranost, účel pěstování, varný typ
 • stupeň množení sadby – biologická hodnota (stupeň množení)

Průběžná

 •  po výsadbě, prováděna dle způsobu ošetřování brambor, ihned po zasazení kontrola – kvalita založení porostu, kvalita půdy (hrudovitost), další kontroly po každém mechanickém ošetření
 • Po vzejití – kontrola stavu porostu (počet rostlin/ha), stav půdy, zaplevelení, následuje několik vstupů – vždy po zásahu mechanizací
 • Po ukončení mechanické kultivace – nejsou vidět řádky, ale zelený porost
 • kontrola – stav rostlin (počet rostlin/ha), zaplevelení, výskyt chorob a škůdců
 • Plíseň bramborová- signalizace a prognóza, vydává rostlino/lékařská služba, stříkat ještě než se plíseň vyskytuje, výskyt mandelinky, počet vstupů (ohledně chorob a škůdců) dle účelu pěstování a termínu sklizně
 • Před sklizní – sledujeme strukturu výnosu (podíl konzumních brambor), provádíme výnosovou zkoušku, stanovujeme termín: ničení natě a sklizeň

Výstupní

 • zhodnocení pěstování

 

Odrůdy –velké množství způsobů rozdělení odrůd, ukazatele – odrůdové znaky

 • 1) STOLNÍ -> (rané, pozdní) – přímá spotřeba
 • 2) PRŮMYSLOVÉ – výroba lihu a škrobu
 • 3) KONZUMNÍ – na další zpracování
 • Rozdělení dle délky vegetační doby – VR – velmi rané – do 90 dnů, R – rané – 90 až 150 dní, PR –polorané – 120 dní, PP – polopozdní – 135 dní, P – pozdní – 150 dní
 • Rozdělení dle varných typů – A – salátové, B – přílohové, C – na výrobu kaší a těst
 • Další rozdělení – dle tvaru hlíz, dle barvy dužiny, dle barvy slupky

 

Technologie výroby:

 • Nároky na podnebí– minimální teplota pro klíčení 6°C, náročné na vláhu, celkové roční srážky 400-800 mm, nevhodné mrazíky
 • Nároky na půdu – vyžadují lehké půdy, propustné, vzdušné s dostatkem humusu, pH 5-6° (brambory snáší i kyselejší pH), svah do 7-8° (využití mechanizace), nevhodné jsou zamokřené půdy a půdy kamenité
 • Nároky na zařazení do osevního postupu– dodržovat odstup (4 roky), zlepšující + organické hnojení
  • na předplodinu nenáročné, většinou po obilovinách,po raných bramborách – ozimé obiloviny, po pozdních bramborách – jarní obilovina (jarní ječmen)
 • Nároky na hnojení– hnojiva v dobře rozpustné formě, základem je organické hnojení,  chlévský hnůj asi 30t/ha (lze využít i vyšší dávky), zelení hnojení, kejda – minimálně 8% sušiny, aplikace na slámu – podmítka, zhoršuje strukturu půdy
  • P, K –předzásobně společně s organickým hnojením
  • K – síran draselný, draselné soli
  • Ca- Přímo k bramborám nevápníme
  • ! nelze současně dát Ca a organické hnojení !
  • N- rozhoduje o kvalitě a výnosu, přehnojení je nežádoucí, zhoršuje se kvalita hlíz, prodloužení vegetační doby, zakrývá příznaky virových chorob, dávky okolo 100 kg N/ha (hnojení pod patu), určujeme dle předpokládaného výnosu, dle užitkového směru pěstování, dle dávky a kvality organického hnojení, dle předplodiny, dle délky vegetační doby, dle počasí a stavu porostu
  • T hnoje/ha / Dávka N

   20 / 90-150kg

   30 / 80-130kg

   40 / 60-120kg

  • Základní hnojení -Síran amonný 60kgN/ha, zbytek přihnojujeme LAV, tekutá hnojiva (DAM s pesticidy proti plísni bramborové)

 

Příprava půdy: podzimní- používáme-li zelené hnojení – aplikace P, K – podmítka – úprava podmítky + založení zeleného hnojení, organické hnojení – sadba

 • ničíme-li chemický pýr – podmítka – uválení podmítky – po vzejití pýru – ROUNDUP, po 3 týdnech hnojení P,K – aplikace organické hmoty – orba
 • Klasická příprava – aplikace P,K – podmítka + úprava podmítky – 3 týdny, aplikace organických hnojiv, orba 18-24 cm (dle hloubky ornice) 🡪 hloubka orby je závislá na hloubce ornice a doporučuje se přiorávat 1-2 cm podorniční vrstvy
 • Jarní příprava půdy – tradiční příprava, kypření 🡪 LP – konečná hloubka 15-18cm
  • TP – 2x kypření (8-12cm, 16-18cm), odkameňování, rýhování (naorání) – vytvoření záhonů 150cm, sázení

 

Založení porostu -příprava sadby

 • MECHANICKÁ – třídění (kalibrace)
 • BIOLOGICKÁ -probuzení sadby – ohřátí na 6 až 8°C, narašení brambor – klíčky do 5mm, naklíčení – klíček do 15mm – silný, vitální, zkracuje vegetační dobu, rychlejší vzejití porostu
 • CHEMICKÁ -vlastní sázení, poloautomatické sazeče
 • BVO do 5.5. , ŘVO do 20.4.
 • velikost sadby – 2,5 – 3,5 t/ha – dle počtu jedinců na ha
 • rané – 55000 jedinců/ha , polorané – polopozdní – 45 až 50000 ha , pozdní – 40 až 42000ha
 • spon, šířka řádku 75cm (90cm, 62cm – dvojspony), vzdálenost hlíz v řádku 20-25 cm
 • hloubka sázení – mělce, hluboko zahrnovat (12 – 16cm zeminy a pod ní 0 – 2cm brambory)

 

Ošetřování během vegetace

 • Chemická kultivace, co nejméně vjíždět do porostu, sázení po 2-3 dnech uválení (je-li sucho), po 1 týdnu nahrnutí, aplikace herbicidů
 • Mechanická kultivace, před vzejitím, válení (je-li sucho), vláčení (síťové, prutové brány), proorávka – 10 dní po vláčení „naslepo“ – nejsou, po dalších 10ti dnech – vláčení, proorávka, úkon mezi 7-10 dny, po vzejití do výšky 5cm – můžeme vláčit, 2-3 proorávky – těsně po uzavření porostu

 

Ošetření proti chorobám a škůdcům

 • záleží na účelu pěstování

 

Sklizeň – 2-3 týdny před sklizní ničíme nať (u raných brambor těsně před sklizní)

 • Chemicky – desikace
 • Mechanicky – drcení natě

Vlastní sklizeň

 • ruční sběr, kombajnová sklizeň, do palet, volně ložené brambory
 • rané brambory- dosažení konzumní velikosti od 28mm, ekonomicky výhodná sklizeň
 • konzumní brambory – na uskladnění a průmysl, sklizeň v plné zralosti, hlízy s pevnou slupkou
 • pozdní odrůdy – sklizeň v září – polovina října

 

Choroby brambor – poruchy – šedivost dužiny, zmlazování a trhliny, namrzání

 • A) Virózy – Mozaiky, svinutka, čárkovitost, kadeřavost
  • Ochrana – sadby z vyšších oblastí, negativní výběr, izolace
 • B) Bakteriální – Černání stonku – černý stonek, může se dostat do hlíz, Ochrana – těžší půdy, bakteriální kroužkovitost – na průřezu hlízou, strupovitost – nemoc slupky, Ochrana – nevápníme