Pohyby země – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Pohyby země

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Lucy

 

 

Rotace Země kolem své osy

 • Země vykonává rotační pohyb kolem své osy od západu k východu

Hvězdný den=jedno otočení kolem své osy(23 hodin,56 minut a 4s

Pravý sluneční den=každý den je to jiný čas

Střední sluneční den=24 hodin(proto 1×4 roky rok přestupný)

Úhlová rychlost=je stálá,15° za hodinu,360° za den

Obvodová rychlost=mění se v závislosti na zem.šířce

 

Důsledky rotace Země:

1)padající tělesa se odchylují od svislice k východu(ve směru pohybu země)

2)působení coriolisovy síly-uchylující síla zemské rotace,způsobuje že vodní a vzdušné proudy  se na sev.polokouli stáčejí doprava a na jižní doleva

3)způsobuje střídání dne a noci,

4)zdánlivý pohyb vesmírných těles po obloze

5)časová pásma

6)slapové jevy (příliv a odliv)

 

Střídání dne a noci

 • Země kromě otáčení kolem své osy obíhá kolem Slunce. Proto je část Země vystavená slunečnímu světlu (den) a další část je ve stínu (noc). Protože se Země stále otáčí, střídají se plynule den a noc.

 

2.Oběh Země kolem slunce

 • Země obíhá po eliptické dráze kolem Slunce proti směru hod.ručiček
 • Pohyb Země po oběžné dráze je nepravidelný

 

Tropický rok=jeden oběh Země kolem Slunce za 365 dní,5 hodin,48 minut a 46 sekund

-trvá asi o 6 hod.déle než rok kalendářní->proto 1xza 4 roky přestupný rok(rok má 366 dní)

-r.2400,r.2800,r.3000->přestupné staletí a tisíciletí

 

Ekliptika=průsečnice oběžné dráhy Země kolem Slunce se svět.nebeskou sférou

-svírá se svět. rovníkem úhel 23,5 (průsečnice se nzv.jarní a podzimní bod)

Nebeská sféra=myšlená kulovitá plocha na kterou protínáme všechna nebeská tělesa

-typy nebeských sfér:1)obtočnová sféra(SP,JP)

2)šikmá sféra

3)kolmá sféra(rovník)

Nebeský(světový)rovník=je průsečnice roviny zemského rovníku s nebeskou sférou

Meridián=místní nebeský poledník,vznikne průnikem roviny místního poledníku s nebeskou sférou

Kulminace=ve vrcholné fázi

 

Kulminace Slunce v ČR(50°s.š)-21.3,23.9 à90°-50°=40°,Slunce je v úhlu 40°

-21.12 – (90°-50°)-23,5°=16,5°

-21.6 – (90°-50°)+23,5°=63,5°

 • Vzdálenost Země od Slunce není stálá
 • Přísluní(perihelium)-147 mil.km(Země nejblíž Slunci v lednu)
 • Odsluní(afélium)-152 mil.km(Země nejdál Slunci v červenci)
 • Střední vzdálenost(AU)-149,6 mil.km

 

Důsledky oběžného pohybu:

1)střídání ročních období

2)tepelné pásy země

 

Střídání ročních období

 • Není způsobeno měnící se vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku,ale sklonem zemské osy
 • Zemská osa svírá s rovinou ekliptiky stálý úhel 66 33(kdyby zem.osa byla kolmá k rovině ekliptiky,dopadaůy by slun.paprsky každý den ve stejnou dobu na stejné místo,dny a noci by byly stejně dlouhé a roční období by nebyly)

 

Jarní rovnodennost = 21.3. Þ paprsky dopadají kolmo na rovník – na Sev. pólu začíná polární den(do 23.9)

Letní slunovrat = 22.6. Þ paprsky dopadají na obratník Raka,sev.pol max.přikloněný ke Slunci (nejdelší den-16 hod. a nejktaší noc-8 hod.)

Podzimní rovnodennost = 22.9. Þ paprsky dopad.kolmo na rovník-na Sev.polu začíná polární den(do 21.3)

Zimní slunovrat = 21.12. Þ paprsky dopadají na obratník Kozoroha,již.pol max.přikloněný ke Slunci (nejdelší noc a nejkratší den)

 

Tepelné pásy

 • Na tepelné podmínky Země má největší vliv úhel dopadu slunečních paprsků,který je vzhledem ke kulovitému tvaru různý

 

Základní teplotní pásy:

1)teplý pás-mezi obratníky raka a kozoroha(nejteplejší oblasti na Zemi)

2)mírné pásy sev.a již.polokoule-mezi obratníky a polárními kruhy

3)polární pásy sev.a již.polokoule-plochy kruh.vrchlíků vymez.polárními kruhy)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy