Platón – život, dílo a nauka – společenské vědy

 

   Otázka: Platón

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Michael

 

 

Platón (život a dílo, nauka o idejích, mýtus o jeskyni, pojetí duše, ctnosti a státu)

Platón

 • Život
 • 427-347 př.n.l
 • Původně se jmenoval Aristoklés. Platón = široký – v zájmech a vzdělání
 • Sokratův nejvěrnější žák, zčásti na něj navazuje- přináší o něm nejvíce informací – zapsal jeho myšlenky (většinou ve formě dialogů)
 • Pocházel z Athén z vysoce postavené aristokratické rodiny, kde žil až do Sokratovy smrti
 • Odešel a asi po 10 letech se vrací a zakládá Akademii (filozofická škola), která vydržela přes 100 let
  • založil v roce 387 př. n. l. a byla zrušena až římským císařem Justiniánem I. roku 529.
 • Věnoval se ontologii, gnoseologii, etice, teorii o duši a teorii o státě

 

Dílo

 • Vesměs většina jeho děl jsou dialogy
 • Je jich kolem 30 a v třetině z nich vystupuje Sokrates
 • Dialogy :
  • Kritón (o poslušnosti zákonů- nabídka uniknout- Sokrates odmítá)
  • Obrana Sokratova (forma řeči,tři fiktivní rozhovory před soudem)
  • Protagoras (o ctnosti)
  • Gorgias (o umění řečnickém)
  • Faidón (o nesmrtelnosti- poslední hodiny jeho života)

 

 • Ústava + Zákony + Nauka o státě
  • V dialozích Ústava a Zákony se věnuje svým ideálům a představám o spravedlivém státě
  • Teoretické vymezení podob státu
  • Podrobuje známé ústavy kritice a snaží se najít nejlepší možnost pro Řecko
  • Ideálem byla forma „aristokracie“ (podobnost se Sokratem)
  • Ideální stát :-tak jako člověk a jeho duše má 3 složky,tak by měl být rozdělen i stát
  • → v čele měl stát „král filozof“ (ten nejlepší,nejmoudřejší,nejvzdělanější,nejstatečnější)-moudrá složka
  • → strážci – obrana, bezpečnost – „stav ozbrojenců“-citová složka
  • → řemeslníci, rolníci, obchodníci – mají zajišťovat chod státu, obživu – „stav živitelů“- žádostivá složka
  • Utopický model komunitní společnosti
  • Odmítá soukromé vlastnictví
  • K dosažení všeobecného blaha
  • Strážci a král by neměli mít majetek – jen to, co je nezbytné, žádnou stálou manželku
  • Na trůn se král dostane po přísném výběru trvajícím 50 let → 26 let studuje přírodní vědy, pak se 10 let věnuje umění, literatuře, tanci, zpěvu, 5 let studuje filozofii a 15 let pracuje praktickými zkušenostmi ve správě

 

 • Kritika ústav – všechny tyto 3 složky odsuzuje:

v  1.Oligarchie

 • Moc odvozena od majetku (bládnou bohatí)
 • 2 státy – společnost rozdělena na bohaté a chudé
 • Nerozhodují schopnosti, ale jen majetek – ten však neuzpůsobuje někoho k tomu, aby dobře vládl
 • Ve státě chudém jsou zloději, žebráci – kriminalita roste
 • Je neudržitelná – žebráci budou o vládu usilovat

 

v  2.Demokracie

 • Z oligarchie vznikne „demokracie“
 • Vidí chybu v nadměrné svobodě
 • Vidí ji jako bezbřehou formu, která nás k ničemu nenutí, není třeba se podílet na řízení.
 • Neomezenost nakonec způsobí, že někteří začnou toužit po moci

 

v  3.Tyranie

 • Podle něj demokracie neudržitelná a musí se zvrhnout v tyranii
 • Vláda jedince nebo úzké skupiny lidí, kteří si udržují moc pomocí síly
 • Tyran pochází z lidu (původní občan demokracie)
 • Tyto typy vlád podle něj na sebe navazují

 

 • Nauka o idejích
  • Idea → pravzor (trvající, věčná, nehmotná skutečnost) → forma bytí
  • My si žijeme své životy ve světě smyslovém a ten je svým způsobem závislý na světě idejí (svět pravých jsoucen, která jsou poznat pouze racionálně).
  • Smyslový svět považujeme (nesprávně) za pravé bytí. Záležitosti v tomto světě jsou pouhým odrazem bytí skutečného, které se nachází právě ve světě idejí.
  • Pro poznání skutečné pravdy potřebujeme pochopení, porozumění, duchovní záležitost. Musíme se odpoutat od smyslů
  • Pravé poznání je možné prostřednictvím rozpomínání anamnéze (konkrétní duše kdysi pobývala v říši idejí, ale zapomněla na to)
  • Provázanost těchto světů vysvětluje v Podobenství o jeskyni(obraz lidského života a poznání) → jedno z jeho děl, věří v existenci dvou světů (svět idejí existuje odděleně, je neměnný, ideje poskládány x náš svět, pouhým obrazem světa idejí, proměnlivý, vyvíjí se k dokonalosti

 

 • Teorie o duši
  • Duše je nesmrtelná,věčná
  • Nehmotná substance
  • Kdysi v říši idejí – po smrti těla se opět vrací do říše idejí
  • Do těla vstupuje jen dočasně
  • Duše má podle něj 3 části a každá je obdařena ctností
  • → rozum – moudrost

 

→srdnatá mysl – statečnost

→žádostivá/touha – uměřenost

 • K těm přiřazuje další nadřazenou – spravedlnost
 • Kardinální ctnosti (ty čtyři) – ty nejdůležitější
 • Vozataj a spřežení (vozataj je kočí a symbolizuje rozum, ctnost, moudrost, snaží se držet koně v klidu – když se to povede, dosáhne spravedlivé duše)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!