Plemeno – Chov zvířat a veterinářství

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Plemeno

   Předmět: Chov zvířat a veterinářství

   Přidal(a): Veronika10

 

 

 

 

Charakteristika plemene

Druh– skupina jedinců se stejným společným původem, stejnou reprodukcí a přenosem znaků a vlastností, a stejným systémem adaptace

 

Plemeno( dříve rasy)

Skupina jedinců téhož druhu, se stejný původ a shoduje se navzájem v určitých morfologických , fyziologických, případně užitkových vlastnostech a tyto znaky přenáší na své potomstvo.

 

Plemeno HZ je vytvořeno člověkem za určitým účelem

 

Populace musí být tak početná, aby zajišťovala reprodukci.

 

Samec – plemeník

 

Samice – plemenice

 

Plemenné znaky- barva, velikost

 

Dělení plemen

     1. Původ

     2. Užitkové vlastnosti

a)     Jednostarnné – mléčné, mastné, nosná

b)     Kombinované – více produktů – masosádelná, mléčnomasná

 

3. Stupeň prošlechtění

a) primitivní – přirozená

 

b) přechodné ( zušlechtěné)z primitivních plemen, výběr rodičovských párů,zlepšování ustájení

c) kulturní ( ušlechtilá, prošlechtěná) – vysoká užitkovost, vysoké nároky na výživu, ustájení

 

         4. Geografické rozšíření plemen

Skot: plemene stepní, nížinná a horská

Prasata: evropská, asijská, středozemní

Koně: stepní, východní, západní, severská

 

Nauka o plemenech

Členění uvnitř plemene: – skupiny zvířat které se liší vlastností vlivem prostředí

 

a)     Ráz – část plemene, která vznikla působením místních podmínek, chovatelských podmínek (temperament, velikost)

 

b)     Kmen – u koní (menší skupina zvířat), výborný zakladatel, skupina dědí jména

–  u drůbeže (otec + několik matek),

 

c)     Chov– skupina zvířat u jednoho chovatele

 

d)     Rodina – skupina samic po vynikající zakladatelce, určité chovatelské vlastnosti a znaky, důkladně vybíraný plemeník

 

e)     Linie – skupina samců vynikající zakladateli – své vlastnosti přenáší na potomstvo

–          Krevní – krevní potomci po zakladateli

–          Chovná- geneticky ustanovená skupina různě příbuzných jedinců

–          Syntetická –  linie vzniklá z jiných linií

–          Inbrední –  příbuzenská plemenitba

–          Tester – sledování populace

 

Chovný cíl

–        jak má plemeno vypadat a jakou má užitkovost

–        obraz ideálního zvířete, který chceme plemenitbou získat

–        stanovuje se pro určitá plemena i pro menší jednotky

–        požadavky na přírůstek, plodnost, dojivost, dlouhověkost

 

Plemenný standart

Souhrn požadavků na tvarové a užitkové vlastnosti určitého plemene

 

1)     Standart morfologických vlastností

– požadavky na stavbu HZ, zbarvení, hmotnost, výšku, utváření vemene

 

2) standart užitkových vlastností

– požadavky na užitkovost, produkce mléka, vlny, vajec, masa

 

3) standart růstu

– ukazatel intenzity růstu – od narození po dospělost

 

Plemenný typ– soubor znaků a vlastností v daném plemenu

Užitkový typ – soubor znaků a vlastností charakterizující užitkové zaměření HZ

 

Vlastnosti HZ

Činitelé ovlivňují reprodukci a šlechtění

1)      Vnější – ošetřování prostředí, klima, výživa, krmení, ovlivňují více než vnitřní

 

2)     Vnitřní – plemeno, užitkové zaměření, individualita, pohlaví, věk, zdravotní stav, genetika

 

Dělení vlastností:

 

Morfologickévlastnosti stavby tkání a orgánů

Fyziologické– předpoklad užitkovosti a užitkovost

 

Morfologické ( tvarové)

 Zrak – co můžu vidět – barva těla, tvar, končetiny

 

Hmat – co si osahám – kůže, srst, zmasilost (živé i mrtvé se posuzují)

 

 Exteriér – zevnějšek HZ, souhrn morfologických vlastností

 

 Interiér – vnitřní stavba těla HZ,ovlivňuje užitkovost,

miktointeriér – po

 

Exteriér HZ je výrazem

a)     Plemene

b)     Užitkovosti

c)     Pohlavní

d)     Zdraví

e)      Harmonie tělesných tvarů

 

            Metody posuzování exteriéru

  1. Subjektivní

a) slovní popis

b) bodové hodnocení – dostane body

c) lineární hodnocení exteriéru – u velkých hospodářských zvířat

– popis

– určuje vlastnosti a ty jsou obodovány 1 – 9

– body se sečtou a dostaneme výslednou třídu

 

         Výsledná třída

  E – excelentní – nejlepší zvířata

 

VG – velmi dobrá – nemají dobrý exteriér, ale pořád jsou tečka

 

G+ –  dobrá plus – zvířata lepší průměr

 

G – dobrá – průměrná zvířata

 

F –  vyhovující – zvířata mohou mít vadu nebo mají vadu, ale pořád odpovídají plemennému typu

 

P – nevyhovující – zvířata se nepoužívají do reprodukce

 

  1. 2.      Objektivní

a) vážení

váhy stanovené odhadem, tělesné rozměry

ráno před krmením nebo 8 – 12h po nakrmení

pokuď nakrmíme v 8 a ve 12 chceme vážit musíme použít

=> srážka na nakrmenost 8%

 

b) měření

–        doplněk pro subjektivní metody

–        měří se tělesné rozměry přesně stanovených bodech v cm

–        šířka zádě, hloubka

–        měrná hůl, páskové míry

–        pevná vodorovná podložka, požadovaný postoj, z levé strany zvířet

 

c) fotografování

–        doplněk pro subjektivní metody

–        musí zachytit věrnou podobu

zvíře

–        čisté, upravené, požadovaný postoj

–        musí být vidět všechny končetiny

–        vodorovný podklad

–        přední končetiny se dávají na podložku aby vyniklo vemeno

–       plemenné knihy, katalogy