Pneumatický obvod, zásobníky stlačeného vzduchu

 

Téma: Pneumatický obvod, zásobníky stlačeného vzduchu

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

Pneumatický obvod, zásobníky stlačeného vzduchu, další pomocná zařízení

Hlavní rozdíl mezi hydraulikou a pneumatikou tedy spočívá v tom, v jakém skupenství je tekutina, kterou oba systémy využívají.

Pneumatika využívá k řízení a k pohonu stlačený vzduch.

 

Oblast použití pneumatiky:

 • 1) pohony – rotační, lineární (válce), vibrační
 • 2) tryskání, tryskací přístroje k tryskání konstrukcí pískováním a vodním paprskem
 • 3) manipulace a doprava materiálu.

 

Výhody:

 • Snadná doprava média, možnost skladování – vzdušník, mobilita, pojízdné kompresory, možnost použití op v ochranném pásmu např. lakovna, vysoká rychlost a otáčky, jednoduchost.

 

Nevýhody:

 • Hlučnost – výfuk, ztráty v rozvodech, menší síly proti hydraulice, menší přesnost nastavení zadané polohy a nerovnoměrnost pohybu.

 

Pneumatické zařízení se skládá:

 • Výroba stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu, rozvod, ovladače – ventily, pohony.

 

Pneumatická schémata zahrnuje bez ohledu na jejich skutečnou polohu všechny prvky obvodu uspořádané v posloupnosti od signálních členů přes logické členy ke členům výkonovým. Přitom je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Prvky se zakreslují v klidové poloze, kterou zaujímají při nulovém tlakovém signálu, řídící vedení se zakresluje čárkovanými čarami, pracovní vedení se zakresluje plnými čárami, do schématu se pro usnadnění montáže uvádí označení přívodů a výfuků každého prvku, např. P  pro přívod tlaku, R, S pro výfuk do atmosféry A, B, C pro vývody do dalšího prvku X, Y, Z pro přívody řídících signálů.

 

Pneumatický obvod:

 • Další formy znázorňování se liší podle určení schématu např. schémata v návodech podle jejich skutečné vzájemné polohy.

 

Manometr:

 • Měří tlak vzduchu ve vzdušníku.

 

Vzdušník – zásoba, zásobník stlačeného vzduchu:

 • Provoz prakticky každé kompresorové stanice, respektive provoz každého pneumatického systému jako celku od kompresoru až k distribučním potrubním rozvodům tlakového vzduchu se téměř nikdy neobejde bez instalace tlakové nádoby (vzdušníku). Vzdušníky jsou stojaté a ležaté, jsou opatřeny hrdly pro vstup a výstup pracovního média, dále návarky pro instalaci tlakoměru (manometru), pojistného ventilu a odkalovacího ventilu.
 • Vyrovnává, kumuluje vzduch vyrobený kompresorem a zajišťuje plynulé zásobování stlačeným vzduchem rozvodnou síť. Vyrovnává kolísání tlaku v síti, odstraňuje tlakové rázy. Umožňuje dimenzovat velikost kompresorů, na průměrnou spotřebu sítě. Při výpadku kompresoru dodává určitou dobu stlačeného vzduchu do sítě.

 

Funkce a faktory použití v pneu obvodu:

 • Optimalizuje provoz kompresoru, reguluje četnost jeho sepnutí a snižuje nárazová zatížení.
 • Vyrovnává pulsace stlačeného vzduchu za kompresorem a zabraňuje jejich dalšímu přenosu do potrubního rozvodu.
 • Vyrovnává kolísání tlaku v potrubním rozvodu.
 • Slouží jako akumulační nádoba (zásobník) pro pokrytí krátkodobých odběrových špiček při spotřebě tlakového vzduchu vyšší než je výkonnost daného kompresoru.
 • Ochlazováním stačeného vzduchu přispívá k prvotnímu odlučování kondenzátu ze systému.

 

Pro volbu optimálního objemu vzdušníku je třeba dbát na několik faktorů:

 • Teplota prostředí a vstupního tlakového vzduchu, typ a způsob regulace kompresoru, možnosti umístění vzdušníku, výkonnost a maximální přetlak kompresoru.

 

Předepsaný výstroj musí obsahovat:

 • Pojistný ventil, uzavírací armatura na vstupu, výstupu, tlakoměr – manometr, vypouštěcí armatura, průvodní dokumentace prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu.

 

Další pomocná zařízení:

 • Aby mohly pneumatické obvody bezchybně fungovat, je nutné odstraňovat ze vzduchu mechanické nečistoty (způsobují abrazi) a vodní páry (způsobují korozi), které jsou nasávány spolu se vzduchem při činnosti stroje. Pro odstranění těchto nečistot se montuje do pneumatického obvodu odlučovač tuhých částic spojený s odlučovačem kapalin.
 • Odlučovač kapalin – hrubší síto nečistot. Dochází zde k usazování vody a velkých nečistot na dně nádoby, využívá se vírového kotouče (způsobuje víření stlačeného vzduchu). Tyto nečistoty se vypouštějí ručně uzavíracím ventilem.
 • Odlučovač tuhých částí – vzduch prochází přes systém filtračních vložek, které zachycují jemné nečistoty.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!