Podmínky pro zasílání materiálů a odesílací formulář

pozor  Zaslaná práce musí vyhovovat všem následujícím kritériím.

  Odesílací formulář najdete na konci strany.

 

Práce musí být plně vlastní tvorby a nezveřejněná jinde na internetu

  • Okopírované práce nebo obsahující části z internetu jsou nepřípustné.

Editovatelný textový formát DOC,DOCX nebo ODT

  • PDF, obrázkové a jiné podoby bohužel nedokážeme použít.

Početní podmínka

  • Je třeba zaslat takový materiál, jehož téma na stránkách ještě není nebo je zde maximálně 5x.
  • Tato podmínka neplatí pro rozbory knih

Rozsah textu

  • Minimální rozsah alespoň 1 celá A4 (1 normostrana = 1 800 znaků)
  • U rozborů knih jsou to 2 strany, u slohovek 200 znaků (je však nutný uvést slohový útvar a známka ze školy)

 

pozorPro získání VIP členství je třeba mít zaregistrovaný účet před zasláním materiálu, tomuto účtu pak umožníme stahovat materiály na našem webu.

Materiál můžete nahrát [zde].