Pohony a servo-pohony

 

Téma: Pohony a servo-pohony

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Pohony

 • Hlavní (vřeteno)
 • Posuvů, pomocné pohony

 

Pohony vřetena:

 • Vzorec: Ns = 60 * F (frekvence) / p (počet pólových dvojic)
 • Změna otáček je buď stupňovitá, nebo plynulá.
 • Frekvence v sítí je 50 Hz.
 • Frekvenční měnič.
 • Motor vřetena je plynule regulovatelný, motory střídavé, neboli stejnosměrné s rychlostní vazbou, umožňují změnu otáček (řezné rychlosti během pracovního procesu).
 • Náhon vřetena = čím je poháněno.
  • Může mít uložený převod, řemenem, ozubenými koly, převodovkou, přímý náhon, spojení servo-pohonu s vřetenem, elektro-vřeteno, vřeteno je v podstatě elektromotorem.

 

Pohony posuvů, pomocné pohony:

 • Zajišťuje se pomocí střídavých servo-pohonů, případně se používají krokové motory, pracují po krocích. Servo-pohon = pohon, který má zpětnou vazbu. Pohyb – krouticí moment se přenáší z motoru buď přímo na kuličkový šroub, nebo přes pastorek na ozubený hřeben. Servo-pohon je zajišťován kuličkovým šroubem.
 • Pomocné kuličkové šrouby:
  • Zajišťující rychlé a přesné polohování a pohyb vedených součástí např. saní. Pro vymezení vůle mezi šroubem a matící se používá několik způsobů, podstava je, že konstrukčním provedením matice dosedají kuličky levé a pravé poloviny matice na opačné boky kuličkového šroubu.
 • Pohon – pastorek – ozubený hřeben, používá se pro delší zdvihy a posuvy, u posuvových mechanismů se používají 2 druhy:
  • Elektromechanická posuvová soustava
  • Lineární servopohony
 • Servo-pohon je napojen na hřídel kuličkového šroubu. Je vybaven frekvenčním měničem a většinou snímačem rychlosti a polohy.
 • Lineární motor, posuvová síla je vyvozována elektromagnetickými silami na suport stroje, elektromagnetická síla vzniká: mezi primárním dílem upevněným na stole a sekundárním dílem na pohyblivé části.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!