Podnikání, právní a organizační normy, podnikatel

 

   Otázka: Podnikání, normy a podnikatel

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): laduse2

 

 

 

 

Podnikání – činnost soustavná, samostatná, provozovaná vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Podnikatel – právně samostatný subjekt, který provozuje svojí činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost pro zisk – dle obchodního zákoníku – osoby zapsané v OR, osoby podnikající dle ŽL, osoby podnikající dle zvláštních předpisů (pojišťováci, advokáti), osoby provozující zaměděl. Činnost

Podnik – podnik je místo, kde e vstupy mění na výstupy /statky, služby/

 • je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání

Provozovna – místo výkonu podnikatelské činnosti

 

Obchodní rejstřík

 • veřejný seznam podnikatelů
 • obsahuje povinné informace o podnikatelích
 • vedou ho rejstříkové soudy

 

obchodní  firma – je název podnikatele  FO – podoba jména+dodatek, PO – název+právní forma

Zastoupení na základě plné moci – písemný dokument PLNÁ MOC

Zastoupení ze zákona – prokura – fyzická osoba, která je zapsaná v OR (p.p. , p.p.a.)

Právní forma podnikání – občanský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník, živnostenský zákon, daňové zákony, zákon o ochranu duševního vlastnictví

 

Podnikatelské riziko = nebezpečí, že vznikne stav, který bude odchylný od stavu plánovaného – dá se spočítat pomocí matematiky a statistiky, nejistota=náhodnost, která se nedá spočítat

 

Členění rizik

 1. podle vztahu podnikatelské činnosti – objektivní – přichází z venku, nemůžeme ho ovlivnit (daně, zákony,…) – subjektivní – ovlivníme svoji činností (úraz, výrobní riziko)
 2. podle jednotlivých podnikatelských činností – výrobní rizika, dodavatelská rizika, sociální rizika, technologická a distribuční rizika, …

 

Ochrana proti rizikům – přenesená rizika (pojištění), rozdělení rizika, flexibilita, tvorba rezerv

 

Právní formy podnikání

 1. soukromé podnikání FO – živnostníci, svobodná povolání
 2. obchodní společnosti
  • – osobní – v.o.s. , k.s. – ručí celým majetkem
  • -kapitálové – a.s. , s.r.o. , ručí do výše nesplaceného vkladu
 1. družstva – bytová , zemědělská – je to společenství neuzavřeného počtu osob, za účelem podnikání, nebo uspokojení potřeb členů
 2. státní podnik – právnická osoba, která podniká s majetkem státu – schvaluje vláda a ministerstva
 3. ostatní
  • tichá společnost – min. 2 PO/FO – 1 je podnikatel a druhý je tichý společník, co vložil finance
  • sdružení – min. 2 PO/FO, pouze na určitou dobu nebo pro určité účely
  • holding – 1 obch. společnost, ovládá jiné a to díky kapitálu
  • evropská společnost – forma a.s., ale podle práva evropské unie
  • franchising – podnikání pod jednou značkou

 

Co hodnotíme při volbě právní formy – finanční náročnost, počet zakladatelů, způsob řízení, způsob rozsahu ručení

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy