Politické směry 19. století

dějiny

 

   Otázka: Politické směry 19. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Monika Kaplanová

 

 

a) Všechny tyto 3 směry hlásá bohaté měšťanstvo (u konzervatismu i šlechta):

Nacionalismus

 • Zdůrazňování hodnot vlastního národa nad ostatními, zdůrazňují to podnikatelé
 • Velký zájem o historii, hledání úspěšných etap z minulosti, a proto mají právo si podmaňovat národy méně hodnotné
 • Nositelem této myšlenky je buržoazie, která potřebuje velké jednotné národy, které by vytvořily velké jednotné státy, které by mohly expandovat a podnikatelé mohou poté lépe obchodovat a zrušila by se cla
 • Vznikají nové národy, u podmaněných národů sjednocovací charakter – například Německo a Itálie

 

Liberalismus

 • Od slova svoboda, zdůrazňuje se osobní svoboda, chtějí dosáhnout občanských práv pro jedince
 • Když jedinec získá práva, tak má odpovědnost sám za sebe v ekonomice (musí se o sebe sám postarat, ne že se o něj bude starat stát)

 

Konzervatismus

 • Lpí na tradičních hodnotách, nechce výrazné změny, zdůrazňuje tradice v oblasti kulturní a náboženské, důraz na rodinu, důraz na soukromé vlastnictví

 

b) Další směry hlásají nižší vrstvy (ovlivněné průmyslovou revolucí), narůstá bída dělníků a objevují se směry snažící se řešit tento problém:

Utopický socialismus:

 • Hlásá spolupráci mezi podnikateli a dělníky
 • Jde o to, aby podnikatelé vytvářeli lepší podmínky pro dělníky, aby se s dělníky dělili o zisky
 • V praxi se o to pokoušel podnikatel Robert Owen – v jehož továrnách měli dělníci lepší podmínky a platy, péče o jejich rodiny (školky, zdravotní péče) – moderní program na tu dobu (až ve 20. století)
 • Nakonec Owen zkrachoval, protože výrobky musel mít dražší a neprodávaly se, zkrachoval a skončil v bídě

 

Marxismus

 • Vytvořili ho Bedřich Engels a Karel Marx – Němci z bohatých poměrů
 • Oba napsali hodně děl, klíčové dílo je jen malá brožurka: 1848 – Komunistický manifest
 • Tam psali o převratných myšlenkách, které svět změnily, přináší nový pohled na historii, kde tvrdí, že veškerá historie je tvořena třídním bojem (boj mezi dvěma klíčovými třídami) a tento boj vede k pokroku
  • Starověk- otrokáři x otroci
  • Feudalismus – feudálové x poddaní
  • Kapitalismus – buržoazie a proletariát
   • Buržoazie – podnikatelé, kapitalisté, ti co mají kapitál (pro Marxe špatná třída)
   • Proletariát – pojem převzali z Říma, v Římě to byli ti, co neměli půdu, byli to bezzemci, od zbytku římské společnosti se lišili tím, že nemuseli do armády a neměli žádná práva
    • Marx udělal z pojmu pro proletariát pojem pro dělníky
   • Klíčovým je boj mezi buržoazií a proletariátem

 

Internacionalismus

 • buržoazie v této době hlásá nacionalismus (všichni v rámci národa musí spolupracovat), Marx říká, že příslušníci proletariátu musí spolupracovat a je jedno, jestli jsi z Německa, Čech, Rakouska, dva dělníci se spojí a bojují proti podnikatelům, dělníci mají spolupracovat na mezinárodní úrovni a bojovat proti buržoazii
 • V čele proletářů mají být komunisté (ti, co to řídí)
 • Cíl: Provést socialistickou revoluci, při které svrhnou buržoazii, zbaví ji majetku/kapitálu a nastolí diktaturu proletariátu = vláda dělníků a v čele jsou komunisté
 • Tyto myšlenky se úspěšně šíří mezi dělníky, zdají se jim reálné a stoupenci přibývají


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy