Politický zeměpis, mezinárodní organizace, globalizace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Politický zeměpis, mezinárodní organizace, globalizace

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Katka

 

 

 

 

 

Politický zeměpis

–          Hranice mezi geografií a politologií

–          Zabývá se vztahy mezi státy, politickými systémy, strukturou států, formou státní moci, zapojením do mezinárodních organizací

 

Změny na politické mapě světa

–          16. Stol.

–          Kolonie – objevy světa, Španělsko, Portugalsko – Lat. Amerika

–          Nizozemí – Indonésie

–          Anglie, Fr. – S Amerika

–          Fr. – Kanada – Montreal – britské vítězství

–          19. Stol.

–          Fr. a VB – rozdělení Afriky

–          Přední Indie, Indie – Britská

–          Indočína – Francie

–          VB – Austrálie, NZ, Polynésie

–          New Orleans, Luisina – Francouzské – koupili Britové

–          19. Stol – vznik Itálie, Německa, kolonialismus, osamostatnění (USA, Jižní Amerika)

–          20. Stol

–          války, rozpad Rak. – Uherska, vznik SSSR, Jugoslávie, Pobaltí, kolonie

–          2. Sv. válka – vznik železné opony – Z a V blok

–          Osamostatnění kolonií – po 2 sv. válce – Indie, Vietnam, Izrael

–          1960 – rok Afriky – kolonie získali nezávislost – nástup občanských válek, hospodářský úpadek, ekonomická nestabilita

–          Dekolonizace – po 2 sv. válce

–          Současnost

–          Rozpad SSSR, Jugoslávie, ČSR

–          Vznik nových států

–          Odtrhnutí – Eritrea (od Etiopie) – 1993

–          Zisk nezávislosti – Portoriko (bývalá kolonie)

 

Samostatné státy a závislá území

–          Francie – Réunion, Fr. Guyana, Fr. Polynésie, Nová Kaledonie

–          VB – Gibraltar, Falklandy, Pitcairnovy ostrovy

–          Španělsko – Ceuta, Mallia

 

Státy – různá rozloha, různý počet obyvatel

–          Extrémy

–          Velké – Ruská federace, Čína

–          Malé – Vatikán

 

Státní hranice

–          Přírodní – hory, řeky

–          Umělé (smluvní – dohody)

–          Valtice, Mikulov – patřili Rakousku, Těšínsko – s Polskem

–          Často historické (ČR)

–          Afrika – rozdělení etnických skupin

 

Forma moci

–          Monarchie

–          Absolutistická

–          Konstituční – VB, Monako, Španělsko, Švédsko, Belgie

–          Republika

–          Parlamentně-prezidentská – Polsko, Francie

–          Parlamentní – ČR (prezident – reprezentuje, parlament – rozhoduje)

–          Prezidentská – USA, Rusko

 

–          Demokratické

–          Diktatury – junta – vojenská diktatura – Lat. Amerika

–          Totalitní režimy – Čína (free), Kuba, Vietnam, S Korea

 

Administrativní vnitřní uspořádání

–          Federace – USA (dílčí + státní), Rusko (jednotný zákon), konfederace

–          Unitární – ČR

 

Vnitřní národní homogenita

–          Vícenárodnostní – Indie (různá náboženství, jazyky) – Hindové, Tamilové, Bengálci

–          Dvounárodnostní – Vlámové (protestanti, vlámština), Valoni (katolíci, francouzština)

–          Etnická napětí – Africký kontinent

–          Jednonárodnostní – menšiny (Slovensko – Romové, Maďaři; Bulharsko – Turci; Pobaltí – Rusové; Německo – Turci)

Státy s vysokou migrací – etnické menšiny – USA – iberoameričané (Mexiko, Kuba, Portoriko), afroameričané, asiaté

 

Poloha státu

–          Vnitrozemní (ČR)

–          Ostrovní (Kuba)

–          Přímořské (Itálie)

–          Výhodnost polohy – ekonomické zázemí, přírodní podmínky

 

Tvar území

–          ideál – čtverec, kruh

–          protáhlé – dlouhé hranice

Sousedské vztahy    

 

Mezinárodní organizace

Politické (vojenské)

–          NATO

–          nejsou členy (neutrální): Irsko, Švédsko, Finsko, Rakousko

–          Neevropské – USA, Kanada, Turecko

–          SNS (Společnost nezávislých států)

–          bývalé sovět. republiky (mimo Gruzii, Pobaltí)

–          LAS

–          Liga arabských zemí

–          ANZUS                

–          Aust., NZ, USA – bezpečnostní pakt

–          Commonwealth

–          společenství britských národů

–          OSN

–          generální tajemník

–          hl. orgán – Valné shromáždění

–          Rada bezpečnosti

–           5 stálých členů (Čína, USA, Francie, VB, Rusko) + 10 států volených na 2 roky

–          usnesení rady – závazné pro členské státy (hospodářské zásahy – embargo, vojenské zásahy)

–          hospodářské dohody, embargo, vojenské pakty  a zásahy

–          Stálé orgány –  Sekretariát – tajemník Pan Kimun (Korea), Hospodářské a sociální rada, Mezinárodní soudní dvůr (Haag), Regionální komise, odborné orgány (např. WHO, WTO, UNESCO, FAO)

–          nestálí členové – Ázerbájdžán, Kolumbie, SRN, Guatemala, JAR, Indie, Pákistán, Togo, Maroko

–          mírové síly OSN – modré barety, pozorovatelé

–          sídla: New York, Ženeva, Vídeň

–          EU – sdružuje evropské země mimo Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Srbsko, Makedonii, Albánii, Kosovo, Černou Horu, Moldávii, Bělorusko, Rusko

–          NAFTA – zboží a kapitál

–          APEC – asijská tichomořská hospodářská spolupráce

–          MERCOSUR (lat. am.), CEFTA (středoevr. zóna volného obchodu), OPEC

 

Současná ohniska neklidu

–          Řecko, Rusko – nepokoje

–          Čečensko – partyzánská válka proti Rusku – snaha o osamostatnění

–          Gruzie – separatismus – Adžárie, Abcházie, Jižní Osetie

–          Bělorusko – nedemokratické

–          terorismus, extremismus

–          Afrika – Somálsko – piráti, muslimský extremismus

–          S Afrika – Súdán, Libye, Egypt

–          Asie – Sýrie, Afghánistán, Jemen, Srí Lanka

–          Amerika – Mexiko – narkomafie, Kolumbie