Podmínky pro zasílání materiálů a odesílací formulář

pozor  Zaslaná práce musí vyhovovat všem následujícím kritériím.

  Odesílací formulář najdete na konci strany.

 

Práce musí být plně vlastní tvorby a nezveřejněná jinde na internetu

  • Okopírované práce nebo obsahující části z internetu jsou nepřípustné.

Editovatelný textový formát DOC,DOCX nebo ODT

  • PDF, obrázkové a jiné podoby bohužel nedokážeme použít.

Početní podmínka

  • Je třeba zaslat takový materiál, jehož téma na stránkách ještě není nebo je zde maximálně 5x, neplatí pro rozbory knih.

Rozsah textu

  • Minimální rozsah alespoň 1 celá A4 (1 normostrana = 1 800 znaků)
  • U rozborů knih jsou to 2 strany, u slohovek 200 znaků (je však nutný uvést slohový útvar a známku ze školy)

Obsahová a gramatická správnost

  • Materiály v nízké kvalitě si vyhrazujeme právo zamítnout dle našeho posouzení

 

pozorPro získání VIP členství je třeba mít zaregistrovaný účet před zasláním materiálu, tomuto účtu pak umožníme stahovat materiály na našem webu.

Materiál můžete nahrát [zde].