Planetární diferenciace atmosféry – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Planetární diferenciace atmosféry

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tereza Šlechtová

 

 

VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ ATMOSFÉRY

Troposféra

-má různou tloušťku, v průměru dosahuje okolo 10 km, nad rovníkem nejsilnější –17 km a nad pólem 9 km

– odehrává se zde většina meteorologických procesů a jevů

teplotní gradient-teplota směrem vzhůru od zemského povrchu klesá po 100 m o 0,6 – 1°C

-suchoadiabatický gradient-např. v poušti, teplota klesá o 1°C

vlhkoadiabatický gradient-teplota klesá o 0, 6 °C

 

Stratosféra

-spadá do výšky 50 km nad zemským povrchem

-uvnitř má ozonovou vrstvu-chrání před UV zářením

-oblast, kde je ozónová vrstva výrazně oslabená, se nazývá ozónová díra

 

Mezosféra, termosféra, exosféra

-neplatí zde teplotní gradient

-nejteplejší je termosféra

-vyskytují se zde tzv. mezivrstvy-tropopauza, stratopauza, mezopauza

Meteorologie

-zkoumá okamžitý stav ovzduší

 

Klimatologie

-zkoumá dlouhodobý ráz ovzduší

 

VZDUŠNÉ HMOTY A ATMOSFÉRICKÉ FRONTY

Vzdušná hmota

-obrovský objem vzduchu, který má přibližně stejné fyzikální a chemické vlastnosti

 

Atmosférická fronta

-rozhraní mezi vzdušnými hmotami

 

ROZDĚLENÍ VZDUŠ. HMOT ATMOS. FRONT

z hlediska planetárního

 

dle termodynamiky

 • vzdušné hmoty
  • teplá hmota
  • studená hmota
  • místní hmota (mikroklima)-les, město

 

 • fronty
  • teplá fronta
  • studená fronta
  • okluzní

 

Studená fronta

-studená fronta přináší déšť, oblačnost

 

Teplá fronta

 

Okluzní fronta

-vzniká prolnutím studené a teplé fronty

-přináší velkou oblačnost, srážky

výskyt N-tlakové níže-vždy prší

 

CYKLÓNA A ANTICYKLÓNA

nerovnoměrné rozložení tepla na Zemi způsobuje rozdíly v tlaku vzduchu na zemském

povrchu

-tyto rozdíly jsou příčinou proudění vzduchu z TV do TN

 

Tlaková níže (cyklóna)-C

-výskyt v oblasti okluzní fronty

 

Tlaková výše (anticyklóna) (A)

-není zde téměř oblačnost

 

Coriolisova síla

-způsobuje, že pohybující se těleso se odchyluje na severní polokouli doprava a na jižní doleva

 

Pasáty

– jsou silné, stálé severovýchodní a jihovýchodní větry vanoucí z oblasti vysokého tlaku v subtropech k rovníku

 

Monzuny

-jsou to pobřežní větry, které vznikají nestejnoměrným ohříváním pevniny a moře

-vyskytují se ve východní (jihovýchodní Asii), Japonsku

 

Letní monzun

-v létě se oceán zahřívá pomaleji (TV) než pevnina (TN), proto vzduch proudí z oceánu nad pevninu a s sebou přináší vydatné srážky

 

Zimní monzun

-v zimě je pevnina více prochladlá (TV) oproti oceánu (TN), vzduch tedy proudí z pevniny nad oceán, je suchý a chladný

 

Fén

-je  to horský vítr, teplý a padavý, vanoucí z hor do údolí

-dochází k oteplení

-výskyt-USA-tzv.Chinook

 

Tropická cyklóna

vzniká nad mořem, v pásu kolem rovníku-5-20o severně, nebo jižně od rovníku

-působí proti rotaci Země

-postihuje východní pobřeží kontinentu

-v různých částech světa jsou pro tropické cyklóny používají místní názvy

-v Severní Americe jsou to hurikány, v jihovýchodní Asii se označují jako tajfuny, v Austrálii jako Willi-Willi

 

Tornádo

vzniká nad pevninou, je to silně rotující vír, vyskytuje se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své existence aspoň jednou dotkne povrchu země

– rychlost větru v tornádu se pohybuje od 180 do 360 km/h i více

-nejčastěji se vyskytují oblasti středozápadu a jihu Ameriky

ve Spojených státech je největší výskyt tornád na světě

 

SYNOPTICKÁ MAPA

-vytváří ji meteorologické ústavy

základem jsou izobary=čáry, které spojují místa se stejným tlakem vzduchu

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 1. krátkodobá-na 3 dny, úspěšnost-přes 90 %
 2. středně dlouhá-na 1 týden, úspěšnost-70-80%
 3. dlouhodobá-na 1 měsíc i více-velmi malá pravděpodobnost úspěšnosti

 

METEOROLOGICKÉ PŘÍSROJE

-meteorologická budka- slouží k umístění měřících přístrojů ve výšce 2 m

anemometr-rychlost větru

-teploměr– minimální + maximální

-srážkoměr

-slunoměr (heliograf)

-váhový sněhoměr

 

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY

tprům.=(t7+t14+2t21)/4

 

Rovníkový pás

vlhký tropický pás

průměrná teplota vzduchu 24 – 28oC, vysoká vlhkost vzduchu-téměř 100%

-v odpoledních hodinách-srážky

-roční období se zde neprojevují

 

Tropický pás

-suché tropy

velké rozdíly teplot mezi denní( 30 oC ve stínu) a noční teplotou (může spadnout i k 0oC)-tzv. velká denní amplituda

minimální vlhkost vzduchu

Subtropický pás

– na pevnině (pouštní oblasti) je v létě suché a jasné počasí, zima je teplotně mírná a deštivá(nesněží)

-roční období se zde už střídají

 

Mírný pás

– je charakteristický proměnlivostí počasí, ta souvisí s cyklonální činností

na pevnině je relativně teplé a vlhké léto a studená zima se sněhovou

pokrývkou,

západní pobřeží pevniny se vyznačuje chladnějším a vlhčím létem

a relativně teplou a vlhkou zimou bez trvalé sněhové pokrývky

 

Subpolární pás a polární pás

– subpolární oblasti se vyznačují dlouhou a krutou zimou a krátkým, celkem teplým létem s velkými teplotními rozdíly