Polovodičové součástky

elektronika

 

Téma: Polovodičové součástky

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

S přechodem PN

 • Součástky, jejíž základní funkční částí je polykrystalická (shluk krystalů), nebo monokrystalická (celý objem je tvořen jedním krystalem) destičky a polovodiče.
 • Vlastní systém součástky je opatřen elektrodami, kterými je součástka zapojena do el. obvodu.

 

Druhy přechodů PN:

Přechody PN plní v polovodičových součástkách různé funkce. Technologie přípravy přechodů je proto pro různé součástky různá. Nejvíce se používají přechody:

 • závěrné
 • vstřikovací
 • blokovací.

 

Druhy polovodičů s přechodem PN:

Dioda

 • Je to nejjednodušší elektronka, má dvě elektrody, katodu a anodu, které jsou uloženy ve vakuované baňce. Katoda je přímo žhavená, nebo nepřímo žhavená. Má jeden přechod PN.

Druhy diod:

 • Led-dioda, Katoda, Zenerova dioda, Germániova dioda, Tunelová dioda, hrotové, plošné, stabilizační, fotodiody.

 

Tranzistor:

 • Má 2 přechody PN. Je to polovodičová součástka se třemi elektrodami, emitorem, bází, kolektorem.
 • V destičce krystalu germánia, nebo křemíku jsou tři vrstvy s vodivostí P a N a to v uspořádání NPN nebo PNP.

 

Funkce tranzistoru:

 • Mezi vrstvami jsou 2 přechody PN, označené J1 a J2. Z nich 1 (J1) je proveden jako vstřikový. Levá vrstva N1, je emitor E, prostřední vrstva P1 je báze B a pravá vrstva N2 je kolektor E.

 

Základní zapojení:

 • Na tranzistoru zapojeném do obvodu rozeznáme vstup a výstup. Vstup je na 2 svorkách, kterými do tranzistoru vstupuje signál, který v něm má být zesílen.
 • Tranzistor je tedy zapojen na 4 svorky.

 

Druhy tranzistorů:

 • Bipolární – jsou řízeny tekoucím proudem do báze
 • Unipolární – jsou řízeny napětím (elektrostatickým polem) na řídící elektrodě. Řídící elektroda je tovřena závěrně polarizovaným přechodem PN.

 

Tyristor:

Se 3 přechody PN. Je to polovodičová součástka se třemi elektrodami Anoda, Katoda a řídící elektrodou. V jedné destičce krystalu jsou 4 vodivostní vrstvy PNPN.

 

Vlastnosti tyristorů:

 • Proud může procházet ve směru od anody ke katodě teprve po přivedení zapínacího proudu na řídící elektrodu. Proud nemůže procházet ve směru od katody k anodě.

 

Triak:

 • Má 4 přechody PN. Je to polovodičový spínací prvek schopný vést elektrický proud oběma směry. Použit v regulaci domácího osvětlení, otáček praček, vrtaček a podobných nízko výkonových elektrických spotřebičů
 • Hlavní výhodou je jednoduché zapojení do elektrických obvodů.

 

Diak

 • Má dva přechody PN, je to zdvojená dioda bez řídící elektrody. Má stejně jako tranzistor 3 polovodičové vrstvy. Používá se nejčastěji jako řídící součástka pro spínání triaku v časovačích a relaxačních generátorech.

 

Integrované obvody

 • Mají více přechodů PN. Jedná se o spojení mnoha jednoduchých součástek, které společně tvoří elektrický proud vykonávající nějakou složitější funkci.
 • Druhy jsou analogové a digitální.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy