Těžba, energetika a zpracovatelský průmysl – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Těžba, energetika a zpracovatelský průmysl

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Karolína

 

 

 

Vyspělé země – 30 – 40% lidí pracujících v sekundéru

Rozvojové z.- do 10% – hlavně těžba surovin

 

NEROSTNÉ BOHATSTVÍ

 • Paliva
 • Rudy
 • Nerudy
 • Stavební materiál

 

1) Paliva

ROPA:

 • „černé zlato“ – slovo z polštiny (hnis) – fosilní palivo
 • S ropou souvisí 80% veškeré lidské činnosti (zeměď., text., cest. ruch, …)
 • Zdražení ropy se projeví ve všech oblastech
 • PET flašky, pohonné hmoty – nafta, benzín, letecký benzín, mazut (pal. v tepel. el.). lehké topné oleje (tepel. el. – místo hněd. uhlí)
 • oblasti těžby:
 • Kaspické m. (nejkval. – nejlépe se rafinuje) – Azejrbajdž., Rusko (Čečensko, Degestán)
 • Norsko – obrovské zisky, ropu -> ropovody do Skotska – rafinérie (Norsko si nechce ničit život. prostř.)
 • Glasgow, Eberdeen – BB, Shell – skots. rafinerie
 • Mexický záliv – těží hl. USA, Mexiko -> Monterey
 • Texas – rafinace
 • Aljaška
 • EXXON MOBILE – těžba a zprac. ropy v USA
 • Venezuela, Kolumbie – zač. těžby až v 90. letech, obrovská ložiska
 • Asie – Arabs. pol., Perský zál. – těží Saúds. Arábie, Kuvajt – 20. st. – hořelo 130 ropných vrtů – největší ekolog. katastrofa 20. stol., Mína-al-Ahmádí – největší ropný terminál na světě – velké tankery ropy
 • Egypt, Libye, Maroko, Alžírsko, Tunisko – nemá význam pro Ev.
 • těžba ropy v ČR: Moravské naftové doly (mezi Hodonínem a Břeclaví)
 • dovoz ropy – ropovody, Družba – největší ropovod z Ruska (Ťjumen), Adria – z přístavů do Středozem. m.
 • 2011 – dostali jsme se za ½ světových zásob
 • OPEC – sídlo ve Vídni (neutrál. stát) – sdružuje všechny země těžící ropu (kromě Ruska a USA), určuje kvóty (kolik se může vytěžit), určuje cenu (za 1 barel – 169 l – 100 – 130$
 • náklady na těžbu 1 barelu – 2 dolary

 

UHLÍ

 • pal.
 • černé, hnědé, liguit, rašelina

 

ČERNÉ UHLÍ:

 • palivo ve vysokých pecích (předtím se většina předupraví na kox – zbaví se plynné složky – svítiplynu; kox – výhřevnější, déle vydrží; svítiplyn – teplárny, ale jedovatý)
 • pro tavbu železa a barevných kovů (90% států světa)
 • USA – topí s černým uhl. v tepelných el. (mají ho hodně)
 • oblasti těžby: USA – Apalače; JA – Brazils. vysočina; Afrika – JAR; Austrálie – JV – mezi Sydney a Melbourne
 • Asie – delta Gangy (kolem Kalkaty), Velká číns. nížina, střední Asie (Kazachstán)
 • Evropa – Rusko, Sibiř (Kuzbas), Horno a dolnoslezská pánev v Polsku (obě zasahují k nám – Ostravská pánev, dnes se těží v Karvinné), Německo – Saarsko, Francie – Lobinsko a Alsasko, VB – SZ Anglie – nejstarší ložisko, kde se černé uhlí objevilo – tato ložiska jsou nevyčerpanější

 

HNĚDÉ UHLÍ:

 • méně kvalitní, více zplodin, popela, popílku
 • jedině v tepelných el., min. pro topení
 • střední Ev. – Německo (druhá strana Krušných hor – Chemnitz); ČR (Podkrušn. pánve- Sokolovská, Mostecká)
 • hnědé uhlí – na povrchu – po těžbě -> hodně smogu
 • povodí Ohře a Labe – tepel. el. – velké znečištění (filtry proti síře, prachu, …) – dříve smogové dny

 

RAŠELINA:

 • spaluje Irsko a Pobalts. rep. – nemají nic jiného

 

URAN:

 • palivo v jader. el.
 • obohacení uranu – na uran 238 – ten se používá
 • těžba vysoce kontrolovaná (na gramy), i prodej (výr. jader. zbr.)
 • nejvýnosnější palivo – štěpení jádra – Kazachstán, Rusko, USA, Čína, ČR (Dolní Rožínka)
 • těžba: Rusko, Francie, Švédsko, Japonsko, USA, Čína
 • některé země se brání, bojí se – největší odpůrce jádra – Rakousko (org. pro jader. energet. a výzk. – kontroluje těžbu, prodej, zneužití, bezpečnost elek.) -> Irák, Írán, KLDR, Afgh., Pakistán – zneuživ. jader. en., výzkumné stanice skryté v jeskyních – hornaté obl.
 • ČR – Dukovany, Temelín
 • obnovitelné zdroje: sluneční en., voda, vítr, geoterm. zdr.

 

SLUNEČNÍ ENERGIE

 • fotovoltaické čl., solární el.
 • podpora: Španělsko, USA, Austr.
 • my jsme se dostali na vrchol – kvůli nevhod. zák. – na zeměděls. půdě (máme jich nejvíc, lepší by bylo v zemích s větší dél. slun. svitu)
 • fotovolt. el. ČR – v Dukov. – záložní zdroj

 

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

 • záleží na přírod. podmínkách
 • země na návětrných stranách
 • větrná forma = několik el. – dělají hluk
 • Dánsko, Nizozemsko – staví v moři, Rakušani

 

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

 • využívají tepla země
 • mohou využívat všechny země – vyskytují se ve zlomu
 • drahé, ne všechny zlomy jsou v malých hloubkách
 • hloubky 80 – 100 m
 • Island, Nový Zéland, Chille; u nás – v Liberci

 

VODNÍ ELEKTRÁRNY

 • nejjednoduší, nejčistší, nejlevnější

a) SPÁDOVÉ

– rychlost a spád toku

– malé vod. el. – Široký Brod – zajistí en. pro domácnost

– Norsko – nejvíce (díky Skand. pohoří), nemají jiný typ elektráren; 130% vyrobí – 100% využijí, 30% vyvezou

– Rakousko, Švýc. – rychlé krátké toky

b) PŘÍLIVOVÉ

– vyrábí en. při přílivu i odlivu

– Fr., Kanada, Austrálie

c) PŘEČERPÁVACÍ

– mohou být na malém potůčku – musí téct z prudkého spádu

– Dlouhé stráně

– Fr, Švýc, Rakousko

 

2) RUDY

 • rudy železa
 • rudy barevných kovů
 • rudy polymetalické

 

RUDY ŽELEZA

 • hnědel, krevel, hematit, magnezit
 • ve vysokých pecích -> surové železo -> kolejnice
 • vlastnosti: pevné, ale křehké, rozpíná se (v létě), v zimě se smrští
 • surové železo (ohebné -> stavebnictví) + barevný kov -> ušlechtilá ocel -> ocel
 • těžba: Kursk (Rus.) – magnetická anomálie; Magnitogorsk; již. Švédsko (Fallun); sev. Šv. (Kuruna, Güllivare); VB – těžba + zprac. – Liverpool – patří Indům; USA – kovárna Ameriky – těžba v Clevelandu a Mitwaukee; JA – Brazils. vys.; Asie – dolní tok Gangy

 

RUDY BAREVNÝCH KOVŮ

 • nejnáročnější – zisk hliníku – ruda bauxit
 • Maďarsko – těžba
 • SAm – Kanada – povodí řeky Sv. Vavřince
 • JAm – Surinam, Fr. Guyana, Guyana
 • zpracování: Norsko a Kanada (hodně peněz) + elektr.; Slovensko – jediná hliníkárna ve střední Evropě (Žiar nad Hronom)
 • chrom – JVAsie – Indonesie, Melanesie
 • měď – měděný pás – stř. Afrika
 • barev. kovy – Kordillery (Aljaška, Ohňová země); Ural (Rus)

 

POLYMETALICKÉ RUDY

 • několik rud. minerálů
 • Hory – už vytěžili

 

DRAHÉ KOVY

 • Au, Ag, Pt
 • Au – Rusko – na dálné Sibiři (9 kg čistého zlata/rok); JAR – těžba diamantů
 • Ag – Mexiko
 • Pb – JAm – Venezuela, Chille, Bolivie, Peru

 

3) NERUDY

 • nekovy – apatity, fosfáty, síra, slída, ledek

 

4) STAVEBNÍ MAT.

 • písek, žula, rula

 

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 • těžký – zprac. nerost. boahts., vyrábí těžké výrobky, těžké na technologii, vzdělanost pracovníků; hutnictví, strojírens., elektronika, elektrotechn.
 • lehký – výrobky zajišťují život. úroveň obyv.; potrav. prům., textilní, obuvnický, papírenský, sklokeramický, dřevozprac., polygrafický (tisk, CD,..) prům.

 

TĚŽKÝ

 • hutnictví – v místě těžby barev. kovů

strojírenství – nejnároč., nejrozšíř.

 • prostř., výroba vybav. pro energetiku

 

AUTA

 • Japo nsko – zaibecu = velké japonské firmy; Mitschubischi, Honda, Yamaha, Suzuki, Toyota
 • Korea – nádnár. koncern = čeboly – strojírens. f. se širokým sortimentem; Hiundai, Kia, Daewoo, Daihatsu
 • Čína – Huawei
 • Evropa:
 • Německo – Bavorsko (Mercedes, BMW, Audi, Opel, Porsche, Land Rover); Wolvsburg – VW, Škoda, Seat, Bugati, Lancia, Lotus)
 • Francie – Paříž (Peugeot, Renault), Rennes (Citroen)
 • VB – Rols Royce (limuzíny) – celé ručně vyráběná auta
 • Itálie – Fiat (Turín), Ferrari, Maseratti, Lamborgini
 • nákladní auta: Rusko (Samara) – Lada (osob.), Kamaz
 • USA – Detroit – Ford (skoupil Cadillac) – rodinná f.; GM (General Motors – Saab, Chevrolet)

 

ŽELEZNICE

 • Japonsko – Hikari (trať Šinkanzen)
 • Francie – TGV (Lion)
 • Itálie – Pendolíno (Miláno) -> ČR
 • Německo – Siemens (rychlovlaky v Číně)

 

LETADLA

 • USA – Boejing (Seattle) – 60% svět. trhu (osob. i nákl. lety)
 • VB/FR – Airbus (Toulouse) – 30%
 • 10% – menší firmy – např. Tupolev (Rusko)

 

LODĚ

 • Čína – nejv. doky pro stavbu lodí; Singapore; v Ev. a Am – útlum